Aktuellt från Avanza https://blogg.avanza.se/avanza Vad händer hos Avanza? Vi rapporterar om det senaste och viktigaste som ni kunder kan dra nytta av. Fri, 19 Oct 2018 13:40:48 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Ska man binda räntan nu eller inte? Så resonerar jag https://blogg.avanza.se/avanza/ska-man-binda-rantan-nu-eller-inte-sa-resonerar-jag/ https://blogg.avanza.se/avanza/ska-man-binda-rantan-nu-eller-inte-sa-resonerar-jag/#respond Wed, 17 Oct 2018 11:00:33 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17662

Hur ska man egentligen tänka kring räntan på bolånet, bunden eller rörlig? De flesta förespråkar rörlig ränta men sommaren 2008 var reporäntan 4,75% och bolåneräntorna över 6%, det är en ordentlig uppgång från nuvarande nivåer. Så kan en bunden ränta vara vettig när det kommer till kritan? Svaret är nog faktiskt mer nyanserat än så, låt oss resonera kring hur man kan tänka!

Vad påverkar räntorna på marknaden?

Det kan vara bra att veta var vi kommer ifrån. Innan Lehman Brothers kollaps i september 2008 (som sedan utlöste finanskrisen) så var den svenska reporäntan 4,75% och bolåneräntorna låg över 6%. Därefter fick vi en ordentlig nedgång och krisränta när vi i februari 2015 för första gången någonsin fick negativ ränta. Reporäntan brukar kallas för en styrränta eftersom den styr prissättningen på längre räntor, alltifrån några månader upp till flera år. Riksbanken styr reporäntan medan marknaden sätter priserna på de längre räntorna.

Bankerna kan använda dels inlåningen från allmänheten och dels låna upp pengar på den internationella obligationsmarknaden via något som kallas för säkerställda bostadsobligationer. Ju längre tid investerarna avvarar sina pengar desto högre ränta vill de normalt ha. Det fungerar lite grann som när du själv letar efter bästa sparräntan på konto, ju längre tid du kan tänka dig att binda pengarna desto högre ränta får du normalt sett.

Det innebär alltså att bankerna per automatik inte får bättre betalt bara för att du binder räntan och normalt sett betalar en högre ränta. Det kan vara så men det går inte att dra ett likhetstecken. Banken är en mellanhand, precis som din lokala matbutik, de köper in pengar på den globala obligationsmarknaden och säljer till dig. För att exemplifiera så kan vi säga att de lånar upp treårspengar för 1% och lånar ut till kunder för 1,40%, bankens intjäning är ju mellanskillnaden mellan vad du betalar och vad de själva betalar till investerarna som tillhandahåller pengarna.

Hur ska man resonera kring rörlig eller bunden boränta?

Nog med teori, vad är då viktigt att tänka på när det kommer till ens egna ekonomi för att ställa sig frågan om en bunden ränta kan vara vettig?

Till att börja med kan sägas att en bunden ränta lite grann kan ses som en försäkring. Binder du räntan på bolånet så vet du vad du kommer att betala under hela lånets bundna löptid, och för denna ”försäkring” betalar du ett högre pris, alltså en högre ränta. I andra vågskålen ligger det faktum att rörlig ränta ”alltid” varit det billigaste. Men just nu har vi gått från hög inflation och räntor på 13-14% för några årtionden sedan ned till dagens mycket låga nivåer. Lågränteklimatet varade mycket längre än någon av oss kunnat tro men nu verkar det som att den första räntehöjningen rycker allt närmare, om vi får tro Riksbanken.

 • Hur hög ränta klarar du? Bankerna stresstestar ofta bolånetagarna med 7-8% i sina kalkyler men konsumentverkets schablonbelopp stämmer sällan överens med ens riktiga utgifter. En person med ett lån på 3 000 000 kr betalar 45 000 kr i räntekostnader per år, alltså 3 750 kr per månad eller 2 625 kr efter 30% skattereduktion. När räntan sakteligen höjs så lär det bli i små steg, men om vi räknar på nivån sommaren 2008 så hade detta hushåll istället fått betala 180 000 kr i räntekostnader per år, 15 000 kr i månaden eller 11 083 kr efter skattereduktion. Räntekostnader över 100 000 kr ger en skattereduktion på 21%. Så frågan är om hushållet klarar flera gånger högre räntekostnad? En procents högre ränta ger en ökad räntekostnad på 10 000 kr per miljon och år.
 • Hur hög belåning har du? Ju högre belåning du har desto mer sårbar lär din ekonomi vara för stigande räntor, generellt sett. Har du dessutom planerat för ökade kostnader framåt, såsom tillskott i familjen eller något annat så kan det vara värt att ta sig en funderare kring om tryggheten är värd mer än den ökade räntekostnaden som en bunden ränta innebär.
 • Sänkt ränteavdrag? Det har varit en politisk debatt senaste tiden kring ett slopat eller sänkt ränteavdrag. Det innebär ju indirekt ökade kostnader för ditt bolån. Hur skulle det påverka din ekonomi?

Vilka för- och nackdelar finns det med rörlig respektive bunden ränta?

Fördelen med en bunden ränta är att du vet vad du betalar och att det lite grann kan ses som en försäkring. I Sverige lägger vi en stor del av plånboken på just bostaden och det är nog ingen överdrift att säga att vi lägger 25-30% av disponibel inkomst på direkta och indirekta kostnader kopplat till bostaden. Den siffran lär nog stiga betänkligt om räntorna skulle stiga kraftigt. Nu är det inget som tyder på att räntorna ska just stiga betänkligt i det korta perspektivet. Däremot är det viktigt att komma ihåg att de långa räntorna reagerar omedelbart på ränteförändringar så det är försent att vänta tills räntorna redan börjat stiga, då har de längre räntorna redan stigit.

Det skapar helt enkelt en trygghet och förutsägbarhet vad gäller boendekostnaderna. Men tryggheten kostar då bundna räntor normalt sett är högre.

För att lyfta fram några nackdelar med en bunden ränta kan väl sägas att rörlig ränta visat sig vara billigast i ett historiskt perspektiv och kanske så förblir i framtiden om lågränteklimatet består. Vi har ju faktiskt inte facit även om mycket tyder på att räntorna ska upp. En annan nackdel är att en bunden ränta innebär att du inte kan byta bank utan att behöva betala ränteskillnadsersättning för att ”bryta” lånet, vilket kan bli kostsamt. Eftersom bostaden är så stor del av plånboken så vill jag såklart uppmana dig som läser att konkurrensutsätta banken och hitta billigaste bolåneräntan, det gör stor skillnad. Men den möjligheten faller lite grann om du binder räntan.

En annan nackdel är att du inte åtnjuter en sänkt ränta om ditt lån är bundet, nu har jag mycket svårt att se att räntorna skulle falla ytterligare men osvuret är alltid bäst. En annan riskfaktor är om man i hushållet bestämmer sig för att gå skilda vägar och separera, då blir det ofta en kostsam historia om man säljer bostaden och tvingas lösa bundna lån. Det går inte heller att extraamortera hursomhelst om lånet är bundet.

En mindre allvarlig förändring än att gå skilda vägar är att byta bostad. Om lånet är bundet så kan det ställa till bekymmer. Flertalet banker kan då erbjuda ett säkerhetsbyte, alltså egentligen bara byta den underliggande säkerheten för lånet och flytta över lånen till den nya bostaden. Alla erbjuder dock inte detta så vet du med dig att en ny bostad kan vara aktuell så skulle jag definitivt stämma av detta noggrant.

Hur resonerar jag själv?

Jag tycker absolut att en bunden ränta förtjänar att åtminstone diskuteras hemma vid köksbordet. Jag vill att man är ärlig mot sig själv och ställer en högre räntenivå och därmed en högre räntekostnad i framtiden mot att betala en högre ränta idag på ett bundet lån för en trygghet och förutsägbarhet. Det finns inget rätt eller fel så svaret får man nog när man resonerar med sig själv.

Om du bestämmer dig för att tryggheten kan vara vettigt för just dig så vill jag även säga att det är fullt möjligt att dela upp ett lån på olika delar. Vi tar exemplet på lånet om 3 000 000 kr igen. Du behöver ju faktiskt inte binda hela lånet. Här kan man t.ex. dela upp lånet på tre delar, även om du vill ha alla delar rörliga. Anledningen till det är att du kanske ändrar dig i framtiden men att lägga om ett stort lån till tre delar måste ofta föregås av ett kreditbeslut och extraarbete. Har du redan tre delar är det mycket enkelt att binda hela eller delar av lånet i framtiden om du skulle vilja.

Ytterligare ett tips är att, om du vill binda, kanske dela upp på olika löptider så inte hela lånet läggs om vid ett och samma tilfälle. Om räntorna stiger och du har delat upp dina löptider så påverkar en stigande ränta inte lika mycket på en gång, sprid ränterisken. Men, då är vi återigen på varningens finger kring att bundna lån på olika löptider också försvårar bankbyten, det är mycket sällsynt att få flytta delar av lån till annan bank.

Hur resonerar du? Har du rörlig eller bunden ränta?

Lycka till med tankegångarna hemma vid köksbordet,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/ska-man-binda-rantan-nu-eller-inte-sa-resonerar-jag/feed/ 0
Jämställda bolag mer lönsamma – eller lönsamma bolag mer jämställda? https://blogg.avanza.se/avanza/jamstallda-bolag/ https://blogg.avanza.se/avanza/jamstallda-bolag/#respond Tue, 16 Oct 2018 05:01:26 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17645

Jämställdheten bland börsbolagen ökar, men i myrsteg. Vart fjärde börsbolag saknar helt kvinnor i ledningsgruppen, visar Allbright-rapporten En spricka i glastaket. Detta trots att jämställda bolag är mer lönsamma, eller om det nu var det omvända. Oavsett, så väljer jag att inspireras av topplistan över börsens mest jämställda bolag när jag väljer aktier att investera i.

”Jag tränar för att må bra i både kropp och knopp” Ett ganska okontroversiellt uttalande enligt de flesta. Detta trots att forskningen egentligen bara påvisat en positiv korrelation mellan träning och psykisk hälsa, inget kausalt samband. Vi kan alltså inte med säkerhet säga att träning leder till bättre psykisk hälsa. Orsakssambandet kan lika gärna gå åt andra hållet. Det vill säga att välmående människor tränar mer. Denna teknikalitet tenderar vi dock att strunta i och varför skulle vi inte? Vad som är hönan och vad som är ägget är faktiskt ganska ointressant, så länge vi mår bra.

Frågan om korrelation och kausalitet verkar däremot vara av yttersta vikt när det kommer till frågan om att investera i jämställda bolag. För trots att otaliga studier visar på ett starkt positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelse och ett bolags lönsamhet, finns det ingen hejd på sarkasmerna om bristande statistikkunskaper som man möts av när man påpekar detta. Men faktum kvarstår, mängder av internationella studier pekar på att bolag med större mångfald är mer lönsamma. Det finns två huvudhypoteser till varför:

 • Grupper med en mer blandad sammansättning fattar bättre beslut än en grupp där alla har liknande bakgrund och erfarenheter.
 • Jämställda bolag är bättre på att ta hand om sina talanger, manliga som kvinnliga. Personalen mår bättre, presterar bättre och mindre tid måste läggas på att lära upp nya medarbetare.

Den kritiska punkten verkar gå vid minst tre kvinnor i styrelsen. En studie från MSCI visar att dessa bolag inte bara har bättre tillväxt i räntabilitet på eget kapital och vinst per aktie. De tenderar också att ha en mer blandad ledningsgrupp och är bättre på att ta tillvara på sina talanger. Frågan om hönan och ägget kvarstår dock. Är det så att bolag med större mångfald fattar bättre beslut och därmed blir lönsammare, eller är det helt enkelt bara så att mer lönsamma bolag har råd att lägga mer krut på organisations- och kulturfrågor?

Att ta reda på hur det egentligen ligger till är säkert relevant på ett samhällsekonomiskt plan. För mig personligen är det däremot oväsentligt. För precis som jag tränar för att må bra utan att problematisera vad som leder till vad, så investerar jag i bolag för att tjäna pengar. Om min strävan efter detta dessutom gör att jag investerar i mer kreativa bolag, där personalen mår bättre och där glastak rivs, ja då är valet enkelt.

Vill du också ta med jämställdhet som en parameter när du väljer bolag att investera i? Då kan du kika på topplistan för jämställda börsbolag enligt AllBrightrapporten 2018.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/jamstallda-bolag/feed/ 0
Snitträntorna sjunker något i september https://blogg.avanza.se/avanza/snittrantorna-september/ https://blogg.avanza.se/avanza/snittrantorna-september/#respond Tue, 16 Oct 2018 04:01:44 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17636 Snitträntorna sjunker i september. På ett rörligt bolån betalar vi nu 1,45% i ränta i snitt. På ett 2 miljonerslån innebär det 2 416 kr i månaden. Hos en bank är dock samma lån 200 kr billigare än snittet, hos en annan drygt 200 kr dyrare. Skillnaden mellan billigaste och dyraste banken är alltså 400 kr per månad eller 4 800 kr per år. Ganska trista pengar att skänka bort till banken. Här finns många tusenlappar att vinna på att vara lite på alerten. 

Den genomsnittliga boräntan på rörliga 3-månaders lån är idag 1,45%, jämfört med 1,47% månaden innan. Eller 1,54% i fjol. Skillnaden mellan banker är dock stor och det finns tusenlappar att vinna på att vara lite om sig och kring sig och jämföra banker med varandra.

För ett lån på två miljoner skiljer det drygt 400 kr per månad räntekostnad, mellan banken med högst och den med lägst ränta. På lån med 3 års räntebindningstid är skillnaden hela 850 kr per månad eller 30 600 kr sett över hela bindningstiden. På lån med fem års bindningstid är skillnaden 817 kr per månad eller 49 020 kr sett över hela bindningstiden.

Att bry sig om de till synes små skillnaderna i boränta är med andra ord varken överkurs, småsnålt eller bara något för den extra intresserade. Det är något som alla med bolån bör göra. På få andra ställen hittar du lika enkelt, så många tusenlappar att spara. Alldeles gratis.

Använd dig av snitträntorna och utvärdera din ränta. Är du nöjd eller är ditt bolån värt lite kärlek?

//Johanna
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/snittrantorna-september/feed/ 0
Därför investerar jag i jämställda företag https://blogg.avanza.se/avanza/darfor-investerar-jag-i-jamstallda-foretag/ https://blogg.avanza.se/avanza/darfor-investerar-jag-i-jamstallda-foretag/#respond Mon, 15 Oct 2018 12:00:12 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17568 Det kallas ibland för att ”ta det röda pillret” – att nå nya sanningar och insikter som gör att man aldrig kan gå tillbaka till att se världen på samma sätt som man gjort. Metaforen om det röda pillret kommer från filmen Matrix, då huvudpersonen Neo, efter misstankar om att något inte står rätt till med verkligheten han befinner sig i, får välja mellan att ta ett rött piller och lära sig sanningen eller ta ett blått piller och återgå till sin trygga illusion om livet. Precis som Neo så har jag svalt både ett och annat ”rött piller” de senaste åren som lett till insikter som påverkat mig och mina handlingar eftersom att ”once you see it – it can´t be unseen”.

Ett positivt samband mellan jämställdhet och lönsamhet

En insikt som påverkat mig i flera aspekter, men framför allt mitt sparande, är frågan om kvinnlig representation i styrelser och ledningar. Vi är många som tittar på faktorer som utdelning, nyckeltal eller historisk utveckling när vi placerar våra pengar. Numera tittar jag alltid på ytterligare en parameter – den om kvinnor i ledande positioner. Anledningarna till att det blivit viktigt för mig är flera. Först och främst vill jag välja att placera mina pengar i företag som gör gott och inser vikten av jämställdhet, då det är en fråga som är viktig för mig. Dessutom är det ett sätt för mig att som konsument påverka utvecklingen i samhället genom att göra aktiva val och stötta jämställda företag genom att köpa deras produkter och tjänster men även investera kapital i deras bolag.

Förutom kanske mer moraliska frågor finns det faktiskt en annan positiv aspekt som många inte känner till – att bättre jämställdhetssiffror leder till bättre lönsamhet. Undersökningar visar nämligen att företag med en högre andel kvinnor i beslutsroller genererar högre aktiekurser och således bättre avkastning.

Man kan ju tycka att vi inte ens ska behöva fundera över frågan om kvinnor i styrelser och ledningar år 2018. Men verkligheten, även om vi gärna vill tro annorlunda, är att vi inte alltid är så jämställda i Sverige. Det går dock åt rätt håll! I den senaste rapporten från stiftelsen AllBright kan vi till exempel läsa att antalet vd-kvinnor ökat med 65% sen förra året. Det är fantastiskt goda nyheter och jag hoppas trenden håller i sig då åtta av tio bolag trots allt fortfarande har mansdominerade ledningsgrupper.

Nyligen introducerade Kalifornien ett intressant initiativ för att få bukt på problematiken genom att lagstifta i frågan. Från och med slutet på 2019 måste alla börsnoterade bolag med huvudkontor i staten ha minst en kvinna i styrelsen. Frågan om kvotering och om det verkligen är den bästa lösningen finns det spridda åsikter om. Men när det fortfarande är aktuellt att ”en Johan väljer in en till Johan” på ledande position skadar det kanske inte att på en högre nivå undersöka vilka möjligheter det finns för att få till en fortsatt förändring.

En investering i framtiden

Hur vi agerar som individer ger resultat  – bland annat genom sättet vi väljer att spara på. För mig är valet att investera mina pengar i jämställda bolag något som kan liknas vid att placera i miljövänliga eller hållbara fonder. Det är en investering i framtiden och i bolag som prioriterar frågor viktiga för mig genom att på ledande positioner anställda fler kvinnor för att skapa företagsledningar och styrelser som efterliknar hur det faktiskt ser ut i världen. Och till alla er, både kvinnor och män, som tänker ”men vad spelar det egentligen för roll att jag väljer jämställda bolag när jag sparar, jag är ju bara en person” vill jag säga att det spelar jättestor roll.

