(FONDER) I samband med att tidigare presidenten Vladimir Putin återigen tar posten 7 maj, väntas demonstrationer och politisk oro i Moskva. Om det påverkar svenska sparare är inte säkert.


Senaste månaden har svenska sparare köpt Rysslandsfonder igen. Det var många kvartal sedan sist. Vi svenskar har sedan tidigare över 50 mdr i Ryssland, vilket gör investeringen till den enskilt största landinvesteringen utanför Sverige. Anledningen är att det var en av de första vi kunde göra direkt på en tillväxtmarknaden. Och det har växt. Det har varit en bra affär, för dem som varit med från början, sedan slutet på 90-talet. Senaste åren har däremot varit mer turbulenta.


Men nu pekar flera olika experter på att maktinnehavaren senaste 12 åren, Putin, trots sin historik inte alls sitter lika säkert framöver. Han har inte längre lika brett stöd i toppskicktet, andra vill komma fram och bristerna i valet har fått demokratirörelsen att växa sig stark.


Därför spår allt fler att dagarna kring Putin återinträde som president, den 7 maj, kan bli oroliga i den ryska politiken och därmed även på börsen. Redan uttrycker också skeptiker att Putin inte alls behöver bli särskilt långvarig på sin nygamla post. Andra pekar på att han kan ta till våld om så behövs. Det kan kort sagt bli stökiga kurser i våra Rysslandfonder närmaste tiden. Den som vill undvika osäkerheten, bör stå över Ryssland, närmaste tiden.


Väntar du med Ryssland?/claes hemberg