Lågkonjunktur under 2012 kommer att pressa priset på olja och oljebolag rejält. Ett prisfall på 15% är inte överraskande och de kan slå minst lika hårt mot oljebolagen. Men dessförinnan kan vi få se en oljechock. Det säger en av Norges, det vill säga världens, främsta oljekännare Lill Aafos över en kanelbulle i Stockholm.


Lill Aafos följer oljebolag och energibolag runt om i världen. Hon har sedan många år följt den norska oljeindustrins framväxt och rattar nu DNB Global Energy. Det innebär minst hälften olja.


Men oljepriset väntar hon sig ska ned 15% till 95 dollar under nästa år. För det kommer ingen ökad efterfrågan nästa år, menar hon. När Europa och USA bromsar så kommer inte tillväxten på nya marknader väga upp, utan priset faller. Det kommer även märkas i oljebolagen spår hon. Men dessförinnan kan bara liten oro kring Iran få priset att sticka upp. Den prisökningen kan i sig sedan bli knäcken för svaga Europa. Det menar hon kan få Europas ekonomi att knäckas extra hårt. Det om något kan sänka priset på olja kraftigt redan nästa år. Och det säger en oljekännare som vi tror ska krama oljepriset.


Redan på några år sikt stärks dock oljepriset igen säger Lill Aafos. Brist på olja, svårare utvinning, flera miljarder nya konsymenter kommer tvinga oljepriset i en given riktning. 2012 blir snarare ett mellanår. Däremot hyllar hon INTE satsningen på djuphavsborrningar och nya tekniker.

”Vi i Norge är i världsklass vad gäller komplicerad oljeteknik. Men jag tror på enkel produktion. Gärna på land. Det är säkrare och tål såväl makroöverraskningar som tekniköveraskningar bättre. Petro Bras gör nu enorma investeringar i enormt svår utvinning. Det kan sluta hur som helst. Den aktien undviker jag.”


Aafos letar samtidigt efter nya regioner och exotiska oljeländer. I takt med att oljepriset stigit och hittat en ny nivå kring 100 dollar, så har många nya projekt öppnats i världen.

”Colombia tror jag är nästa oljeland. Där har vi en litet köp. Därefter kommer Peru bli nästa uppstickare. Detta är länder med mycket olja på land, men liten infrastruktur. Så fort vägarna är på plats, så kommer bolagen tjäna bra med pengar.”


Däremot är hon försiktig med politiskt känsliga områden i exempelvis Afrika.

”Olja finns i många exotiska länder. Men när dessa länder har väldigt exotiska ledare, så tycker jag att det är bättre att vänta! Det blir för riskabelt.”


Större delen av hennes investeringar finns idag i stora etablerade bolag. Mest olja, men även gas. Och hon ryggar inte heller för det okända och lotteribetonade. Brasilianska oljebolaget HRT träffad jag och en grupp svenskasparare i februari. De borrar i såväl Amazonas som Namibia. Bolaget har även köpts till en liten del av Lill Aafos. ”Men det är bara en liten lott, som kan sluta hur som helst”, menar hon.

Lundin Petroleum får trots allt tummen ned av Aafos. Det senaste stora norska fyndet måste vara ännu större för att motivera priset, menar hon. Hon har istället nyligen köpt Statoil.


Hur ska vi sparare då se på olja, energi och råvaror? Ja, de är en del av vår ekonomiska värld, som vi mest missar i svenska fonder. Eftersom olja är världens mest handlade råvara, så har många svenskar därför missat en viktig tårtbit. Då kan en energifond vara en möjlighet. Här finns fler att välja mellan:  http://shorturl.se/?Jbkgc

Sparar du i olja?/claes hemberg