Det är inte bara genom lagstiftning utan även genom att vi som konsumenter och investerare gör aktiva val att placera våra pengar bland bolag med jämställda styrelser och ledningar som vi kan visa att det är en fråga som är viktig. Därmed kan vi också påskynda processen bland företag som inte svalt det röda pillret än, och uppmuntra dem att se verkligheten som den är och agera genom att introducera fler kvinnor på ledande positioner.

Tips för dig som vill veta mer

Är du också intresserad av att investera i jämställda börsnoterade bolag i Sverige finns det en topplista på Avanza under Spara och Investera -> Aktier -> Aktieinspiration -> Temalistor -> Jämställda bolag (baserad på AllBrights rapport från 2018).

Lycka till med sparandet!

/Josefin Wenger, Sparcoach på Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/darfor-investerar-jag-i-jamstallda-foretag/feed/ 0
Börskrasch? Därför sitter jag still i båten https://blogg.avanza.se/avanza/borskrasch-darfor-sitter-jag-still-i-baten/ https://blogg.avanza.se/avanza/borskrasch-darfor-sitter-jag-still-i-baten/#respond Fri, 12 Oct 2018 10:00:05 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17607

I veckan har börsen rört sig mycket och fort. Breda börsfall på världens finansmarknader och mörka rubriker i media kan nog få vem som helst att få ont i magen. Dock är börskrascher mycket ovanliga men korrektioner är desto vanligare. Låt oss reda ut vad som föranlett den oro vi nu ser och hur man kan tänka när börsen är orolig och magont sakta kryper fram.

Varför har börsen fallit i veckan?

Det finns ingen enskild faktor som har skapat den turbulens vi upplevt i veckan. Istället beror nedgången på ett flertal olika faktorer som bidragit olika mycket till oron. En faktor som brukar lyftas upp är att börsen stigit under många år och att vi därför borde få se en nedgång. Det är något jag inte håller med om men mer om det strax. En annan faktor är den amerikanska 10-årsräntan som stigit kraftigt på senare tid.

En annan bidragande faktor är flockmentalitet på börsen – Vi människor är ett flockdjur och har ett flockbeteende alldeles oavsett om vi tror det eller ej. Det är kanske lätt att tro att vi alltid är strängt kalkylerande och nyttomaximerande individer men lägg på en stor dos stress på det så förändras dynamiken radikalt. Sedan 29 augusti har börsen fallit -7,9 % och de senaste två dagarna där en känsla av panik utbröt så fick vi se ett fall på -4,8 %. Bilden nedan visar med all tydlighet att när börsen faller så får det en förstärkande effekt, alla vill ut samtidigt och då blir det trångt i nödutgången.

Händelser i USA påverkar

USA är världens största kapitalmarknad och ekonomi, vad som händer där får påverkan på resten av världen, inte minst för oss i Sverige. Deras ekonomi har vind i seglen och får ytterligare styrfart av att de genomfört den största skattereformen för bolag på 30 år. Det leder till att de ekonomiska hjulen snurrar fortare och att framtidsoptimismen tilltar. Det brukar följas av stigande räntor. Tidigare i år satt investerarkollektivet och bet sig i fingrarna när det tittade på den finansiella rysaren 3%, ja alltså vad som skulle hända om 10-åringen passerade 3%. När den gjorde det fick vi oroligheter på börsen. Nu har räntan stigit kraftigt på kort tid och uppgår i skrivande stund till 3,17%, den högsta nivån på 7 år,  varpå oron är ett faktum.

I kölvattnet av lågränteklimatet har flertalet aktörer tvingats ut på riskskalan för att få avkastning. Det är inte orimligt att tro att en hel del pengar som tidigare huserat på räntemarknaden då tvingades in i obligationsliknande aktier med hög och ”trygg” kupong – en obligationsulv i fårakläder som jag brukar säga. I USA har Bank of America Merrill Lynch gjort en undersökning som visar att en räntenivå på 3,60 – 3,75% är den nivån är kollektivet tycker att det är ett fullgott substitut till aktier. Där tackar en del gäster för sig och lämnar festen.

Krav på avkastning ökar

Vidare leder en stigande riskfri ränta till att avkastningskravet ökar, alltså den avkastning du som investerare vill ha för att ta risk. Den riskfria räntan är den avkastning du kan få ”riskfritt” genom att låna ut pengar till staten. På det vill du ha en riskpremie för att ta ytterligare risk på aktiemarknaden, tänk lite kaka på kaka, tillsammans skapar den riskfria räntan och riskpremien det avkastningskrav som marknaden har. Eftersom den riskfria räntan stiger så stiger även det totala avkastningskravet och som resultat faller aktier.

Techbolag vinnare trots nedgång

Förutom detta har vi även fått en sektorrotation där vinnarsektorn har varit techbolagen. Faktum är att just techbolagen faktiskt stigit så mycket att de som mest utgjorde 26,5% av sammansättningen på amerikanska börsen Nasdaq och indexet S&P 500, alltså de 500 största börsbolagen i USA. Redan i somras började investerarna sälja de vinnande techbolagen mot hälsovård. Nedgången tack vare de senaste dagarnas rotation mot andra sektorer som halkat efter eller blivit ”bortglömda” förstärks då tech blivit en crowded trade, mer eller mindre alla sitter ju med techbolag och vill köpa de ”bortglömda” aktierna. Det skapar ett stort säljtryck. Dock vill jag lyfta fram att det är klokt och sunt att reflektera kring var vi kommer ifrån. Indexet Nasdaq 100 följer de 100 största bolagen i Nasdaq exklusive finans, däri huserar flera techbolag. På tal om att sektorrotationen är ett skifte från vinnande tech till mer bortglömda dito och en positionering mot en eventuell svagare framtida ekonomi. Uppgångarna i dessa bolag skäms inte för sig senaste året, inte ens efter veckans nedgång.

Sist men inte minst kan sägas att många tror att konjunkturen sjunger på sista versen och att ett eventuellt eskalerande handelskrig kan lägga sig som en våt filt över börserna världen över. Det är enkelt att summera dessa orosmoln och konstatera att riskerna överstiger möjligheterna eller risk/reward som man brukar prata om.

Hur bör man tänka nu?

Sedan botten under finanskrisen har börsen stigit +292% under 3613 dagar eller nästan 10 år. Något som ofta framhålls i media med frågan hur länge en börsuppgång kan hålla i sig. Beroende på perspektiv kan man väl säga att börsen stigit i 100 år också. Över tid tenderar börsen att stiga likväl som att vi gått från stenålder till IT-ålder, det ligger i sakens natur. Det till trots är det många som säger att börsen bör vända ned då den stigit under många år, men det argumentet isolerat är meningslöst. Dessutom tenderar vi att glömma bort börsfallet som utlöstes 2011 i samband med S&P:s nedgradering av USA:s kreditbetyg som skapade ett ordentligt fall, greklandsfrossan, brexit, presidentvalet i USA och det faktum att börsen föll -28 % från toppen 27 april 2015 till brexitdagen 2016 så att säga att börsen stigit oavbrutet i snart 10 år känns lite utslitet faktiskt.

Istället bör vi bemöda oss att reflektera kring hur mycket börsen har stigit från nivån innan finanskrisen. Varför då? Finanskrisen började nedgången redan 13 juli 2007, alltså ett år innan Lehman Brothers kollapsade och skapade panik på världens finansmarknader. Den största finansiella härdsmältan i modern tid sedan depressionen på 30-talet varade i totalt 473 dagar och bjöd på en nedgång om -57,8% men redan 43 dagar efter Lehmans kollaps så vände börsen. Då trodde många i branschen på en härdsmälta och systemkollaps av det finansiella systemet samt mer eller mindre anarki.

En person som jobbade på handlargolvet i USA på den här tiden har berättat att det köptes guld och vapen som man grävde ned i trädgården för att ha som trygghet om det skulle bli upplopp och kaos. En stor del av den uppgången som det så ofta skrivs om får dock med gott samvete tituleras ”återhämtning”.

Så, hur mycket har börsen stigit sedan nivån innan finanskrisen då? I skrivande stund har Stockholmsbörsen gett en avkastning på +17,1% exkl. utdelning sedan 12 juli 2007, alltså +1,44% per år eller +5,3% per år inklusive utdelning. Är det verkligen en euforisk uppgång? Självklart bör man också fundera kring börsens värdering precis innan börsnedgången. Istället för att lyssna på löpsedlar och har till syfte att sälja lösnummer av kvällsblaskan så bör vi fundera kring vad som hänt på börsen under denna period.

Det som styr aktier på lång sikt är vinstutvecklingen. Totalavkastningen på dina investeringar styrs därmed av stigande aktiekurs som över tid i stor utsträckning påverkas av bolagets vinstutveckling, utdelningen och börsens värdering av vinsten, alltså det klassiska P/E-talet. Börsens värdering av vinsten får ändå ses lite mer flyktig, den svänger. En ökad värdering av varje vinstkrona ger en multipelexpansion och motsatsen ger en multipelkontraktion. 100-årssnittet på börsen brukar sägas vara 14-15.

Kan börsnedgången fortsätta?

Den som det visste men däremot kan jag säga att det är mycket osannolikt att vi ska få en kraftig börsnedgång som baserar sig på marknadens oro kring en framtida ekonomisk inbromsning, Anledningen till den kraftiga nedgången i veckan såsom -4% på Nasdaq i onsdags beror till mycket stor del på psykologi och flockbeteende, vi har sett det förut och vi kommer se det igen.

Om du sitter på en konferens och ett alarm börjar tjuta varpå alla springer åt dörren på vänster sida så ska det mycket till för dig att sitta kvar alternativt springa till dörren på höger sida. Detsamma gäller på börsen, vad vet alla andra som jag inte vet? Därav blir det ofta snabba nedgångar initialt och speciellt då många menar på att värderingar med mera är utmanande och att de ”dansar nära utgången”.

Det som däremot med stor sannolikhet kommer att styra humöret på börsen framgent är bolagens fundamenta, alltså bolagens försäljning, marginaler och vinst. Snart är det dags för rapportsäsongens tredje kvartal att dra igång och då kommer vi få mer kött på benen så att säga. Vad säger bolagen om framtidsutsikterna, efterfrågan och oron kring handelskrig? Om konjunkturen viker och leder till minskade vinster för bolagen samtidigt som marknadens värdering av vinsten sjunker (P/E-talet) så kan det bli jobbigare men som sagt, spara löpande.

För den som är långsiktig så kommer även nedgångstider på börsen där de ekonomiska hjulen snurrar långsammare att se ut som krusningar på en långsiktig graf, börskrascher är mycket ovanliga. De bästa köpen görs i de sämsta av tider när ingen säger köp. Historien visar dock att vi är mycket duktiga på att köpa när börsen går upp och grannen byter bil snarare än att köpa när magen gör ont.

Bilden ovan är en av mina favoriter, den visar med all tydlighet att börsnedgångar är snabba och ibland smärtsamma medan uppgångarna därefter både är större och längre. När det brinner så ska man ut omedelbart medan många åter närmar sig marknaden med försiktighet. Att i panik sälja av aktier eller fonder för att marknaden viker kraftigt och kollegan i fikarummet pratar om att börsen kraschar nu blir med all sannolikhet en dålig affär.

Det finns en anledning till varför man säger att det bara är pengar du har råd att förlora som ska investeras på börsen. I ärlighetens namn så tror jag inte det minsta på att man kommer förlora alla sina pengar men, solen kan också slockna och vi kan inte lova något, det ligger i sakens natur. Men genom att enbart investera pengar som du faktiskt inte behöver på många år så köper du dig själv lite dispens kring risken för magont.

Ett löpande sparande minskar även risken att investera på toppen och gör att du aktivt slipper ta beslutet om att fortsätta investera när börsen viker och magen skriker nej nej nej. Pengar som skall användas till en resa eller kontantinsats om ett halvår hade gett mig nästintill magsår när börsen svänger så här. Eftersom jag investerar långsiktigt så gillar jag att köpa mer aktier i de bolag jag äger långsiktigt när det råder stor oro på marknaden.

Hur vanliga är korrektioner?

En korrektion innebär att börsen sjunker minst -10% från topp till botten och även om ett börsår slutar positivt så kan det ju svänga friskt under året, exempelvis Brexit 2016 där börsen föll kraftigt för att sedan återhämta all förlorad mark på två veckor. De senaste dagarnas nedgång skall ses i ljuset av hur det sett ut historiskt. Veckans nedgång i procentuella termer är inget unikt i sig men hastigheten i nedgången har varit snabbare än historiskt, både nu och i februari. De blå staplarna i nedan bild visar avkastningen årsvis för S&P 500 sedan 1980 och de orangea siffrorna visar max drawdown under året, alltså nedgången från topp till botten under året.

Avslutningsvis kan sägas att det bevingade uttrycket om att en börsuppgång inte dör av ålder utan snarare excesser fortfarande gäller. Det är alltså oftast högt risktagande, ökande skuldsättning, spekulationsbubblor, skenande tillgångspriser eller externa chocker som skapar kraftiga fall. Det ser vi inte riktigt idag men oro på marknaden kommer vi se i framtiden också.

Så här har börsens årliga avkastning sett ut historiskt, för att få något att relatera till (exklusive utdelning).

Det är oerhört svårt att i praktiken tajma marknaden, vad än teorin säger. Därför brukar man säga att det är ”Time in the Market” snarare än ”Timing the Market” som gäller. För dig som har tiden på din sida, ett långsiktigt och löpande sparande så bör du nog kunna vara lugn. Är man långsiktig i sitt sparande så brukar denna typ av känslomässig panik skapa bra köplägen och dessa nedgångar syns knappt om man drar ut en börsgraf på något eller några årtionden.

Jag har skrivit en del om hur man kan agera i börsnedgångar tidigare:

Lycka till (i ditt långsiktiga sparande),
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/borskrasch-darfor-sitter-jag-still-i-baten/feed/ 0
Avanzapodden 34: Så bygger du ihop en fondportfölj https://blogg.avanza.se/avanza/avanzapodden-34-sa-bygger-du-ihop-en-fondportfolj/ https://blogg.avanza.se/avanza/avanzapodden-34-sa-bygger-du-ihop-en-fondportfolj/#respond Thu, 11 Oct 2018 08:52:21 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17588 Fonder för privatpersoner fyller 60 år och visst är det något vi tagit till oss. 8 av 10 privatpersoner sparar privat i fonder och ännu fler om vi räknar med pensionen. I veckans avsnitt pratar vi därför om hur man gör för att bygga ihop en bra fondportfölj. Vilken typ av fond passar i vilket förvar, hur bör man fördela geografiskt och hur många fonder behöver man egentligen?


Med 1 300 fonder att välja emellan är det inte alltid så enkelt att välja vilka fonder man ska spara i. Men det finns knep att ta till och ”hjälp” att få. Både för att välja fondkategori och specifik fond. Topplistorna över fonderna med bäst avkastning senaste 1, 3, 12 månaderna ,de ska man däremot ta med en nypa salt. risken finns

Riskjusterad avkastning och inte avkastning är det som är intressant. Se upp för topplistorna.

Sist men inte minst pratar vi lite om hur man kan göra om man inte alls är speciellt intresserad men ändå vill ha ett bra och klokt sparande.

Trevlig lyssning,

Johanna och Nicklas

Ps. I avsnittet avslöjar vi också vem det är av oss som unnar sig en trisslott då och då. Ds.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/avanzapodden-34-sa-bygger-du-ihop-en-fondportfolj/feed/ 0
Avanzas sparindikator: Privatpersoner tror på fallande börs https://blogg.avanza.se/avanza/avanzas-sparindikator-privatpersoner-tror-pa-fallande-bors/ https://blogg.avanza.se/avanza/avanzas-sparindikator-privatpersoner-tror-pa-fallande-bors/#respond Wed, 10 Oct 2018 18:46:50 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17575 Fler privatpersoner tror på sjunkande än stigande börs kommande året, visar en ny SIFO-undersökning med 1 025  svarande. Äldre är mest negativa medan majoriteten kvinnor inte vågar sig på en gissning. Vad tror du om börsen kommande  året? 

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 17 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga, medan 26 procent tror att börsen kommer att sjunka, en ökning sedan senaste mätningen i juli. Avanzas Sparindikator som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs kommande året, landar därmed på -9. Jämfört med -5 i juli.

Efter en ovanligt stark sommarbörs har det nu blivit lite svalare på världens börser och allt mer statistik pekar på en avtagande världskonjunktur. Den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina driver upp osäkerheten ytterligare och räntehöjningarna vi ser framför allt i USA gör att det finns ett alternativ till aktiemarknaden. Kommande veckors rapportperiod, då bolagen ska lägga fram sina siffror och ge oss mer fakta på bordet, blir nu högintressant.

Majoriteten av kvinnorna har ingen uppfattning om börsens utveckling

Den mer pessimistiska börssynen spänner över alla åldrar, men är mest framträdande hos äldre sparare. Mellan män och kvinnor märks ingen skillnad i optimism, men en tydlig skillnad mellan könen är att nära dubbelt så många kvinnor som män svarar ”Ingen uppfattning” på frågan om vad de tror om börsens utveckling.

Det här stämmer väl överens med tidigare undersökningar som visar att kvinnor generellt sett har sämre ekonomiskt självförtroende än män och upplever sig ha sämre kunskaper om ekonomi och sparande. Det finns däremot inget som talar för att så faktiskt är fallet. Här hoppas jag att vi över tid kommer se en förändring och att fler kvinnor vågar lita på sin egen förmåga. När det kommer till börsens framtida utveckling sitter ju faktiskt ingen inne med facit utan det blir alltid en, mer eller mindre, kvalificerad gissning.

Majoriteten håller sig till sparplanen

Tron på fallande börskurser får dock inte privatpersoner att justera andelen av sitt totala sparande som de har placerat på börsen, utan majoriteten planerar ingen förändring i balansen mellan börs- och räntesparande. En tydlig sparplan att hålla sig till är ofta klokt och tenderar att ge bäst avkastning över tid. Att tajma marknaden och parera sitt sparande utifrån börsens kortsiktiga svängningar är lättare sagt än gjort och risken att du trampar snett är hög. Bättre är att låta din sparhorisont avgöra sparvalet.

