Fondpodden #39 – Makten och härligheten

Hur förvaltas det ägarinflytande som du ansamlar genom ditt sparande? Jacob Bursell ställer frågan till Carina Lundberg Markow, ”ägaransvarig” på Folksam, som är mitt uppe i årsstämmosäsongen.
Åsikter och slutsatser som framkommer i podcasten är Fondpoddens egna och skall inte ses som investeringsråd från Avanza. Var säker på att du inte missar nästa avsnitt. Prenumerera på iTunes eller Soundcloud. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer