Pensionsbolag tog hälften av avkastningen i avgifter. Det visar ny forskning. Därmed tog bolaget 70% av slutpensionen, från spararen. Plötsligt känns alla protester kring överbetald finansbransch närmast lågmälda.

 

Yale och Maastricht universitet har jämfört pensionsjättars avgifter och avkastning sedan 2001. Avkastningen de uppvisade var i snitt 4,5 %. Det kanske inte låter så illa. Men det index som de jämfört sig med gick samtidigt nära 7% varje år.


När forskarna räknat mer noggrannt fann de att pensionsbolagen betalade i snitt 4,0% i avgifter varje år. Ganska exakt hälften av försvann därmed i avgifter, skriver Financial Times.


Inklusive vinstdelningen blir konsekvensen att så mycket som 70 procent av den faktiska avkastningen går till förvaltaren sett över en tioårsperiod, enligt professor Martijn Cremers vid Yale. Direkt tänker jag på hur mycket värre det skulle bli om vi jämför med en mer verklig spartid på 30-40 år. Hur mycket försvinner då inte i avgifter.


Investerarna svarar också forskarna att avgiften för pensionsförvaltningen inte har någon större betydelse för deras val. 

Men alla pensionsförvaltare blundar inte för avgifter. Forskarna noterar att flera lyckats att pruta på sina avgifter. De större lyckades få ned sina avgifter från 2,9 till 1,7%.

 

Problemet är närmast obeskrivligt stort. Och det är inte bara vanligt folk som missar frågan. Jag har så många gånger talat med erkända ekonomer och bankfolk om saken. Det är som att ingen riktigt provat att räkna på avgifterna. När de väl provar tror de inte sina ögon. För varje liten %-avgift tar hemskt mycket från våra pengar i slutänden. Det är bara så långt bort i tiden att vi har svårt att se dit. 

 

Under tiden kan vi med gott samvete välja lågt pris eller noll-avgift i så många led som möjligt. Då behöver vi inte alls bry oss om de tillfälliga svängningarna på börsen lika mycket. Och att tala om det för grannen hemma kan vara dagens goda gärning.


Är finansbranschen överbetald?/claes hemberg