När det gäller framtidsutsikterna för den egna ekonomin är tongångarna ljusare. En tredjedel av de tillfrågade tror sig kunna spara mer de kommande 12 månaderna jämfört med det senaste året. Unga mellan 18 och 34 år ser ljusast på sina framtida sparmöjligheter. I den gruppen tror nära hälften av de tillfrågade att de kommer kunna spara mer än vad de gör nu. Detta är en grupp som till viss del består av studenter som ska komma ut i arbetslivet inom ett år, så att de förutspår sig kunna spara mer är inte så förvånande. Om än bra.

Att privatpersoner generellt ser ljust på den egna ekonomin är inte heller speciellt förvånande. Räntorna är låga, många har goda marginaler varje månad och enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer anser majoriteten att risken för att själv drabbas av arbetslöshet har minskat. Så att utnyttja detta goda ekonomiska läge till att bättra på sin ekonomiska krockkudde genom att spara mer är vettigt.

Vad tror du om börsen kommande 12 månader?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/avanzas-sparindikator-privatpersoner-tror-pa-fallande-bors/feed/ 0
Försäkringarna du måste ha https://blogg.avanza.se/avanza/forsakringarna-du-maste-ha/ https://blogg.avanza.se/avanza/forsakringarna-du-maste-ha/#respond Thu, 04 Oct 2018 15:40:36 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17479 Få saker är så snårigt som försäkringar. Ändå är det något vi alla måste ha och vissa försäkringar är viktigare än andra. För att lära oss mer bjöd vi in försäkringsspecialisten Stefan Thelenius från Konsumenternas försäkringsbyrå till podden. Här mer om hans bästa tips och vilka försäkringar han menar är ”need to have”- och vilka som är ”nice to have”. 

Har du koll på vilka försäkringar du har och om det är någon du saknar? För ofta är vi både över- och underförsäkrade. Tyvärr finns det idag inget enkelt sätt att se vilka försäkringar vi har, ingen sajt som sammanställer allt eller så. Du får helt enkelt vara lite detektiv om du är osäker. Kolla ditt kontoutdrag, fråga din arbetsgivare och läsa på hos ditt fackförbund ifall du är medlem i något. Det var några av tipsen vi fick från försäkringsexperten Stefan Thelenius från Konsumenternas försäkringsbyrå* när han gästade Avanzapodden.

Stefan fick även svara på frågan vilka försäkringar som är need to have och vilka som är mer nice to have.

”Måste”-försäkringar

Hemförsäkring – En hemförsäkring kan ses som en slags ”gott och blandat”-påse som innehåller flera olika skydd. Dels skydd av dina tillhörigheter, men också ansvarsförsäkring, rättsskydd och reseförsäkring. Att tänka på; Välj rätt försäkringsbelopp. Ofta är grundbeloppet som försäkringsbolaget använder tillräckligt stort, men ibland kan du behöva höja försäkringsbeloppet. Har du någon extra värdefullt föremål, t.ex. en dyr förlovningsring, tavla eller liknande bör du ha en dialog med försäkringsbolaget för att säkerställa att den omfattas. I vissa fall behöver du teckna en extraförsäkring. I hemförsäkringen ingår också ett reseskydd skyddar dig på semestern i upp till 45 dagar. Här är det dock viktigt att komma ihåg att särskilt riskfyllda aktiviteter ofta är undantagna. Ska du t.ex. åka skidor utanför pisten, dyka eller bergsklättra, bör du därför kontakta ditt försäkringsbolag innan avresa och rådgöra huruvida du behöver teckna ett tillägg.

Barnförsäkring är en annan försäkring som Stefan tycker att alla barn bör ha. Här är tipset att teckna försäkringen så snabbt som möjligt efter födseln. Börja gärna att jämföra försäkringar redan innan barnet är fött. På konsumenternas.se finns en detaljerad jämförelse där du enkelt kan jämföra olika bolags barnförsäkringar. Barn är också försäkrade via kommunens gruppförsäkring, men vilket försäkringsskydd de har varierar kraftigt och beloppen är ofta lägre än vad de är i en enskild barnförsäkring. Dessutom gäller kommunens försäkring som regel bara för olycksfall, inte för sjukdom.

En livförsäkring ger efterlevande en summa pengar om du skulle avlida. Det är inte något som alla bör ha, men lever du tillsammans med någon och/eller har du barn är det i alla fall en försäkring du bör fundera på. Du kan teckna livförsäkring på valfritt belopp och om det skiljer mycket i inkomst mellan dig och din partner kan ni teckna försäkringen på olika belopp. Då faller det ut en större summa om den med högre inkomst skulle avlida än vad som faller ut om den med lägre inkomst avlider, för att väga upp skillnaden i inkomstbortfall. Har du ett bolån och tecknat låneskydd, kan det vara ett alternativ men en livförsäkring har fördelen att den är mer flexibel. Pengarna behöver inte gå till att betala av lånet.

En sjuk och olycksfallsförsäkring  ska ge dig ekonomisk kompensation om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall och får en bestående skada. Huruvida du borde ha denna typ av försäkring beror på din ekonomiska situation. Hur stort sparande har du? Har din arbetsgivare tecknat en gruppförsäkring åt dig och hur stort försäkringsbelopp har den i så fall. Det är i regel ett mindre belopp än vid en privat försäkring, men kanske ändå är fullt tillräckligt.

”Nice to have”-försäkringar

Sjukvårds- tandvårds- gravid- och produktförsäkringar, menar Stefan passar in i kategorin ”nice to have” snarare än ”need to have”. Här är tipset till oss konsumenter rannsaka oss själva. behöver jag försäkringen eller kostar det mer än det smakar? Har du kanske tillräckligt stort buffertsparande att ta till om något händer istället? Han tycker också att vi ska titta på premien, (det vi betalar per månad), samt läsa förköpsinformationen som ska lyfta fram försäkringens främsta egenskaper och dess begränsningar.

Teckna varje försäkring på egna meriter

Även om det kan vara skönt att samla alla sina försäkringar i ett och samma bolag, tycker Stefan att man ska teckna varje försäkring på egna meriter. En eventuell samlingsrabatt kan snabbt ätas upp av sämre villkor. Använd gärna konsumenternas.se för att jämföra de olika bolagen med varandra.

Att byta försäkringsbolag kan man såklart göra, men vid flytt av personförsäkringar som liv- och sjuk/olycksfallsförsäkring få man vara lite noggrann. Du lär nämligen behöva göra en ny hälsoprövning om när du byter bolag. Se därför till att denna är gjord och att du börjat omfattas av din nya försäkring, innan du avslutar din gamla.

Sakförsäkringar som t.ex. hemförsäkring är enklare att flytta men här finns det annat att tänka på. De har ofta ett års avtal så där får du hålla reda på din förfallodag. När det gäller hemförsäkringen är det också viktigt att det inte blir något glapp från den ena försäkringen till den andra. Det finns nämligen luriga karensregler vad gäller rättsskydd bland annat.

Det och mycket mer gick vi igenom i senaste numret av Avanzapodden. Podden hittar du där poddar bor.

Vilka försäkringsfrågor har du?

//Johanna

Konsumenternas försäkringsbyrå är en oberoende stiftelse som ger konsumentvägledning till privatpersoner. Stiftelsen har inget vinstintresse och lyfter aldrig fram enskilda bolag. De har däremot en webbplats full med viktig konsumentupplysning och jämförelseverktyg. På vardagar kl 9-12 kan du även ringa deras telefonvägledning på 0771 22 58 00. De har även en uppskattad blogg där de ger vägledning i bank- och försäkringsfrågor. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/forsakringarna-du-maste-ha/feed/ 0
Unga får betala för den sjuka hyresmarknaden https://blogg.avanza.se/avanza/unga-far-betala-for-den-sjuka-hyresmarknaden/ https://blogg.avanza.se/avanza/unga-far-betala-for-den-sjuka-hyresmarknaden/#respond Thu, 04 Oct 2018 08:30:04 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17474

Bostadsmarknaden är sjuk, men vi fokuserar bara på den friskaste delen av marknaden. Den som ger oss status och säger oss hur rika vi är. På pappret. Det är ett svek. Istället borde vi lägga fokus på att förändra vårt föråldrade hyressättningssystemet. En krigsrelik som sätter käppar i hjulet för unga personer som saknar familjeförmögenhet eller rätt kontakter.

22 668 bostadsrätter låg ute till försäljning i Sverige i september. Rekord. Återigen. Och återigen en rubrik om bostadsmarknaden. Förlåt, jag menar bostadsrättsmarknaden. För det är ju i ärlighetens namn bara den vi är intresserade av. Det är den som ger oss status på middagsbjudningen och som säger oss hur rika vi är. På pappret. De två hyresmarknaderna däremot, den knappt existerande vita och den mer omfattande svarta, de ger inga rubriker.

Ändå är det dessa marknader som är sjuka. Inte bostadsrättsmarknaden. Att bostadspriserna stiger efter år av bostadsbrist och rekordlåga räntor, det är inte sjukt. Det är rimligt. Till och med helt enligt skolboken.

Att en etta i Fittja och en etta på Nytorget kostar samma däremot, det är sjukt. Uppkomsten till sjukdomen stavas bruksvärdesprincipen. Alltså den hyresreglering som gör att två bostäder med samma tekniska standard ska ha i princip samma hyra. Oavsett hur vi i övrigt värderar bostaden.  Insider-outsider problematiken denna krigsrelik (ja hyresregleringen är faktiskt en 40-tals reglering som infördes temporärt under brinnande världskrig) skapar är förödande.

Nuvarande hyresrätter används ineffektivt och har du turen att sitta på ett förstahandskontrakt, med kraftigt subventionerad hyra, då släpper du det aldrig. Hur många historier har jag inte hört om vänner och bekanta som gjort alla möjliga krumbukter för att en eftertraktad hyresrätt som finns i familjens kontroll ska fortsatta att vara just det. Man skriver sig hos kusiner och mormödrar, låtsas flytta ihop med varandra, låter lägenheter stå tomma osv. Allt för att inte släppa kontrollen. Alla vet ju att chansen till en eftertraktad och billig hyresrätt knappast dyker upp igen.

Vinnarna på systemet är få, men utgörs framför allt av välinformerade äldre med höga inkomster och som tidigt i livet ställde sig i kö. Förlorarna är, som i så många andra bostadsfrågor, unga människor i storstäderna utan varken familjeförmögenhet eller decennier av bostadsköande bakom sig. Extra svårt blir det om du har utländsk bakgrund och begränsat kontaktnät. För denna grupp är alternativen få, det enda som egentligen finns till hands är ett osäkert andrahandskontrakt.

Ändå pratar vi inte om detta. Vi pratar istället om huruvida bostadsrättspriserna har stigit eller sjunkit fem procent. Som om det vore en ”deal breaker” för en ung nyexad akademiker ifall en lägenhet kostar 3 eller 2,8 miljoner. Hen har ju varken 420 000 eller 450 000 att dra fram ur fickan för att möta kravet på 15 procents kontantinsats.

Självklart behövs det reformer för att underlätta nybyggande, men ska vi på allvar ta tag i problemen med Sveriges sjuka bostadsmarknad då måste det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt. Och framför allt borde vi börja prata om den sjuka hyresmarknaden. Det, om nått, borde vara lågt hängande frukt!

//Johanna

 

Krönikan först publicerad på sajten bostadspolitik.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/unga-far-betala-for-den-sjuka-hyresmarknaden/feed/ 0
(nya) Superlånet – världens billigaste värdepapperskredit https://blogg.avanza.se/avanza/nya-superlanet-varldens-billigaste-vardepapperskredit/ https://blogg.avanza.se/avanza/nya-superlanet-varldens-billigaste-vardepapperskredit/#respond Wed, 03 Oct 2018 06:15:26 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17453

När vi startade Avanza gjorde vi det med ambitionen att bygga en bank vi själva ville vara kunder i, vi ville helt enkelt skapa tjänster och produkter som ger mer över till dig än till banken.

Och nu har vi en glad nyhet i samma riktning. Med (nya) Superlånet blir vi billigast. Du kan nämligen, med dina värdepapper som säkerhet, få låna upp till 50 000 kr till 0% effektiv ränta som du sedan kan köpa mer fonder och aktier för.

Vad är Superlånet?

Superlånet är en så kallad värdepapperskredit som gör det möjligt för dig att låna pengar med dina värdepapper som säkerhet. Ungefär som när du köper en bostad med hjälp av ett bolån kan du köpa aktier och fonder med hjälp av Superlånet.

Är det verkligen från 0%?

Ja, det är det verkligen. Och vi tar heller inga andra avgifter, så klart.

När reporäntan är negativ kan vi erbjuda Superlånet från 0% i effektiv ränta upp till 50 000 kr. Beroende på hur mycket du lånar, vad du har för innehav på ditt konto, din förmånsnivå och vilken belåningsgrad du har kommer du betala olika mycket i ränta. Belåningsgraden bestäms av storleken på ditt lån i relation till marknadsvärdet på dina innehav, ju lägre belåningsgrad du har desto lägre ränta betalar du.

Här är alla räntenivåer:

För att få Superränta behöver du uppfylla följande villkor (utöver en belåningsgrad på max 50%):

 • Minst tre aktier som är godkända för Superränta eller fonderna Avanza Zero och Avanza Global.
 • Inget värdepapper får enskilt utgöra mer än 49 % av ditt konto (med undantag för Avanza Zero eller Avanza Global).
 • Du får inte ha några optioner, terminer eller blankningsaffärer på kontot.

Om du inte uppfyller alla villkor kan du få ordinarie ränta, du hittar alla räntor i vår prislista.

Vad ska jag tänka på när jag skaffar Superlånet?

Det är viktigt att du förstår vad det innebär att handla aktier och fonder med hjälp av ett lån. Om du vill djupdyka hittar du mer information i Avanza Akademin men några viktiga hållpunkter är:

 • Att handla värdepapper med kredit ger en ökad hävstång på dina investeringar. Det innebär en större chans till högre avkastning, men även en ökad risk till större förlust.
 • Om kursen på de värdepapper du köpt med lånade pengar går ner är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela beloppet du har lånat, plus ränta. Tänk på att om marknadsvärdet på dina värdepapper sjunker kan du hamna i en annan räntenivå än vad du hade tidigare.
 • Om du har marginal till nästa räntenivå minskar du risken för att få högre ränta vid plötsliga eller större börshändelser.
 • Du utnyttjar en kredit, precis som vid köp med kreditkort. Om du utnyttjar krediten över natten betalar du ränta enligt vår prislista. Köputrymmet på ditt konto inkluderar ditt kreditbelopp.
 • Det är inte tillåtet att vara överbelånad. Om kursen går ned så mycket att du blir överbelånad behöver du omedelbart täcka underskottet. Vid överbelåning har vi rätt att sälja av innehav för att reglera din skuld.

Lycka till med sparandet!

Spana in (nya) Superlånet här

/Marcus Schön, produktägare för Superlånet på Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Att belåna värdepapper innebär en betydande risk. Du är alltid skyldig att betala tillbaka den utnyttjade krediten samt ränta, oavsett dina värdepappers utveckling. Se mer information på avanza.se/Superlanet

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/nya-superlanet-varldens-billigaste-vardepapperskredit/feed/ 0
Hur använder jag belåning? https://blogg.avanza.se/avanza/hur-anvander-jag-belaning/ https://blogg.avanza.se/avanza/hur-anvander-jag-belaning/#respond Tue, 02 Oct 2018 14:00:18 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17448

Ett sätt att öka sin avkastning är att använda belåning men det är enklare sagt än gjort och fallgroparna är många. Låt oss kika närmare på hur man kan använda belåning i sitt sparande.

Den som är satt i skuld är icke fri – ett numera klassiskt citat från vår tidigare statsminister Göran Persson. Citatet har självklart bäring och påminner om risken med all form av belåning.

Däremot kan en viss belåning i portföljen skapa en överavkastning, något vi sett i AP7 Såfa, alltså ickevals-alternativet i premiepensionen. För att exemplifiera kan sägas att en person som investerar 100.000 kr på börsen och sparar 2000 kr löpande varje månad under 40 år till 7% årlig avkastning kommer ha sparat ihop 6,8 miljoner kronor. Om denne med hjälp av belåning kan få 8% i årlig avkastning efter lånekostnader så ökar sparandet till 9,4 miljoner kronor istället, alltså 2,6 miljoner kronor mer eller 38%.

Anledningen till varför jag jämför på så lång horisont som 40 år är för att det ger stor effekt över tid. Alla ekonomiska tal blir stora över tid, precis enligt skolboken när ränta-på-räntaeffekten kommer på tal. Dock är det faktiskt så, även om teorin talar i favör, att många tenderar att köpa aktier när det är dyrt och sälja när det är billigt. En belåning ovanpå toppen kan då istället bli som att hälla salt i kaffet i tron om att det är socker.

Hur använder jag belåning?

Jag har använt belåning i mitt sparande i många år men då jag är en försiktig general så är det inte främst för att få hävstång utan snarare flexibilitet. Den historiska volatiliteten på börsen räcker mer än tillräckligt för att jag ska få min dos av spänning i vardagen.

Istället för hävstång är det alltså flexibiliteten att kunna investera närsomhelst då en sättning på marknaden eller ett läge synnerligen sällan uppstår kring löning varje månad. Istället kan jag nyttja min kreditlina för att sedan en eller några veckor senare betala tillbaka pengarna.

Vidare har jag även en ”amorteringsportfölj” där jag kan finansiera mig betydligt lägre än den förväntade löpande utdelningen på innehaven vilket blir ett ”spreadcase”. Alltså att jag kan finansiera mig betydligt lägre än den förväntade löpande utdelningen i de värdepapper jag köper. Men den portföljen sjunger nog på sista versen då framtiden säkerligen lär bjuda på stigande inflation och räntenivåer, vilket stänger dörren för upplägget.

3 sätt att använda belåning i min värld:

 • För att få en hävstång i sitt sparande
  Om du köper en aktie för 100 kr och aktien stiger 1% så har du tjänat en krona eller en procent. Om du köper samma aktie men investerar 50 kr av egna pengar och 50 kr lånade dito så kommer uppgången på 1% eller en krona motsvara 2% på dina 50 kr, exklusive räntekostnad. En hävstång gör att din investering svänger MER åt båda håll.
 • För att tjäna pengar på ett spreadcase
  Om du tror att du kan få en avkastning som överstiger räntekostnaden, minskat med skattereduktionen, så finns det ju en logik att låna. Om du kan låna pengar till 2% men tror att du kan få en avkastning på exempelvis 6% så kan du tjäna pengar på mellanskillnaden. Här är det viktigt att påminna om att du tar risken, en investering kan falla -4% en enskild vecka eller till och med en enskild dag så viktigt att komma ihåg risken.
 • För att skapa en flexibilitet
  Detta är min personliga favorit. Som tidigare sagt så kommer en sättning eller ett läge i marknaden sällan exakt när man vill eller i samband med löning. Värdepappersbelåning gör det möjligt för mig att alltid ha kapital tillgängligt om ett läge dyker upp. När sedan lönen kommer så betalar jag tillbaka den utnyttjade krediten helt enkelt.

Vad bör man tänka på?

Till att börja med vill jag säga att belåning inte är någon självklarhet i sparandet, tvärtom, men rätt utnyttjat kan det skapa möjligheter. I min värld är det största hotet mot ett långsiktigt lönsamt sparande den egna psykologin och att man får ont i magen när börsen är sur. Det finns förmodligen lika många investeringsfilosofier som investerare och det gäller att hitta det upplägget som passar en själv bäst.

Tumregel som jag själv använder är att belåningen max får vara 30% av portföljen och då helst efter en nedgång i marknaden snarare än efter en lång börsuppgång. Anledningen till varför jag själv använder tumregeln 30% är för att om vi får en nedgång på -50%, vilket vi fick vid IT-kraschen likväl som finanskrisen, så kommer en belåningsgrad på 30% efter en bördsnedgång då uppgå till hela 60%. Har du en belåningsgrad på 50% och börsen halveras så har du raderat ut hela ditt kapital.

Investeringsregler är viktiga men ännu viktigare om du använder belåning. Sätt upp egna regler för hur mycket du får belåna portföljen (kanske mätt i antal månadsspar), när du ska betala tillbaka, hur stora enskilda bolag får bli i portföljen, när du ska köpa mer kontra när du ska sälja av. Förbered dig för hur du ska agera om det inte riktigt blir som du tänkt dig.

Var försiktig med dubbelexponering nu vill jag inte skicka med moraliska pekpinnar men jag vill ändå säga att det inte riktigt är att rekommendera att använda en värdepappersbelåning för att köpa hävstångsprodukter, då blir det en högoktanig kaka på kaka som nog innebär en onödigt hög risk.

 

Sist men inte minst.. en värdepappersbelåning i min värld ger handlingsfrihet och flexibilitet, något jag värdesätter högt men som bloggen förespråkar så finns risker om man använder den på ett sätt som inte passar en själv. Använder du en värdepapperskredit och i så fall hur?

Lycka till,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/hur-anvander-jag-belaning/feed/ 0
Hur ska man tänka på bankens rådgivningsmöte? https://blogg.avanza.se/avanza/hur-ska-man-tanka-pa-bankens-radgivningsmote/ https://blogg.avanza.se/avanza/hur-ska-man-tanka-pa-bankens-radgivningsmote/#respond Mon, 01 Oct 2018 08:45:44 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17439 Har du någon gång funderat kring om du fått de absolut bästa råden hos banken? Om svaret är ja så är du inte ensam. I veckans avsnitt går vi igenom vad man bör tänka på inför ett rådgivningsmöte och vilka fallgropar som finns. Till syvende och sist så står du ju faktiskt din egen ekonomi närmast.

Modeordet i branschen de senaste åren är ”helkund”, alltså att du samlar ditt engagemang hos en aktör för att på så sätt få lägre bolåneränta. Det är inte så konstigt att många nappar då bostaden inte sällan utgör 20-30 % av plånboken för hushållen, så lägre ränta märks tydligt. Men betyder det verkligen att det blir billigare för dig i längden? Inte nödvändigtvis, något vi reder ut i veckans avsnitt.

Sist men inte minst.. är det nog på sin plats att återigen påminna om avgifternas betydelse för ett långsiktigt sparande. Det är tyvärr oftare regel än undantag i denna bransch med onödiga skalavgifter på allt från tjänstepension till privat sparande och barnspar. Avgifterna är minst lika viktiga långsiktigt som avkastningen på placeringarna så sätt dig i lugn och ro för att lyssna på podden och kika därefter igenom ditt eget sparande, har du några onödiga avgifter?

Du hittar samtliga avsnitt av Avanzapodden här!

Trevlig lyssning,
Johanna & Nicklas

 

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/hur-ska-man-tanka-pa-bankens-radgivningsmote/feed/ 0
Kvinnorna som äger börsen https://blogg.avanza.se/avanza/kvinnorna-som-ager-borsen/ https://blogg.avanza.se/avanza/kvinnorna-som-ager-borsen/#respond Mon, 01 Oct 2018 05:00:21 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17428

”Allt fler unga sparar på börsen – störst ökning bland kvinnor.” Så löd en rubrik från SVT tidigare i år och det är väldigt rolig läsning för den som gillar när kvinnor äger. Kort om mig: Jag arbetar som kommunikationskonsult till vardags men är också en av administratörerna bakom Facebook-gruppen Aktier för nybörjare – tjejer (som i dagsläget har 10 800 medlemmar).

Jag har även skrivit boken Kvinnorna som äger börsen – aktier för nybörjare (utkom som bok i fjol och som ljudbok i våras). I boken får läsaren möta tio investerare som berättar om sin resa på börsen och i det här blogginlägget ska du få möta tre av dessa personer. Se det som en hyllning men se det också som ett sätt för dig att ta rygg på några av kvinnorna som äger börsen.

Christina Söderberg

Sparekonomen som ivrar för att du aldrig ska betala mer än du måste. Det låter kanske som en självklarhet men ändå är vi många som alldeles för sällan ser över och jämför våra kostnader för exempelvis mobilabonnemang, elavtal eller hemförsäkringar. Och det är kanske inte så konstigt. För hur roligt är det egentligen att gräva fram och jämföra gamla avtal? Företag ändrar dock ständigt sina villkor och vad som kändes som en rimlig kostnad för fem år sedan behöver inte nödvändigtvis vara en bra deal idag.

Jag och min sambo har bokat in en kväll nästa vecka för den årliga genomgången av vilka nya fonder vi ska investera i (kul!) och hur våra fasta kostnader ser ut just nu (mindre kul men ack så viktigt). I boken tipsar Christina om sin checklista som hon kallar för ASAP (en lista med saker du bör se över as soon as possible):

 • Avtal
 • Sparande
 • Aktier
 • Pension

Johanna Kull

Känner ni säkert sedan innan. Sparekonomen som figurerar flitigt i media och som dessutom arbetar fulltid här på Avanza med att engagera och vägleda människor till ett bättre sparande. När jag träffade Johanna för att intervjua henne till boken så pratade vi mycket om misstag som människor begår kopplat till investeringar.

Vi avverkade exempelvis historiska misstag så som det faktum att hundratusentals svenskar flockades (eller ska jag säga lockades) till Telia vid börsintroduktionen år 2000 – och att många av dessa personer än idag har Telia som sitt enda aktieinnehav. Staten var noga med att få ut sitt budskap om när börsintroduktionen skulle äga rum men tog inte helt samma ansvar för att människor skulle förstå det här med riskspridning. Att kunna inspireras av andra men att fatta sina egna beslut är ett råd många av oss har hört tidigare. Jag tycker att nedan bild, med Regeringskansliet som avsändare, är en bra påminnelse om detta. Störst vet inte alltid mest.

Varje gång jag ser bilden fascineras jag inte bara av det ansvarslösa budskapet utan också av att mannen på bilden äter korv. Varför äter han korv? Ska det föreställa en framgångsrik och upptagen börsmäklare som jobbar så hårt att han måste äta lunch mellan möten samtidigt som han prackar på svenskarna aktietips? Om någon minns får ni gärna förklara.

Sandra “Framtidsfeministen” Bourbon

Hon klår index med sina jämställda investeringar. Framtidsfeministen är ett känt namn i många aktiekretsar och i hennes portfölj finns bolag så som Sweco och Wihlborgs fastigheter. Utöver att passera en gedigen aktieanalys så har Sandra alltså ytterligare ett kriterium för sina innehav; bolagen ska ha en jämställd ledningsgrupp bestående av både kvinnor och män och gränsen för vad som räknas som jämställt dras vid 60% – 40%. Resultatet? Det går väldigt bra hittills. Jag imponeras av Sandras generositet gällande att dela med sig av sin kunskap så om du inte redan följer henne tycker jag att du ska börja göra det nu, exempelvis via Instagram där hon heter just @Framtidsfeministen.

Om du också vill granska vilka svenska börsbolag som är jämställda så kan du spana in Allbrights rapporter som utkommer årligen. Det är dessa rapporter Sandra använder för att sålla fram jämställda bolag till sin aktieportfölj: http://www.allbright.se/nyheter/2017/9/6/ allbrightrapporten-2017

När SVT tidigare i år skrev att allt fler unga kvinnor investerar på börsen så var rubriken byggd på en relativt liten mängd data. Jag tänker att det inte gör så mycket. Att fler unga människor, oavsett kön, vill och känner att de kan investera är en vinst i sig. Och när fler kvinnor väljer att äga är jag inte sen att applådera.

Lycka till med era portföljer och kom ihåg att aldrig lita blint på aktietips från någon annan. Inte ens från en upptagen börsmäklare som äter lunch i en taxi.

/Natalie Eriksson, kommunikationskonsult, författare och medgrundare av Facebook-gruppen Aktier för nybörjare – tjejer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/kvinnorna-som-ager-borsen/feed/ 0
Oktoberfest i Tyskland – favorit i repris! https://blogg.avanza.se/avanza/oktoberfest-i-tyskland-favorit-i-repris/ https://blogg.avanza.se/avanza/oktoberfest-i-tyskland-favorit-i-repris/#respond Thu, 27 Sep 2018 18:05:52 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17408

Tiden går fort när man har roligt och nu är det redan ett år sedan Oktoberfest ifjol – Det firar vi med en favorit i repris, nämligen gratis courtage i Tyskland hela fredag! Den delikata frågan är såklart vilka bolag som finns på den tyska börsen. Låt oss kika lite närmare på det.

Vad karaktäriserar den tyska börsen?

Tyskland är i mångt och mycket den ekonomiska motorn i Europa och en stor exportnation. Exporten består till störst del av fordon, både personbilar likväl som lätta och tunga lastbilar. Faktum är att över 40 % av det som tillverkas i landet går på export, något som gör att landet är en av världens största exportörer med ett stort handelsöverskott. Detta är något som också syns när vi tittar på det tyska börsindexet, det är nämligen dags att titta på DAX.

DAX eller Deutscher Aktienindex som det heter är ett aktieindex med ”Blue Chips”, alltså stora och tongivande bolag med starka varumärken som i mångt och mycket karaktäriserar Tyskland. Det kan liknas vid USA:s äldsta index Dow Jones som också innehåller Blue Chips men istället för VISA, Walt Disney, Apple och Nike heter bolagen Adidas, BMW, Lufthansa, Volkswagen och Continental. Indexet baseras på omsättning och börsvärde, likt vårt svenska index OMXS30.

Vilka tyska aktier är avanzianernas favoriter?

Modegiganten Zalando är den ohotade ettan bland våra kunder med närmare dubbelt så många aktieägare som tvåan Infineon Technologies. Zalando är dessutom största innehav i familjen Stenbecks svenska investmentbolag Kinnevik. Tvåan Infineon är en stor tillverkare av halvledare inom bland annat bil- och robotindustrin. Bara för sakens skull kan vi nämna att topplistan därefter huseras av motortrion Volkswagen, Daimler och BMW. En kuriosa är att Daimler som bland annat äger Mercedes även tillverkar världens mest använda lastbil och bolaget fick i dagarna en ny svensk VD. Vill du filtrera fram guldkorn bland de olika tyska aktierna som går att handla på sajten så bör du kika på Aktielistan.

10 mest ägda aktierna:

Tyska favoritaktier (klicka på bilden för att förstora). Leta fram dina egna guldkorn på Aktielistan.

Vilka bolag har gått bäst historiskt?

Trots att historien inte är någon garanti för framtiden så är det såklart intressant att se vilka aktier som stigit mest. Ju kortare perspektiv desto mer brus såklart men desto mer intressant är det ju att se vilka som sprungit snabbast i det finansiella marathonloppet när vi tittar lite mer långsiktigt.

Sedan årsskiftet är det Wirecard AG som stigit mest, närmare bestämt +105 %. Bolaget är verksamt inom fintech eller snarare min hemmakomponerade term Paytech – digitalisering av betalningar kort och gott.

Senaste året är det ju tydligen synd att ändra ett vinnande koncept, även här kammar Wirecard AG hem förstaplatsen med en uppgång på +152 %.

Senaste 3 åren så kan vi använda den gamla slitna klyschan att alla goda ting är tre, det är nämligen Wirecard AG som kammar hem denna titel också med en uppgång på +360 %.

Senaste 5 åren är det… ja du gissade rätt – Wirecard AG som kammar hem förstaplatsen med en uppgång på +682 %, alltså en bit över +50 % per år i snitt. En avkastning som är 3,7x högre än tvåan Adidas som de senaste 5 åren avkastat +185 %, alltså +23 % årligen. Här är det nog på sin plats att påminna om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida dito.

Vilka bolag har högst direktavkastning?

Vis av erfarenhet vet jag att det finns många utdelningsjägare bland våra kunder, därför har jag kikat närmare på vilka bolag som har högst direktavkastning. Men inte nog med det, för er som gillar sifferexercis så skickar jag även med några andra intressanta multiplar. Glöm inte bort valutadimensionen om du är nyfiken på utdelningsaktier. När du köper tyska aktier så köper du dem i Euro och valutakursens svängning mot svenska kronan påverkar avkastningen på investeringen. Om du köper en tysk aktie och euron stärks mot kronan då adderar det avkastning på investeringen och vice versa.

Tyska bolag med hög direktavkastning (klicka för att förstora. Källa: Avanza Mäkleri per 20180926)

Psst.. glöm inte bort att vi har en växlingsavgift på 0,25 %. Detta syns i orderläggningen också.

auf wiedersehen,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/oktoberfest-i-tyskland-favorit-i-repris/feed/ 0
Så får du svart bälte i hushållsekonomi! https://blogg.avanza.se/avanza/fa-koll-pa-din-hushallsekonomi/ https://blogg.avanza.se/avanza/fa-koll-pa-din-hushallsekonomi/#respond Wed, 26 Sep 2018 21:04:51 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17383

Hur gör man egentligen för att få svart bälte i hushållsekonomi? Inget hushåll är det andra likt men jag vill dela med mig av en grundplåt som jag tror många kan inspireras av. Låt oss kika på hur man kan lägga upp sitt sparande på ett bra sätt.

Hur fördelar man sitt sparande?

Hur ska man egentligen tänka när man lägger upp hushållsekonomin för att den ska vara långsiktigt hållbar och resistent mot magont?
I en svunnen tid jobbade jag under ett flertal år som rådgivare på storbank och en stor del av tiden handlade såklart om att ge råd kring kundernas ekonomi.

Under denna tid fanns tid för reflektion och det är just mina tankar som jag vill dela med mig av i detta inlägg. Själv sparar jag halva lönen varje månad och har gjort det ända sedan första jobbet i unga tonår. Det beror till stor del på att jag älskar att investera varpå man kan se det som att jag lägger mycket pengar på min hobby, som trevligt nog ger ett litet överskott i plånboken över tid. Det viktigaste värdet jag upplever med att ha ett sparande är dock den frihetskänsla det ger. Att inte behöva vara orolig för oförutsedda kostnader har ett värde, likaså att ekonomiska frågor inte behöver vara den trånga sektorn för att kunna leva livet på det sätt man vill, inte måste.

Jag pratar varken om att bli rik eller ekonomiskt oberoende utan att bygga en stor och motståndskraftig kinesisk mur kring sin ekonomi, och det kan alla göra! Glöm inte bort att även den längsta resan startar med ett första steg. Så för dig som inte har en buffert eller ett sparande… igår var den bästa dagen att starta och idag är den näst bästa!

För att illustrera det så vill jag bjuda på den här bloggens mest oglamorösa bild, en egen liten teckning.

Låt oss gå igenom bilden tillsammans och börja med frågan hur mycket man bör spara.

Spara en rimlig slant. Ett gyllene riktmärke brukar ju vara 10 % av disponibel inkomst (lön efter skatt). Tipset här är att spara direkt när lönen kommer och i exemplet lära sig att leva på 90 % av inkomsten. Annars blir det dessvärre ofta så att det är för mycket månad kvar i slutet på lönen. Spara inte för mycket heller, då riskerar du att gå all in med goda intentioner, bara för att ta tillbaka pengarna när hushållskassan tryter.

Balans mellan reala och finansiella tillgångar, alltså en balans mellan dina amorteringar och ditt sparande till buffert, en resa, framtiden eller pensionen. Att amortera på bostaden är inte det bästa sparandet, strängt kalkylerat och nyttomaximerat, men det sänker risken i hushållet. Precis på samma sätt som att du inte bör ha alla pengar på börsen så bör du inte ha hela ditt sparande genom amortering på bostaden heller. Det finns alltid en risk att det kommer en börskrasch som kraftigt minskar värdet på ditt sparande, även om mycket kraftiga börsfall är ovanliga. Det finns även en risk att du inte får ut pengarna du ”sparat” i bostaden om du exempelvis blir av med jobbet. Även om du har amorterat mycket och därigenom uppnått en låg belåningsgrad så tittar banken primärt på återbetalningsförmåga, om den inte finns så spelar övervärdet eller belåningsgraden ofta föga roll. Du ”ser” pengarna, alltså mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och lånen på bostaden, men du kommer inte åt dem. Om tandläkarräkningen blir för dyr så hjälper det knappast att säga att du har en obelånad bostad, tandläkaren vill nog gärna ha pengar för besöket.

Bostaden är inte en pensionsförsäkring som jag många gånger hört. Problemet är att bostaden ofta förknippas med ett högt affektionsvärde och det är inte sällan så att det tar emot att sälja sitt hem för att få ut pengar på ålderns höst. Om pensionen blir skral så är vi återigen i diskussionen kring vad den obelånade bostaden bringar för nytta som spargris i vardagen om du inte kommer åt dina pengar.

Bostaden är inte den bästa investeringen heller, aktiemarknaden har historiskt varit det bästa tillgångsslaget för förmögenhetsgenerering över tid. Anledningen till varför många säger att bostaden varit den bästa investeringen är för att man kan låna väldigt mycket pengar. Själv använder jag mig av en värdepapperskredit för att få en flexibilitet i mitt sparande. Däremot har jag en egen regel som säger absolut max 30 % belåning, och då helst efter en nedgång. Varför? Om du har en belåning på 30 % och marknaden faller -50 % så är din belåning helt plötsligt 60 %. Anledningen till att många säger att bostaden är den bästa investeringen är på grund av den höga belåningen, som inte ens ger oss ont i magen, eftersom de flesta av oss köper för att bo.

Låt oss anta att bostadsmarknaden stiger 10 % och du har köpt en bostad för 1 miljon kronor. Om du betalat bostaden kontant så har du tjänat 100 000 kr på bostaden. Men om du istället lånat 85 % och lagt in en kontantinsats på 15 % så kommer det se annorlunda ut. Du kommer fortfarande att ha köpt för 1 miljon kronor och värdet kommer fortfarande ha stigit 100 000 kr men.. du har använt en hävstång. 100 000 kr som bostaden stigit med i värde är hela 66,6 % i avkastning på din kontantinsats om 150 000 kr, exklusive lånekostnad. Något som kan vara sunt att ha med sig.

Hur mycket bör man ha i buffert? Det är en delikat fråga men själv anser jag att två till tre månadslöner vanligtvis räcker. Förhoppningsvis bör din månadslön (om du arbetar) och 2-3 löner i buffert täcka de flesta oförutsedda utgifterna. Om hushållet har en lite större ekonomi med ett permanentboende, ett fritidsboende, två barn och två bilar så behövs självklart mer. Vanligtvis minst 100 000 kr. Om du inte har det i dagsläget så gör det ingenting, börja nu! I min teckning så skriver jag sparkvot 10 % och därefter sker en fördelningspolitik, alltså vilka pengatunnor som skall få pengar just nu. Om du har köpt ett boende och omfattas av amorteringskrav så är det ofrånkomligt och saknar du buffert så bör du fokusera mest på den till att börja med. Vill du läsa mer om buffertsparande och lite utvecklande tankar så har jag skrivit ett blogginlägg på temat här.

Spara till alla pengatunnor samtidigt eftersom du då får in vanan och bygger ett sparbeteende. Om du inte har en buffert så bör störst andel av sparandet gå dit fram tills dess att bufferten är på plats. Men spara även en mindre slant till de andra för att få in rutinen, det är enklare att höja ett sparande än att upprätta det från ruta 0.

Målsparandet är sparmål som ligger nära i tiden, t.ex. ett körkort, en resa, en kontantinsats eller liknande. Bufferten ska du ju inte nalla av till en utgift du flera månader i förväg vet ska komma, såsom sommar och semester. Bufferten är som sagt en kinamur för att skydda hushållet från det tråkiga och oförutsedda. Inte förutsedda utgifter.

Långsiktigt sparande görs ofta bäst på aktiemarknaden, antingen via en aktieportfölj eller någon form av aktiefonder. Ju yngre du är desto mer risk har du generellt ”råd” att ta eftersom du har tiden på din sida. Tid och avkastning är de två absolut viktigaste faktorerna för att bygga upp en ekonomisk trygghet. Bufferten blir även här ett skydd från att nalla pengar ur portföljen som då istället kan växa till en ekonomisk trygghet över tid, snarare än att täcka hålen i Schweizerosten, alltså de dagarna på månaden som är kvar innan löning. För dig som vill läsa mer om långsiktigt sparande och varför börsen är ett intressant alternativ så har jag skrivit en blogg på temat här. 

Pensionsspar är ju per definition ett långsiktigt sparande. Även den som är nära pension bör tänka på att sparandet ändå kan vara långsiktigt då slantarna ofta skall räcka några årtionden fram till ålderns höst. Men ju närmare pensionen man är och desto närmare det är tills dess att pengarna skall användas desto lägre risk brukar man generellt säga att man ska ta.

 

Dela gärna med dig kring hur du själv tänker kring din ekonomi!

Stort lycka till med sparandet!
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/fa-koll-pa-din-hushallsekonomi/feed/ 0
Sparval som pensionär https://blogg.avanza.se/avanza/sparval-som-pensionar/ https://blogg.avanza.se/avanza/sparval-som-pensionar/#respond Mon, 24 Sep 2018 04:01:25 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17337 Vi blir allt äldre och om tio år kommer den svenska befolkningen passera 11 miljoner. Mest ökar gruppen 75+, som väntas växa med över 340 000 personer. Det ställer krav på vår välfärd och innebär en utmaning på våra pensioner som ska räcka längre. Det har därför aldrig varit viktigare att ta hand om sitt sparande, även efter att vi gått i pension. Här stegen mot en bättre ekonomisk pensionstid. 

Vid 65 års ålder sitter vi på ofta den största pott pengar vi har i livet. Vi har ett helt arbetsliv bakom oss och barnen har ofta flyttat ut. Nu däremot, går vi mot en uttagsfas, där det för många är dags att ta lite av sparkapitalet. Du har ju många fria år framför dig och vill kanske resa och uppleva saker, unna dig utflykter mitt i veckorna, eller helt enkelt bara skämma bort dina barn/barnbarn. Att vi på ett bra sätt tar hand om våra besparingar är ofta en förutsättning för att vi ska kunna göra detta.

Tänk i femårscykler

Att du är i uttagsfasen, betyder inte att du per automatik ska ha alla pengar på sparkonto. De pengarna som du inte ska använda just nu, ska ju växa vidare. Självklart ska du minska risken i sparandet, men gör det stegvis. Ett knep är att tänka i femårsplaner, d.v.s att du alltid har pengarna du ska använda inom fem år tryggade. Pengarna som du ska använda inom fem till tio år kan du ha i en billig blandfond, men ha inte +10 års pengarna där. Det är sannolikt alltför försiktigt.

Rätt fonder viktigare än rätt sparkonto

Visst kan du lägga tid på att jämföra sparkonton men det är inte här du har mest pengar att hämta. Sparkonton ger ju i princip ingen ränta, kanske 0,9 procent i bästa fall. I alla fall på konton med insättningsgaranti och det vill vi absolut ha. Allt annat blir för stor risk. Jag tycker också att man ska undvika konton där man låser i pengarna i ett, två, tre år. Vi har säkrat hem dessa pengar just för att vi enkelt ska kunna använda dem, då blir det motsägelsefullt att låsa in dem.

Dina fondval är däremot värt lite mer eftertanke, för här kan skillnaden i avkastning bli stor. Det finns två strategier att välja emellan. Att välja de billigaste indexfonderna, eller att försöka hitta fonderna som kommer att slå index. Dessa fonder kostar i regel mer och kräver mer uppföljning och utvärdering. Vad som är rätt är omöjligt att säga på förhand, men historiskt har mycket talat för billiga indexfonder och detta är även det alternativet som kräver minst av oss sparare. Här ett poddavsnitt där jag och min kollega Nicklas pratar om just skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder.

Hur lägger du upp din pensionstid ekonomiskt?

/Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/sparval-som-pensionar/feed/ 0
Avanza Auto fyller 1 år – let’s statistikfrossa! https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-auto-fyller-1-ar-lets-statistikfrossa/ https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-auto-fyller-1-ar-lets-statistikfrossa/#respond Sat, 22 Sep 2018 05:00:57 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17349 Idag fyller Avanza Auto 1 år och vi, Teresia och Robert, tänkte därför bjuda på rafflande statistik och hejdundrande insights. Skämt åsido, men häng med!

Varför behövdes Auto?

Idéen till Auto kom från er, våra kunder. Vi fick flera signaler om att många kunder kände att de varken hade tiden, intresset eller kunskapen att själv ta hand om sina pengar på bästa sätt. Samtidigt vill ju såklart alla se sina pengar växa! Risken var att man antingen chansade lite och investerade pengarna utan tillräcklig riskspridning, sköt upp att börja spara eller betalade dyrt för att få hjälp av en rådgivare. Det tyckte vi var fel, och utvecklade därför Avanza Auto så att våra kunder inte ska behöva vara aktiva (om ni inte vill). Istället förvaltas pengarna enligt något så fint som modern portföljteori. Framtaget av nobelpristagare dessutom. Så att ni kan luta er tillbaka och låta sparandet sköta sig självt.

Hur funkar det?

Först får du ta ställning till hur länge du vill spara och sedan välja den Auto med den risknivå som passar bäst. Du väljer först hur länge du tänkt spara, antingen kortare eller längre än 5 år. Sedan får du välja om du vill ha ett sparande som kan variera mer över tid eller ett sparande som går mer stabilt, detta brukar kallas för risk.

För att göra risk-begreppet lite mer greppbart och lättare att förstå visualiserar vi i Auto hur risken och den förväntade avkastningen förändrar sig mellan olika Auto i faktiska pengar. Det gör vi baserat på hur mycket du tänkt spara och ungefär hur länge. På så vis kan du själv se hur mycket du kan tjäna på en högre risknivå, men också hur mycket det kan kosta dig.

Som bilden ovan visar förväntas ett månadssparande på 2 000 kronor, där du har ett startbelopp på 5 000 kronor, ge dig mellan 378 000 och 786 000 kronor efter 15 år. Av detta är det du köpt för under perioden 363 000 kronor.

Uppskattas bland kunderna

Hela 71 000 kunder har det senaste året köpt Auto. Tillsammans har de investerat över 3 miljarder kronor (ye-he-s it’s a lot of money).

Kundernas Auto-favoriter

 • Auto 6 (den mest riskfyllda varianten för långsiktigt sparande)
 • Auto 5 (mellanvägen för långsiktigt sparande)
 • Auto 3 (den mest riskfyllda varianten för kortsiktigt sparande)

Auto är en perfekt produkt för den som sparar långsiktigt och relativt passivt, som exempelvis ett sparande för sina barn eller sin pension. Vi är därför inte förvånade att två långsiktiga Auto ligger i topp. Det är också spännande att se att våra kunder gärna tar lite mer risk då både Auto 6 och Auto 3 är på topplistan, där bägge innebär ett mer offensivt sparande för respektive sparhorisont.

Även om sparande i Auto bör vara längre än ett år kan man se att det redan har gett frukt. Totalt har våra kunder tjänat 182 m-i-l-j-o-n-e-r kronor under Autos första levnadsår! Tillsammans har våra kunder tjänat så mycket att de kunnat köpa hela 958 stycken nya Volvo V40s*. Bäst har det gått för favoriten Auto 6, som sedan start har utvecklats hela 20%.

Populärt bland månadssparare

Hela 45 000 kunder månadssparar via autogiro i Auto. Bland 1 300 andra fonder att välja på har alltså Auto lyckats hamna på tredje plats redan efter ett år, med flest nya månadssparare det senaste året. Det gör oss på Avanza stolta och glada! Inte bara för den fantastiska respons vi fått på vår ettåring, utan också eftersom ett månadssparande per automatik sprider risken över tid och därmed är bra för er, våra kunder. Köpen görs vid olika tillfällen istället för att ett stort belopp investeras vid ett och samma tillfälle. Det minskar risken för att det totala fondsparandet ska tappa i värde. Månadssparande är också ett bra sätt att se till att sparandet blir av, helst direkt när lönen kommer och inte i slutet av månaden. So many good things yes!

Har du själv testat Auto och har feedback? Hör gärna av dig genom att kommentera inlägget. Vi läser allt och väger in det i vår framtida produktutveckling 🙂

Lycka till med ditt sparande! 

/Glada hälsningar från Teresia, som till vardags jobbar med att lyfta Avanzas användarupplevelse mot nya höjder, och Robert, som arbetar med analys av Avanzas produkter och tjänster så att vi alltid prioriterar det som betyder mest för våra kunder

Not *: Går vid inläggets publicering att köpa en splitter ny Volvo V40 D2 Business för 189 900 på Bra Bil i Göteborg. Efter att ha köpt 958 Volvo V40s för de 182 miljoner kronorna har kunderna 75 800 kvar att göra annat roligt för, som exempelvis att köpa vinterdäck eller maxat ljudsystem.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-auto-fyller-1-ar-lets-statistikfrossa/feed/ 0
Överkom rädslan för att investera https://blogg.avanza.se/avanza/overkom-radslan-for-att-investera/ https://blogg.avanza.se/avanza/overkom-radslan-for-att-investera/#respond Fri, 21 Sep 2018 08:00:23 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17324

Inte sällan hör jag argument såsom att börsen är ett roulettespel och att man kan förlora alla sina pengar. Så varför ska man ens bry sig om att investera när ens surt förvärvade slantar kan gå upp i rök? Låt oss kika på detta och även beröra risken i andra ändan, att ha pengarna i madrassen.

Är börsen ett roulettespel?

Det korta svaret är nej, men låt mig utveckla resonemanget. Om vi lutar oss mot historien så finns det inget tillgångsslag som gett lika god avkastning som börsen över tid. Dock hör risk och avkastning ihop vilket innebär att man från tid till annan måste utstå sämre tider när börsen faller, värdet på ens sparande krymper och magont smyger sig på.

Om jag får filosofera lite så tror jag det faktum att vissa säger att börsen är ett roulettespel beror på vår mänskliga psykologi och flockbeteende. Vi tenderar att investera i aktier och fonder när börsen gått bra under lång tid och alla verkar tjäna pengar, grannen byter bil och så vidare. Dessvärre visar statistik från Fondbolagens Förening att vi tenderar att köpa sent i en uppgångsfas för att sen få ont i magen när börsen går ned varpå vi då säljer nära botten och konstaterar att ”…det där med aktier och fonder var verkligen ingenting för mig”. Eller för att förenkla det hela, vi tenderar att köpa när det är dyrt och sälja när det är billigt.

Börsen är en marknad som vilken som helst, vi har haft marknader i tusentals år. Hötorget i Stockholm där köpare och säljare av exempelvis blommor, frukt och grönsaker möts eller Jokkmokksmarknaden där man kan köpa souvas kebab eller jokkmokkskorv. Börsen fyller samma funktion där köpare och säljare av aktier, alltså andelar av företag, på ett smidigt sätt kan mötas. Börsen är en andrahandsmarknad och fördelen för bolagen är ökad exponering, ökat medvetande, stärkt varumärke och ett smidigt sätt att finansiera sin fortsatta expansion.

Den som investerar på börsen vill ju såklart tjäna pengar, vilket sker när bolag växer genom att öka sin försäljning, lönsamhet och vinst. Vi bör inte glömma bort att man faktiskt köper en andel av ett företag när man köper en aktie. Tycker du att din arbetsplats eller din egna insats, oavsett om din arbetsgivare är börsnoterad eller ej, är ett roulettespel? Förmodligen, eller snarare förhoppningsvis, är svaret på den frågan nej.

Det jag tror många refererar till när de säger att börsen är ett roulettespel är att börsen svänger. Anledningen till det är att börsen hela tiden försöker värdera vad bolagen är värda och väger in faktorer såsom den ekonomiska tillväxten, arbetslöshet, inflationen, ränteläget, bolagets löpande prestation i termer av försäljning, lönsamhet och vinst, politisk risk, konkurrenssituation, förväntningar på framtiden, börsens humör just nu och mycket mer. Ja, det är en hel del faktorer men i det längre perspektivet är varje bolag sin egen lyckas smed och aktiekursen kommer gå som bolaget utvecklas i ett längre perspektiv.

Varför bör man investera sina pengar?

Historiskt har aktiemarknaden varit det bästa tillgångsslaget för att se sina pengar växa, trots rysslandskris, asienkris, IT-krasch, finanskris, statsfinansiell oro, greklandsfrossa med flera. Det räcker nog med en av dessa kriser för att skrämma iväg många potentiella sparare från börsen. Men faktum är att den som investerade sina slantar för 20 år sedan och glömde bort dem har fått se sitt kapital växa +586 % eller +10 % per år i snitt inklusive återinvesterad utdelning. Det innebär att varje tusenlapp stigit till 6 860 kr, men då ska vi också komma ihåg att vi inte räknat med något löpande sparande överhuvudtaget.

Den som exempelvis månadssparar 10 % av inkomsten, låt oss säga 2000 kr per månad från 25 till 65 års ålder, ser sitt kapital växa till 12,6 miljoner kronor givet 10 % avkastning som de senaste 20 åren. Räknar vi med 7 % blir det ändå goda 5,2 miljoner. Detta är självklart inget facit och skatt tillkommer såklart. Men det vi däremot kan se är att:

 • Sämre börstider kommer med jämna mellanrum
 • Många tenderar att sälja i dessa sämre tider, oftast när börsen redan gått ned, istället för att köpa
 • De som bränt sig vid nedgången tenderar att lämna börsen och kanske anse att börsen är ett roulettespel

I ett längre perspektiv blir stökiga börstider ofta krusningar på en stigande graf. Tid och avkastning är två oerhört viktiga faktorer när det kommer till ett långsiktigt sparande.

I bilden ovan ser vi indexet Six Portfolio Return Index (SIXPRX) som visar utvecklingen för Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning. På 20 år har indexet avkastat +586 % trots att vi haft två krascher, IT-kraschen och finanskrisen, varav den senare titulerades som den värsta finansiella krisen sedan depressionen på 1930-talet.

De tråkiga tiderna till trots har alltså börsen inklusive utdelning gett en årlig avkastning strax över +10 % per år. Det innebär som jag skrev i början av texten att varje tusenlapp investerat för 20 år sedan är värt 6 860 kr idag. Just månadssparandet är dessutom ett av de bästa sätten att sprida på risken och minimera sannolikheten att gå in i marknaden vid fel tillfälle (exempelvis 7 januari 2000 innan IT-kraschen och 13 juli 2007 innan finanskrisen).

Hur har börsen gått historiskt?

Börsen stiger inte varje år utan är mer att likna vid intervallträning. Men även om det är jobbigt där och då så vet vi ju med all säkerhet att vår fysik förbättras av träningen. Detsamma kan sägas om börsen, även om den ibland sjunker och ger oss magont så vet vi, baserat på historien, att börsen stiger över tid.

I bilden nedan ser vi den årliga utvecklingen för indexet OMXS30 vars aktier är de 30 mest omsatta på Stockholmsbörsen och deras gemensamma börsvärde utgör ungefär 60 % av hela Stockholmsbörsen. Därför refererar media ofta till detta index när de pratar om Stockholmsbörsen. I det här indexet räknas faktiskt inte utdelningen med, om den gjorde det hade de positiva åren varit lite bättre och de negativa lite mindre dåliga. I finansmedia pratar man ofta om att börsen stiger ungefär 10 % per år, något jag själv skrivit i denna blogg, men det är ju i genomsnitt. De första tre negativa åren i bilden är IT-kraschen, de två senare är finanskrisen.

 


Varför bör man inte ha pengar i madrassen?

Nu har jag ju påvisat min förkärlek till börsen och det faktum att det varit det bästa gymmet för att få dina finansiella muskler att växa över tid, men inte alls pratat om madrassen. De pengar du ska använda i närtid, till en semester, ha som buffert eller en stundande kontantinsats, tycker jag inte ska vara på börsen överhuvudtaget. Men för det där långsiktiga sparandet som du kan avvara över 5 år eller kanske ännu hellre över 10 år passar börsen betydligt bättre.

Anledningen är risken att gå in vid fel tillfälle, likt bilden ovan, för att sedan stå med mindre pengar när kontantinsatsen ska betalas. Tiden läker alla sår och mer därtill har vi sett i 20-årsgrafen över SIXPRX men med betoning på tiden, något du inte har med pengar som snart skall användas.

Ska du på bio imorgon så är risken tämligen liten med att ha pengarna i madrassen, men glöm inte bort dem där. Vi har nämligen inflation som gröper ur pengarnas värde.  Detta är faktiskt en reell risk som det sällan pratas om i fikarummet. Lite grann som att få en löneförhöjning på 2 % om inflationen är 3 %, det innebär faktiskt en reallönesänkning.

Åter till grafen ovan som visar börsens avkastning senaste 20 åren inkl. utdelning, där ser vi att avkastningen under perioden varit strax över +10 % per år. Hade du haft pengarna i madrassen hade du haft en avkastning på (minus!) -1,25 % per år i snitt. Hela syftet med att investera sina pengar är ju för att vi vill att kapitalet skall växa, sparande är ju uppskjuten konsumtion så i slutändan vill vi kunna konsumera mera varor och tjänster i framtiden.

Den som investerade sin tusenlapp år 1998 har alltså 6 860 kr på kontot idag givet +10 % per år i avkastning men den som istället gömde och glömde tusenlappen i madrassen har ju såklart kvar tusenlappen men eftersom priset på våra varor och tjänster i samhället har stigit så har köpkraften på tusenlappen minskat. Det du kunde köpa för 1000 kr år 1998 behöver du idag betala 1 282,90 kr för idag, omvänt innebär det att din tusenlapp i termer av köpkraft enbart är värd 779,50 kr, den som sparade på börsen har alltså 8,8 gånger mer pengar i slutresultat, men justerar vi för inflationen så motsvarar det ändå goda 5 347 kr i 1998 års penningvärde.

För att göra detta ännu enklare att förstå kan jag säga att jag för någon vecka sedan såg en rysare på bio. Priset för biljetten var 140 kr och skulle jag fråga mina mor- och farföräldrar skulle de nog säga att de betalade drygt kronan för biobesök i deras ungdom. Det om något är en rysare. Så summa summarum rätt pengar i rätt sparform. Ett långsiktigt sparande bör rimligen få förutsättningar att växa och det har historiskt gjorts bäst på börsen, kortsiktiga pengar och buffert gör mer nytta på konto än på börsen.

Psst.. vill du se hur inflationen påverkar penningvärdet? Då tycker jag du ska kika på SCB:s Prisomräknare som du hittar här.

Avslutningsvis säger jag som Investors förra VD Börje Ekholm sägs ha sagt: Den största risken långsiktigt är att stå utanför marknaden.

Stort lycka till med sparandet!
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/overkom-radslan-for-att-investera/feed/ 0
Avanzapodden gästas av Hemnet https://blogg.avanza.se/avanza/avanzapodden-gastas-av-hemnet/ https://blogg.avanza.se/avanza/avanzapodden-gastas-av-hemnet/#respond Thu, 20 Sep 2018 10:14:46 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17345 I veckans podd gästas vi av Hemnets talesperson Staffan Tell som berättar hur bostadsmarknaden mår just nu och var priserna är på väg. Ifjol var det mörka moln på bostadshimlen och många menade att vi skulle se fallande bostadspriser, inte minst på grund av det stora utbud som fanns tack vare stor andel nyproduktion men, hur ser det ut nu? Just det svarar Staffan på.

Med närmare 3 miljoner besök i veckan och 1 miljard klick om året kan man nog, utan att darra på manschetten, säga att vi gillar att kika på bostäder. Faktiskt inte bara när vi står i begrepp att flytta utan även för att ”slösurfa”, få inspiration inredningsmässigt eller drömma sig bort genom att kika på ouppnåeliga objekt, något som Johanna ofta sysselsätter sig med.

Hur mår bostadsmarknaden just nu?

Förra hösten blev det dramatiskt då utbudet sköt i höjden samtidigt som köpare och säljare hade svårt att komma överens. Detta gjorde att oron ökade men faktum är att de flesta parametrar som Staffan tittar på, bottnade ur mot slutet av året för att sedan påbörja en återhämtning.

Oron slog till i oktober ifjol och hushållen var som mest pessimistiska kring prisutvecklingen i december där närmare hälften av köparna trodde på sjunkande priser. Just nu tror 26 % på sjunkande priser och 27 % på stigande dito så ett trendbrott och fördel optimisterna.

Sist men inte minst.. så pratar vi  i podden om hur länge objekten ligger ute, när man tenderar att dra tillbaka och återpublicera, hur ofta slutpriset blir lägre än utgångspris, hur vanligt det är med budpremier/budgivning just nu, hur skärpt amorteringskrav påverkar och mycket mer.

Har du någon fråga som du vill att vi tar upp i podden?
Maila den till podd@avanza.se

 

Trevlig lyssning,
Johanna & Nicklas

 

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/avanzapodden-gastas-av-hemnet/feed/ 0
Snitträntorna augusti – har du rätt boränta? https://blogg.avanza.se/avanza/snittrantorna-augusti-har-du-ratt-boranta/ https://blogg.avanza.se/avanza/snittrantorna-augusti-har-du-ratt-boranta/#respond Thu, 20 Sep 2018 09:45:51 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17320 ;"Den genomsnittliga boräntan var i augusti 1,47 procent. Men skillnaden mellan bankerna är stor. Hos en bank är den 1,33 procent, hos en annan 1,61 procent. Det innebär snabbt tusenlappar mer i räntekostnad, varje år. På de bundna lånen är skillnaderna ännu större. Har du koll på din boränta? 

Vår bostad är ofta vår livs största investering och vid själva köpet brukar vi vara ordentligt prismedvetna, räkna och fundera. Högst rimligt, det handlar om otroligt stora pengar. Även efter själva inköpet finns det dock en hel del att hålla koll på. Jag syftar på boräntan. Det är nämligen en av våra största kostnader. Själv har jag betydligt högre räntekostnad än vad jag betalar i månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Något jag inte är långt ifrån ensam om.

Snitträntorna för augusti visar att lån med rörlig (3mån ränta) betalar SBABs kunder lägst ränta medan Handelsbankens kunder för andra månaden betalar högst med deras 1,61 procent. Dessa 0,28 procentenheter högre ränta innebär, för varje miljon du har i lån, 2 800 kronor högre räntekostnad per år. För ett lån på 3 miljoner innebär det alltså 8 400 kronor mer per år.

På bundna 5 års lån är skillnaderna ännu större. Här är Skandias kunder vinnarna med en ränta på 1,79 procent i snitt. Högst 5 årsränta betalar istället Ica Bankens kunder med 2,21 procent. Det är en skillnad på hela 4 200 kronor per miljon och lån. Drar vi ut det över en femårsperiod (alltså hela den perioden räntorna är bundna) innebär det 21 000 kronor mer för varje miljon du har i lån. För ett lån på 3 miljoner, alltså 63 000 kronor. Onödiga pengar att skänka till banken.

Detta samband, att 0,1 procentenheter lägre ränta innebär 1 000 kronor lägre räntekostnad per miljon lån och år, det gäller alltid. Oavsett ränteläge. Det spelar alltså ingen roll om grundräntan är på 1, 2 eller 3 procent. Din besparing blir lika stor. Så bli inte ränteslö bara för att räntorna idag är historiskt låga, du kan fortfarande spara lika mycket pengar på att få ned räntan bara lite. Så använd dig av snitträntorna, jämför din boränta och var beredd på att byta bank om du får lägre ränta någon annanstans. Det är värt pengarna, jag lovar.

Är du nöjd med din boränta?

//Johanna

Ps. I övrigt vill jag tipsa om Konsumentverkets budgetkalkyl. Ett superbt verktyg att använda sig av för att få koll på sina utgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/snittrantorna-augusti-har-du-ratt-boranta/feed/ 0
Träna och få bättre ekonomi https://blogg.avanza.se/avanza/trana-och-fa-battre-ekonomi/ https://blogg.avanza.se/avanza/trana-och-fa-battre-ekonomi/#respond Wed, 19 Sep 2018 13:00:00 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17149 ”Pengar är inte allt”. Ett tröttsamt och uttjatat uttryck. Såklart är inte pengar allt, men vem har någonsin påstått det? Alla vettiga människor prioriterar väl vänner, familj och hälsa högre än en extra nolla på kontot. Det betyder däremot inte att pengar är oviktigt. Den som påstår det har nog alltid haft pengar. För allt annat lika, väljer sannolikt de flesta av oss att ha pengar istället för att inte ha.

Har du pengar, är sannolikheten också högre för att du har bättre fysisk hälsa. Ja, det positiva sambandet mellan pengar och fysisk hälsa är välbelagt. Mer välbeställda lever i genomsnitt längre och är friskare än mindre välbeställda.

Mindre forskat är det på sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa, men i en nyligen publicerad studie i medicinska tidskriften The Lancet har en grupp forskare studerat just detta. De kommer fram till att det finns ett tydligt positivt samband även mellan psykisk hälsa och träning. Tydligast är sambandet för de som utövar lagsporter och den optimala träningsdosen verkar vara 30 till 60 minuter, tre till fem dagar i veckan. Denna grupp träningsmänniskor rapporterade 22 procent färre dagar då de mådde psykiskt dåligt på grund av stress, depression eller känslomässiga problem, än vad gruppen som inte tränade gjorde.

Ett positivt samband mellan två variabler säger dock ingenting om orsakssambandet, skulle min gamla ekonomilärare nu poängtera. Och visst, vi ska inte blanda ihop korrelation och kausalitet. Likväl som träning kan leda till välmående, kan det vara så att välmående människor tränar mer. Orsakssambanden kan gå åt båda håll. Samma sak gäller för övrigt mellan pengar och fysisk hälsa. Är det pengar som gör människor friskare eller är det just bättre hälsa som leder till mer pengar?

Att ta reda på hur det egentligen ligger till mellan dessa orsakssamband är säkert möjligt och absolut relevant på ett samhällsekonomiskt plan. För mig personligen är det däremot närmast helt oväsentligt. Jag vill ju ha allt. Må bra i både kropp och knopp och ha pengar. Då är det också vettigt att fokusera på alla bitar av kretsloppet fysisk och psykisk hälsa samt ekonomi. Men kanske att satsa lite extra på den delen som är enklast för mig att styra själv – träningen! Ett extra joggingpass med min bästis är bara ett sms bort. Betydligt svårare är det att säga åt mitt huvud ”Johanna, nu ska du vara glad”. Om joggingpasset sedan leder till psykiskt välbefinnande, då är två av tre delar av kretsloppet på plats. Då torde även oddsen för att då den sista pusselbiten på plats vara ganska bra.

Vad fokuserar du på för att få ditt kretslopp på plats?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/trana-och-fa-battre-ekonomi/feed/ 0
Aktier för nybörjare del 3 (3) https://blogg.avanza.se/avanza/aktier-for-nyborjare-del-3-3/ https://blogg.avanza.se/avanza/aktier-for-nyborjare-del-3-3/#respond Tue, 18 Sep 2018 10:00:22 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17026 I del 3 av aktieskolan går vi igenom tre vanliga nyckeltal, vad de säger och vad de används till.  Vi svarar även på frågan vad det innebär att blanka en aktie. Del ett och två av ”Aktier för nybörjare” hittar du här och här

Vad är P/E-tal?

Det förmodligen vanligaste nyckeltalet att använda sig av när man analyserar en aktie är P/E-talet. Det är en förkortning för price/earnings (vinst per aktie) och visar priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Enkelt uttryck säger alltså P/E-talet hur många årsvinster du betalar för ett bolag. Ju lägre pris (aktiekurs) och ju högre vinst desto lägre P/E och därmed desto ”billigare bolag”. Köper du t.ex. aktier i ett bolag med P/E 10 förväntas det ta 10 år för bolaget att tjäna tillbaka det du betalat.

Bolag med P/E mellan 8 – 14 har relativt låg värdering medan ett P/E högre än 18-20 innebär en relativt hög värdering. Såväl låg som hög värdering kan dock vara motiverat då det handlar om förväntningarna på bolagets försäljnings- och vinsttillväxt. Ett bolag vars försäljning och vinst förväntas öka snabbare än hos genomsnittsbolaget, kallas för tillväxtbolag och handlas i regel till ett högre P/E. Det motsatta gäller också, att bolag där vinstförväntningarna är lägre än snittet, handlas till ett lågt P/E-tal. Framtiden är dock alltid oviss och det är svårt att avgöra hur vinsten för ett bolag kommer att utvecklas. Att bedöma vad som är rätt P/E för en aktie är därmed inte helt enkelt, utan får snarast ses som en bästa gissning.

Vad är volatilitet och vad innebär det?

Volatilitet är ett riskmått som anger hur stora rörelserna varit i en aktie, uttryckt i procent. Måttet baseras på aktiens utveckling de senate 30 dagarna och mäter skillnaden mellan aktiens högsta och lägsta kurs under perioden i förhållande till medelvärdet. Det kan vara intressant att titta dels på marknadens volatilitet, dels på en enskild akties volatilitet. Volatilitet visar hur mycket en aktie svänger medan nyckeltalet beta mäter hur mycket aktien har svängt i förhållande till börsen.

Vad är beta och vad visar det?

Beta är ett nyckeltal som anger hur mycket en akties pris historiskt har svängt i förhållande till börsen. Ett betavärde på 1,0 innebär att aktiens svängningar varit identiska med börsens svängningar, upp och ned. Vanligast är dock att en aktie brukar svänga mer eller mindre än börsen, vilket innebär att beta-talet för en aktie ofta är högre eller lägre än 1,0. Ett beta på t.ex 0,6 innebär att när börsen stigit 1 procent, har aktien ”bara” stigit 0,6 procent, men när börsen sjunkit 1 procent har aktien å andra sidan ”bara” sjunkit 0,6 procent. Syftet med betatalet är att få en fingervisning om hur mycket en akties pris kan förväntas svänga i framtiden i förhållande till börsen. Man vill helt enkelt veta om aktien brukar röra sig lika mycket, mer, eller mindre än börsen och på så sätt få en uppfattning om hur den kan komma att röra sig i framtiden.

Vad innebär det att blanka en aktie

Blankning kallas det när man säljer en aktie som man från början inte äger. Det kan också kallas att ligga kort. Man lånar en aktie på marknaden som man sedan säljer och hoppas kunna köpa tillbaka billigare i framtiden när aktien skall lämnas tillbaka. Syftet är att tjäna pengar på aktien om priset sjunker. Normalt sett köper man ju en aktie för att man tror att priset över tid ska stiga, men blankning blir motsatsen eftersom man då tror att priset ska sjunka.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/aktier-for-nyborjare-del-3-3/feed/ 0
Investeraren #41 – 10 år sedan Lehman Brothers kollaps https://blogg.avanza.se/avanza/investeraren-41-10-ar-sedan-lehman-brothers-kollaps/ https://blogg.avanza.se/avanza/investeraren-41-10-ar-sedan-lehman-brothers-kollaps/#respond Tue, 18 Sep 2018 08:54:25 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17293

Den 15 september var det 10 år sedan den anrika investmentbanken Lehman Brothers föll och sände ut chockvågor över världen. Under 473 dagar föll OMXS30 -57,8 % men faktum är att den också vände blott 43 dagar efter Lehmans konkurs. Hur ska man tänka i kristider och hur vanliga är de egentligen?

Risk och avkastning hör ihop

Att spara och investera i aktier innebär risk och det finns ju faktiskt en viss risk för att man förlorar hela sitt kapital. Med en sund riskhantering där man diversifierar sitt sparande till olika aktier i olika branscher så minskar risken avsevärt. En rapport från Euroclear nyligen visade att nästan varannan aktieägare i Sverige nöjer sig med blott en aktie i portföljen, det är inte riskspridning utan nästan dumdristigt. Vi har sett det förut när alldeles för många ägde Ericsson, Telia eller en kombination av de två.

Historiskt har aktiemarknaden varit det bästa tillgångsslaget över långa tidsperioder, trots kriser, och som den gamla klyschan säger så hör ju risk och avkastning ihop.

De bästa affärerna görs i de sämsta av tider

Oftast görs ju de absolut bästa affärerna när det ser som mörkast ut och ingen tror på varken börsen eller enskilda aktier. Men det kräver också mot att våga gå emot strömmen, vi är ett flockdjur med utpräglad flockmentalitet. Men bara genom att vara medveten om just det snarare än att gå på autopilot kan vara nyttigt när nästa kris står för dörren. Nu bör det tilläggas att kriser av magnituden som vi såg under finanskrisen är mycket ovanliga.

Börsens historiska utveckling visar att kraftiga nedgångar är ovanliga. (Klicka för att förstora)

 

Däremot får vi recessioner ibland när ekonomin går in i lugnare perioder och korrektioner på börsen med fall på minst -10 % från toppen är inte heller speciellt ovanliga. Det kan nog också vara bra att komma ihåg att uppgångsfaser normalt sett varar mycket längre än nedgångsfaser, när börsen lyser illrött så vill många ut samtidigt samtidigt som det tar tid för sparare att våga tillbaka till börsen om de bränt sig. Tyvärr är det alldeles för vanligt att man kommer tillbaka till börsen när en stor del av återhämtningen redan är tagen.

På tal om att återhämtningen ofta tar längre tid så varade ju finanskrisen i 473 dagar på börsen, från 13 juli 2007 till 27 oktober 2008, och vände alltså redan 43 dagar efter Lehman Brothers kollaps. Återhämtningsfasen tillbaka till börsnivån innan krisen tog dock 2 360 dagar för OMXS30 (6,46 år) eller 1 268 dagar om vi räknar med återinvesterad utdelning. Lägg därtill ett löpande sparande så gick det ännu fortare.

Från botten har SIX30RX, alltså de 30 mest omsatta aktierna inklusive återinvesterad utdelning, gett en avkastning på +569 % eller 20,9 % per år. Det gör det enkelt att förstå att en krasch på marknaden nog paradoxalt är bland det bästa som kan hända en ny investerare som ska börja spara och har tiden på sin sida, men mindre bra för någon som behöver kapitalet i närtid.

Köpte du däremot vid exakt fel tillfälle, alltså dagen innan nedgången startade så har SIX30RX gett en avkastning på +91 % och börsens breda index SIXPRX +118 %. Inte fy skam det heller, ett löpande sparande förbättrar även dessa siffror.

Vilka aktier föll mest under finanskrisen?

I bilden nedan ser du vilka aktier som föll allra mest på Stockholmsbörsen under finanskrisen och vilka som därefter steg allra mest. Efter regn kommer finansiellt solsken, något som kan vara bra att ha med sig när sämre tider kommer.

Aktierna som föll mest under krisen och steg mest i återhämtningsfasen. (klicka för att förstora – Källa: Hitta Kursvinnare)

Du hittar samtliga avsnitt av Investerarens Podcast här.

Trevlig lyssning,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/investeraren-41-10-ar-sedan-lehman-brothers-kollaps/feed/ 0
Så gör du vardagsekonomin enkel och strukturerad https://blogg.avanza.se/avanza/sa-gor-du-vardagsekonomin-enkel-och-strukturerad/ https://blogg.avanza.se/avanza/sa-gor-du-vardagsekonomin-enkel-och-strukturerad/#respond Mon, 17 Sep 2018 11:00:27 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17239

Tidigare i år skrev jag ett blogginlägg om hur jag la upp min budget, och jag tänkte fortsätta på det spåret för att ge tips på hur man kan strukturera upp sin vardagsekonomi så smidigt som möjligt. Det skönaste är ju när allting bara flyter på, eller hur?

Observera att jag inte utgår från min egen lön i detta inlägg samt använder fiktiva siffror rakt igenom.

Utgångspunkt i budgeten

Eftersom de här tipsen har utgångspunkt i mitt andra blogginlägg kör jag en snabb recap. Varje månad delar jag upp alla mina utgifter i fasta kostnader (som är samma varje månad) och sedan rörliga utgifter (som varierar).

De fasta kostnaderna jag har är:
– Bostad
– Mat
– SL-kort
– CSN återbetalning
– Naglar
– Frisör
– Telefon
– Välgörenhet
– Sparande

Fem konton och stående överföringar ger struktur

Jag har delat upp min vardagsekonomi i fem olika konton:

 • Allmänt konto – Baskonto som jag utgår från, där min lön hamnar
 • Kortkonto – Här har jag mina disponibla pengar som jag kommer åt via kortet
 • Boendekonto – Detta använder jag för att förvara pengar som är relaterade till mitt boende på
 • Fasta kostnader – Här hamnar pengar som ska täcka t.ex SL-kort, naglar, frisören etc.
 • Matkonto – Well, it’s all about food here

På det allmänna kontot sätts min lön in varje månad. Och det är också från det här kontot som jag satt upp de stående/automatiska överföringarna.

De ser ut såhär:

Boende = 8000 kr till Boendekontot
Dessa pengar räcker till månadsavgift, ränta, amortering, försäkring, andra räkningar och dessutom ett sparande enbart för framtida räntehöjningar. Jag känner att jag behöver ta höjd för att räntorna kommer öka i framtiden, så jag inte sitter där och behöver äta nudlar och må dåligt (även om nudlarna kanske är goda).

Mat = 1500 kr till Matkontot
Jag har ett singelhushåll, det är bara jag och mitt ego som huserar i min lägenhet, och många av er kommer säkert ha betydligt större summor här. Men regeln jag sätter är att dessa pengar ska gå till storhandling och matplanering – och det ska prioriteras. Kaffe ute på stan och restaurangmiddagar tas från mitt Kortkonto, och ingår alltså inte i denna summa.

SL-kort = 860 kr till Fasta kostnader
Denna är ju ganska given. Det kostar vad det kostar.

Naglar = 500 kr till Fasta kostnader
Jag gör mina naglar varje månad och det blir samma summa varje gång, så det är inget mer avancerat här.

Frisör = 400 kr till Fasta kostnader
Jag går till frisören ungefär var fjärde månad, men jag lägger undan ca en fjärdedel av den summan varje månad för att slippa en stor utgift jag väl ska bli fin i håret.

Har autogiron på resten

Jag har även ett antal autogiron som går externt och tas direkt från mitt Allmänna konto. Det är t.ex. sparande (som hamnar på en annan bank. Och med ”annan” menar jag Avanza 😉 ), CSN-återbetalning, telefonkostnader och välgörenhet. Alla finns självklart däremot redan med i budgeten så jag har räknat bort dessa från de pengarna jag får spendera.

Rörliga utgifter hamnar på sparkontot

Som jag nämnde i det andra blogginlägget så planerar jag mitt år och mina rörliga utgifter i förväg så gott det går. Om jag vet att jag ska ha sommarsemester så lägger jag undan för det redan i mars, april och maj. Dessa överföringar gör jag manuellt varje månad. Dels för den psykologiska effekten, så att jag känner att jag sparar, men dels för att det blir för meckigt att sätta upp automatiska regler för dessa. Jag vill ju att det ska bli enklare, inte krångligare.

När jag lägger undan för kommande rörliga utgifter så lägger jag pengarna tillfälligt på ett sparkonto i en annan bank. Inte för att det kommer ge så mycket ränta med dagens räntenivåer, utan för att skilja det från de pengarna jag faktiskt får spendera. Men säg att jag t.ex. tänkte semestra för 6 000 i sommar, då för jag över 2000 kr i mars, 2000 kr i april och 2000 kr i maj till sparkontot. Och sen får de ligga där tills jag ska använda dem under sommaren.

De pengar jag inte ser känns inte

Eftersom jag överför en stor del av min lön till andra konton så ”kan” jag inte spendera dem. För att kunna spendera dem krävs det att jag loggar in på min bankapp och gör en överföring till mitt kortkonto, och det är en ganska stor (medveten) tröskel. Att jag gör dessa överföringar har dessutom visat sig ha en väldigt positiv psykologisk effekt, för när jag gör av med pengar som t.ex. ligger på Fasta kostnader-kontot eller Matkontot känner jag aldrig att jag ”spenderar pengar” (som många kan få ångest av, including myself osv) eftersom har jag planerat för dessa utgifter i förväg.

Börja smått, men planering är nyckeln

Jag har utarbetat mitt system under ett par år, så för mig känns det superenkelt och givet. Men om du precis ska börja strukturera upp din ekonomi hade jag börjat med att göra en budget och sedan sätta upp automatiska överföringar till olika konton. På så sätt får du koll på hur mycket du har att spendera genom att du tar bort dina fasta kostnader och liknande ur ekvationen.

Lycka till!

/Hanna Zetterberg, Strukturälskare och digital marknadsförare på Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/sa-gor-du-vardagsekonomin-enkel-och-strukturerad/feed/ 0
Grattis alla gamers – idag firar vi tv-spelsdagen https://blogg.avanza.se/avanza/grattis-alla-gamers-idag-firar-vi-tv-spelsdagen/ https://blogg.avanza.se/avanza/grattis-alla-gamers-idag-firar-vi-tv-spelsdagen/#respond Wed, 12 Sep 2018 11:37:09 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17268

Idag firar vi tv-spelsdagen och då är det på sin plats att gratulera alla gamers och investerare där ute som favoriserar spelbolag. För oss som är födda på 1970- och 1980-talet så har tv-spel via dator och konsol varit en självklar del av uppväxten. Nu är vi mitt i livet och har både viljan att spela och plånboken att betala för det. Köpkraften syns på global försäljning, trenden kring e-sport och inte minst aktiekurserna i spelbolagen, men vilka tillhör 1337-ligan?

Min speltokiga kollega som är född på 1970-talet säger att hon föddes in i en analog värld och växte upp i en digital. Jag som föddes några år senare på 1980-talet föddes i en värld utan internet och fick växa upp i en värld där internet var något alldeles nytt, för att inte tala om minutpriset där surfen var förpassad till efter kl. 18 på kvällarna. Dagens ungdomar är född in i den digitala världen där spel är tillgängliga dygnet runt i sin mobil, för övrigt den plattformen som växer allra fortast.

Faktum är att tillväxten inom mobilspel varit tvåsiffrig sedan iPhone lanserades 2007 enligt statistiktjänsten Newzoo. I år förväntas mobilspel växa +25,5 % till att omsätta 70,3 miljarder dollar och faktiskt utgöra 51 % av intäkterna inom gaming, så fördel mobilt. Kina blir dessutom en allt viktigare marknad och förväntas utgöra 28 % omsättningen på den globala spelmarknaden i år.

Historiens mest sålda tv-spel

Några av de mest sålda spelen genom tiderna är Tetris, Super Mario Bros, Grand Theft Auto (serien), Wii Sports och Minecraft. Av diverse topplistor att döma så behöver ett spel sälja i ungefär 100 miljoner exemplar för att ta sig upp på topplistan av storsäljare. Listan ser lite annorlunda ut om vi istället tittar på vilka spel som omsatt mest pengar, där återfinns spel som Space Invaders, Pac-Man, Street Fighter och World of Warcraft.

Vilka spel har sålt bäst 2018?

Mycket hinner hända på kort tid men tidigare i somras skrev amerikanska tidsskriften Fortune en artikel kring vila bolag som sålt bäst i år:

 • Far Cry 5 (Ubisoft)
 • God of War (Sony)
 • Monster Hunter: World (Capcom)
 • Call of Duty WWII (Activision Blizzard)
 • Dragon Ball: Fighterz (Bandai Namco)
 • Grand Theft Auto V (Take Two Interactive)
 • NBA 2K18 (Take Two Interactive)
 • MLB 18: The Show (Sony)
 • Mario Kart 8 (Nintendo)
 • Playerunknown’s Battlegrounds (Microsoft)

I USA har spelbranschen ökat omsättningen med +40 % i år enligt en artikel i Fortune. Dessutom ökar transaktionerna i spelen och en trend som seglat upp ordentligt är Battle Royal där Fortnite tagit spelvärlden med storm. En mycket efterlängtad titel är Red Dead Redemtion 2 från Take Two Interactive som förväntas släppas nu i höst. En sista kuriosa är att World of Warcraft: Battle for Azeroth är den snabbast säljande expansionen någonsin för bolaget. Faktum är att det också är det snabbast säljande spelet någonsin, alla kategorier, med 3,4 miljoner sålda ex. första dygnet, ett spel från Activision Blizzard.

Vilka gamingbolag har gått bäst?

Statistiktjänsten Newzoo som jag nämnde tidigare i inlägget prognosticerar att 2,3 miljarder människor lirar tv-spel i år. Marknaden förväntas växa +13,3 % till 137,9 miljarder dollar i år, alltså närmare 1 245 miljarder kronor. Lojala spelare likväl som spelserier som itererar årligen samt mikrotransaktioner i spelen har bidragit positivt. Låt oss titta på vilka aktier som gått allra bäst.

Klicka på bilden för att förstora. Avkastningssiffrorna baseras aktiekurser från 2018-09-12.

 

Vad bör man tänka på när man investerar i gamingbolag?

När det kommer till aktiesparande så brukar vi ju tjata om att man bör ha en riskspridning i portföljen, klassiskt 10-15 aktier i 5-6 olika branscher för att citera Aktiespararna. Min lekmannamässiga bild är att detta även gäller gamingbolagen. Ett bolag som arbetar med en titel/spel har såklart generellt sätt högre risk än ett bolag som har en bred portfölj av uppskattade spel. Så bolag som kan liknas vid en ”one trick pony” ger såklart både hög risk och högre förväntad avkastning om allt går rätt men med betoning på risken.

En annan detalj som jag vill avsluta med är det faktum att gamingaktier varit glödheta på senare tid, vilket höjer risken i sektorn. Jag pratade med en förvaltare senast igår som påpekade just det faktum att många fonder med stor andel spelbolag har gått bra, vilket ökar på inflödet, vilket gör att de måste köpa mer i spelbolagen och sedan är karusellen igång. När sentimentet vänder och många säljer, ja då måste fonderna sälja innehav, ofta är bolagen lite mindre vilket gör att kurserna kan falla mycket. Så det är inte fel att tänka lite långsiktigt när det gäller en bransch som varit glödhet den senaste tiden.

Psst.. för dig som vill lära dig lite mer om THQ Nordic och Paradox så har jag intervjuat respektive bolags VD i podden. Lars Wingefors på THQ nyligen och Fredrik Wester på Paradox inför börsnoteringen 2016 i #PrataPengar.

 

Kul att du orkade läsa ända ned hit, game over!
Nicklas

 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/grattis-alla-gamers-idag-firar-vi-tv-spelsdagen/feed/ 0
Investeraren #40 – Hur screenar man fram aktier? https://blogg.avanza.se/avanza/investeraren-40-hur-screenar-man-fram-aktier/ https://blogg.avanza.se/avanza/investeraren-40-hur-screenar-man-fram-aktier/#respond Wed, 12 Sep 2018 11:00:45 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17248

Det finns närmare 70 000 aktier globalt varav ungefär en sjundedel på världens största kapitalmarknad USA och i Sverige får vi nöja oss med omkring 1000 aktier, om vi räknar samtliga listor. Den naturliga frågan är självfallet hur man hittar den finansiella nålen i den globala höstacken?

Inför fredagsmyset besöker många, sin vana trogen, lösviktsdisken och på mindre än en millisekund har man kategoriserat in de olika sorterna i salt, surt, sött och choklad. Men hur gör man egentligen för att sortera alla aktier som finns där ute i det finansiella universet? Vissa investerare vill ha värdebolag, andra tillväxtbolag eller kanske turnarounds och för att hitta dessa behöver vi sortera.

Vad är aktiescreening?

En aktiescreener är ett verktyg som hjälper investerare att filtrera fram aktier baserat på ett antal olika parametrar såsom börsvärde, försäljnings- och vinstmått, direktavkastning, marginaler, lönsamhetsmått och mycket mer. Kort och gott är syftet att skräddarsy en lista med aktier som överensstämmer med de parametrar man själv väljer. När sedan listan är filtrerad och ett antal bolag tagit sig igenom det finansiella nålsögat, ja då börjar arbetet med att läsa på kring bolagen och försöka bedöma framtidsutsikterna.

Vi har en filtrerare som är en förenklad aktiescreener som du hittar på avanza.se/aktier. Där kan du med fördel filtrera aktier baserat på avkastningen under olika tidsperioder, bolagen med flest ägare, högst och lägst P/E-tal, börsvärde, direktavkastning och mycket mer.

På avanza.se/aktier hittar du vår filtrerare Aktielistan (klicka på bilden för att prova)

 

Var hittar man aktiescreeners?

Förutom vår enklare variant så finns det ett flertal andra kostnadsfria alternativ att tillgå, gratis är som bekant gott. Dock finns det ofta premiumversioner men ofta klarar man sig ganska långt ändå med de kostnadsfria delarna. Vill du själv leta screeners kan du testa googla ”Stock Screeners”.

Du får helt sonika kika lite grann på de olika och se vilken som tilltalar dig allra mest, inte sällan får man plocka lite intressanta funktioner på de olika sajterna. För dig som är utdelningsjägare och inte riktigt tycker att den amerikanska datan hos oss är helt tillfredsställande, ännu, så rekommenderar jag Dividend.com.

Sist men inte minst.. för dig som inte kan få nog av nyckeltal, screeners och aktienörderi så vill jag rekommendera ett tidigare poddavsnitt (i 2 delar) där George från Börsdata gästar och pratar just nyckeltal och vilka han favoriserar. Ett av många favoritgäster då han är en passionerad eldsjäl.

Psst.. kommentera gärna blogginlägget och berätta vilka screeners du använder likväl som favoritnyckeltalen eller aktiestrategier.

 

Du hittar samtliga avsnitt av Investerarens Podcast här.

Trevlig lyssning,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/investeraren-40-hur-screenar-man-fram-aktier/feed/ 0
Investeraren #39 – Stockholmsbörsens piloter https://blogg.avanza.se/avanza/investeraren-39-stockholmsborsens-piloter/ https://blogg.avanza.se/avanza/investeraren-39-stockholmsborsens-piloter/#respond Wed, 05 Sep 2018 10:14:01 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17214

En mjuk faktor som jag aktar mycket högt på börsen är pilotskolan, alltså att VD har ett betydande ägande i det bolag han eller hon fått förtroende att driva och skapa värde i för oss aktieägare. Det låter ju nästan som en självklarhet men faktum är att långtifrån alla VD:ar har ett betydande ägande i sitt eget bolag. Om inte de tror på sitt bolag, varför skulle då du och jag göra det?

Pilotskolan för mig är lika naturligt som att charterturister som skall avnjuta en trevlig semester på mallis gärna ser att piloten sitter i cockpit och har incitament att landa planet tryggt och säkert istället för att fjärrstyra planet från flygtornet. För att låna in ett annat färdmedel i liknelsen kan sägas att bolagets VD bör sitta med i samma båt, speciellt när det piskar upp till storm.

Självklart kan det finnas goda skäl till varför bolagets VD inte har ett ägande i det egna bolaget men min huvudregel är att jag förväntar mig det. En ung person som fått sitt första VD-jobb kommer av naturliga skäl ha mindre ekonomiska resurser än en person som är i slutet på karriären. Därför kan man inte enbart titta på kronor och ören.

Vilka VD:ar på börsen äger mest aktier i det egna bolaget?

Tidningen Dagens Industri skrev en artikel på ämnet nyligen och sammanställde börsens klarast lysande piloter. Värt att nämna är att denna lista inte tar fasta på ”ägare av kött och blod” där ägarlistan utgörs av en eller några starka huvudägare. Samtliga investmentbolag på börsen har en stark ägarfamilj som inte sällan grundat bolaget och fortsätter vara den största ägaren. På nedan topplista är däremot VD inte sällan största ägare i bolaget också, som grädde på moset.

En stark huvudägare är också positivt men i fallet H&M den senaste tiden så har vi sett att det ibland kan bli ett glapp mellan huvudägare som har en till synes livslång horisont och börsen som är mer kortsiktig till sin natur. Därför passar det bra att kolla på just VD eftersom denne rattar den dagliga verksamheten och ansvarar för att fundamenta såsom försäljning, marginaler och vinst utvecklas åt rätt håll.

Här kommer piloterna:

 1. Lundbergföretagen
  Fredrik Lundberg äger aktier för 32,6 miljarder kronor och äger 41,9 % av kapitalet och 70,9 % av rösterna.
 2. Balder
  Erik Selin äger aktier för 16,3 miljarder kronor och äger 35,6 % av kapitalet och 49,4 % av rösterna.
 3. Fastpartner
  Sven-Olof Johansson äger aktier för 7,5 miljarder kronor och äger 69,5 % av kapitalet och 71,5 % av rösterna.
 4. Wallenstam
  Hans Wallenstam äger aktier för 7,2 miljarder kronor och äger 24,2 % av kapitalet och 61 % av rösterna.
 5. Sagax
  David Mindus äger aktier för 5,3 miljarder kronor och äger 18 % av kapitalet och 24,3 % av rösterna.
 6. Nibe
  Gerteric Lindquist äger aktier för 2,4 miljarder kronor och äger 4,6 % av kapitalet och 8,3 % av rösterna.
 7. Fenix Outdoor
  Martin Nordin äger aktier för 2,2 miljarder kronor och äger 15,6 % av aktierna och 53 % av rösterna.
 8. Klövern
  Rutger Arnhult äger aktier för 2,0 miljarder kronor och äger 15,1 % av kapitalet och 15,8 % av rösterna.
 9. Attendo
  Avgående VD Pertti Karjalainen äger aktier för 1,9 miljarder kronor och äger 14,1 % av kapital och röster.
 10. Recipharm
  Thomas Eldered äger aktier för 1,9 miljarder kronor och äger 18,1 % av kapitalet och 39,4 % av rösterna.

 

Går bolag med ett stort VD-ägande bättre än snittet?

Den frågan tvistar säkerligen de lärde om men min uppfattning är att man drar det där lilla extra strået om man sitter med i samma båt som aktieägarna, historiken de senaste åren visar samma sak. De senaste 5 åren har samtliga av bolagen slagit Stockhholmsbörsens breda index inklusive utdelningar (de som har 5 års historik).

Avkastningen bland aktierna vars VD:ar följer pilotskolan jämfört med Stockholmsbörsens breda index inkl. utdelningar (SIXPRX). Avkastningssiffror per 31/8 2018.

Sist men inte minst.. så kommenterar artikeln i DI även Karl-Johan Persson som förmodligen är börsens största pilot om man räknar med det indirekta ägandet i HM via familjens bolag Ramsbury Invest. Juan Vargues på Dometic tillträdde vid årsskiftet och har redan köpt aktier för 58 MSEK samt Georgi Ganev på Kinnevik lånade närmare 20 MSEK av Christina Stenbeck för att köpa aktier i bolagt vid tillträde och har dessutom en hel del optioner, så listan hade kunnat görs mycket längre.

Du hittar samtliga avsnitt av Investerarens Podcast här.

Trevlig lyssning,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/investeraren-39-stockholmsborsens-piloter/feed/ 0
Aktier för nybörjare del 2 (3) https://blogg.avanza.se/avanza/aktier-for-nyborjare-del-2-3/ https://blogg.avanza.se/avanza/aktier-for-nyborjare-del-2-3/#respond Tue, 04 Sep 2018 07:01:38 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17025 I del två av aktieskolan tar vi upp skillnaden mellan utdelning och direktavkastning , vad som egentligen menas med cykliska och defensiva bolag och vad skillnaden är mellan A och B-aktier. Del 1 hittar du här

Vad är utdelning?

Utdelning är den vinst som bolag delar ut till aktieägarna. Den är satt i kronor och delas ut per aktie, t.ex. 5 kronor per aktie. Äger du 100 aktier får du alltså 500 kronor i utdelning. Ofta delar inte bolaget ut hela vinsten till aktieägarna, utan en viss del av vinsten återinvesteras i regel i bolaget. Utdelningen till aktieägarna sker vanligtvis i samband med årsstämman, vilken för de allra flesta bolag äger rum under våren. Läs mer om utdelning och varför bolag ger utdelning här.

Vad innebär direktavkastning?

Direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen är i förhållande till aktiekursen. Den visar alltså hur stor procentuell del av din investering som du får tillbaka i form av utdelning varje år. Direktavkastningen beräknas genom att dela aktiens utdelning med aktiekursen. Alltså: Utdelning/Aktiekurs=Direktavkastning 

Direktavkastningen påverkas av två saker; vilken utdelning bolaget ger och aktiekursen du köper till. Två personer som köper samma aktie men till olika aktiekurser, har alltså olika direktavkastning på sin investering. Detta trots att utdelningen i kronor är exakt lika stor.

Ibland kan en aktie falla mycket vilket gör att direktavkastningen ser väldigt hög ut. Det behöver inte betyda köpläge, utan då är det en bra idé att titta närmare på varför kursen har sjunkit. Det kan beror på någon ny information som påverkar bolagets framtid. Att ett bolag informerar marknaden om att de framöver kommer att minska utdelningen kan vara ett sånt exempel.

Är högst direktavkastning alltid bäst?

Det vi vill ha från en utdelningsaktie är växande utdelning, alltså att utdelningen i kronor per aktie blir högre varje år, och en hög direktavkastning. Ofta kan vi inte få båda. Stockholmsbörsens genomsnittliga aktie brukar ha en direktavkastning på 3 till 4 procent. Vissa bolag brukar ha en högre direktavkastning men som resonemanget ovan visar är det inte alltid bäst. Riktigt stabila utdelningshöjare har ofta en lägre direktavkastning, men de brukar å andra sidan höja utdelningen varje år vilket i längden kan innebära mer kronor till dig än vad ett bolag med hög direktavkastning ger.

Vad menas med cykliska bolag?

Ju mer cykliskt ett bolag är, desto mer följer de konjunktursvängningarna. Exempel på cykliska bolag är verkstads-, stål- och skogsbolag. Även dyrare sällanköpsvaror som bilar, kök och dylikt brukar påverkas i hög grad av tillståndet i ekonomin och räknas därför som cykliska. Aktiekursen i cykliska bolag är i regel mer volatil (svängig) än i icke-cykliska/defensiva bolag. Ett cykliskt bolag gynnas därför i börsuppgång, men missgynnas i börsnedgång.

Vad är defensiva bolag?

Med icke-cykliska/konjunkturstabila/defensiva bolag menas bolag vars verksamhet och aktiekurs inte är lika beroende av konjunkturen. Hit räknas t.ex. livsmedel och läkemedel som ju konsumeras oavsett konjunkturläge. Denna typ av aktier brukar gå relativt bra i mer oroliga tider, men halka efter något i en konjunkturuppgång. Att ett bolag beskrivs som defensivt, ska dock inte förstås som att det är en säker investering. Det finns inga säkra aktier utan alla bolag påverkas och dras ned mer eller mindre i en börsnedgång. Nyckelordet här är mer eller mindre.

Vad är det för skillnad mellan A- och B-aktier?

Ett bolag kan ge ut olika slags aktier, det vanligaste är A- och B-aktier. Varje aktie representerar en lika stor ägarandel, skillnaden ligger i rösträtten som aktien berättigar till. En A-aktie ger i regel 1 röst på bolagsstämman medan en B-aktie ger 1/10-dels röst. Det innebär att du behöver tio B-aktier för att ha samma inflytande i ett bolag som ägaren av en A-aktie. Huvudägare och grundare vill därför oftast ha röststarka A-aktier, så att de kan behålla kontrollen över bolaget även om det kommer in nya ägare med nytt kapital. För oss småägare är det däremot i regel hög handel (likviditet) som är viktigast, vi vill ju kunna sälja våra aktier utan problem. Denna likviditet hittar vi i regel i B-aktierna. En något högre rösträtt är däremot oftast av mindre vikt då effekten vid små innehav bara är marginell. Innan du handlar är ett tips att titta på antalet aktier och handeln i aktien. T.ex. så finns det 20 gånger fler B-aktier än A-aktier i Tele2. Ett enkelt val för oss småsparare med andra ord.

//Johanna Kull

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/aktier-for-nyborjare-del-2-3/feed/ 0
Att spara som 18-åring https://blogg.avanza.se/avanza/att-spara-som-18-aring/ https://blogg.avanza.se/avanza/att-spara-som-18-aring/#respond Mon, 03 Sep 2018 05:30:47 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=16963 Att spara i min ålder är inte speciellt lockande. Men med en pappa i finansbranschen har jag lärt mig att ett sparande medför ett roligare liv. Med lite sparade pengar kan jag göra lite roligare saker eller köpa lite finare saker om önskan finns. Även om jag haft en ekonomisk trygghet bakom mig har det alltid varit viktigt för mig att stå på egna ben och spara ihop mina egna pengar.

Jag har alltid sparat en del av min månadspeng, vilket lett till att jag kunnat göra saker som annars inte skulle varit möjliga. Det har jag min pappa att tacka för. Han har alltid sagt till mig att ”små summor blir stora en dag”, och det har jag tagit med mig. Även om mitt månadssparande inte alltid har varit jättestort har det ändå räckt till det jag vill göra.

På min 18 årsdag blev jag kund i Avanza och började mitt långsiktiga sparande för att så småningom kunna köpa lägenhet och allt annat man vill och behöver göra som vuxen. Jag blev nu insatt i aktier och fonder, och satsade mindre summor här och där. ”Det är långsiktigt Emma, det kommer att lösa sig”, säger alltid pappa när jag berättar att jag förlorat pengar. Placering är inget som lockar mig om jag ska vara helt ärlig men att jag har en del sparade pengar jag kan placera för framtiden är jag evigt tacksam för.

Jag har två olika typer av sparande. En del av mitt sparande går till ett konto jag kan röra när jag ska hitta på något med kompisar eller köpa något speciellt. Det andra sparandet är en direktinsättning på Avanza, det sparandet är inte till för att röra. Jag tror det är viktigt i min ålder att man inte bara sparar inför framtiden utan att man också sparar på kortare sikt för möjligheten att göra roliga saker i nutid. Sparande ska vara roligt och när jag har sparat pengar jag senare kan använda till roliga saker blir mitt sparande positivt för mig.

Oavsett ålder tror jag ett sparande är viktigt. Själv är väldigt tacksam för att jag har haft en mamma och pappa som alltid pratat om sparande och hur viktigt det är. Jag vet att det är något jag alltid kommer ha med mig och ett sparande i någon form kommer alltid vara en del i min ekonomi.

/Emma Josefson, på väg ut i vuxenlivet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/att-spara-som-18-aring/feed/ 0
Samla ditt sparande hos Avanza https://blogg.avanza.se/avanza/samla-ditt-sparande-hos-avanza/ https://blogg.avanza.se/avanza/samla-ditt-sparande-hos-avanza/#respond Fri, 31 Aug 2018 14:15:20 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=17153  

Att samla sitt sparande hos en aktör är ett klokt sätt att få en god överblick över sin ekonomi och ett bättre sparande. Därför har vi nu gjort det enklare än någonsin att just flytta över dina pengar, aktier och fonder till oss. Frågan är dock varför man ska flytta? Låt oss kika på det. Svaret är inte att du ska få en bättre bolåneränta, vi tror nämligen inte på ultimatum utan vill erbjuda ett verktyg för hela din ekonomi som är billigare, bättre och enklare.

 

 

Varför ska man samla sitt sparande?

Den vanligaste fördelen brukar ju sägas vara att det är enklare att få en överblick över sitt sparande, oavsett om det är buffertpengar, medellångsiktigt sparande eller riktigt långsiktigt dito.

Buffertsparandet vill många placera på ett tryggt sätt, och snabbt ha tillgängligt om det dyker upp en oförutsedd utgift eller kanske något högst väntat som en resa med vänner eller familj. Här passar vårt Sparkonto alldeles ypperligt. Vi har ett smörgåsbord av olika aktörer som erbjuder olika löptider, bundet/obundet sparande och räntenivåer – du bestämmer helt enkelt. Och det är betydligt bättre än att ha pengarna liggandes på ett konto utan ränta, där köpkraften minskar i takt med inflationen. Dessutom har alla våra sparkonton insättningsgaranti.

Fondsparande har kanske aldrig varit roligare. För dig som inte har tiden, intresset eller kunskapen att själv vara aktiv så har vi alternativ som Avanza Auto. Vill du däremot sätta ihop din fondportfölj på egen hand så har vi Portföljgeneratorn som ger dig ett färdigt förslag med en 5-stjärnig fondportfölj, baserat på vilken risk du är bekväm att ta. För dig som alltid plockar lösviktsgodis till fredagsmyset istället för färdiga godispåsar finns vår Fondlistan med över 1300 fonder, där du kan filtrera utefter vilken typ av fond, kategori eller region du är intresserad av och se vilka som gått allra bäst, både på kort och lång sikt samt hur prislappen ser ut.

För dig som söker inspiration kring vilka fonder som gått allra bäst i olika länder och regioner, har lägst avgifter eller högst betyg, eller vilka aktivt och passivt förvaltade fonder som är populärast bland våra avanzianer, så är jag helt övertygad om att du kommer uppskatta vår Fondinspiration.

Dessutom har vi Avanza Zero som för 12 år sedan blev Sveriges första gratis indexfond och följer de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. För den som inte vill lägga alla ägg i samma geografiska korg så lanserade vi nyligen även världens billigaste globalfond, så alldeles oavsett din finansiella aptit så är vi övertygade om att det finns något för alla.

Aktiesparande är en personlig favoritgren, och det finns en hel del att förkovra sig i oavsett om man är mer passiv eller aktiv. För två år sedan var vi först i Sverige med att lansera gratis aktiehandel på Stockholmsbörsen, för våra kunder som har upp till 50 000 kronor i samlat kapital hos oss. Vi ville helt enkelt sänka trösklarna så att fler människor får möjligheten att spara i aktier.

För dig som på ett enkelt sätt vill få hjälp att hitta guldkorn på börsen som passar dina preferenser så har vi Aktiegeneratorn. Vi filtrerar tusentals aktier baserat på börsvärde, historisk kursutveckling, utdelningar, popularitet bland andra kunder samt analytikernas åsikter.

Vill du istället filtrera fram dina egna guldkorn så har vi Aktielistan där du kan filtrera och komponera fritt bland ett stort antal parametrar och över 9000 aktier. Oavsett om du vill filtrera på börsvärde, historisk avkastning, värdering, börser, antal ägare, direktavkastning, ägarförändringar eller tekniska indikatorer.

Sist men inte minst så kan de flesta av oss behöva inspiration ibland, för att hitta intressanta takes att gräva vidare i. Av just den anledningen har vi vår Aktieinspiration. Där hittar du allt mellan himmel och börsjord. Vad sägs om aktierna som fått flest nya ägare senaste månaden, de som snart ger utdelning, handlas mest eller som är populärast bland våra kunder oavsett om det är svenska marknaden, den europeiska eller amerikanska dito? Självklart ser du även vilka aktier som det snackas mest om i vårt forum, de med högst direktavkastning eller de som svänger allra mest.

För dig som gillar teman så har vi våra temalistor med investmentbolag, preferensaktier, gamingbolag, e-handel mode och mycket mer. På topplistorna hittar vi miljonärernas och miljardärernas favoritaktier likväl som stockholmarna, göteborgarna och malmöiterna. Räcker inte det så kan du även kika på kvinnornas, männens eller barnens favoriter, eller varför inte slå till med att kika på vilka aktier som finanslegenden Warren Buffett har i sin portfölj? Kort och gott, det finns massor att förkovra sig i för den intresserade.

Psst.. om du inte flyttade över ditt sparande till oss i början av inlägget så kan du enkelt och smidigt göra det här med några knapptryck här! Stort lycka till med sparandet, och avkastning på dig!

/ Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/samla-ditt-sparande-hos-avanza/feed/ 0