Årets PPM-pengar är på väg ut och många funderar säkert på sina fondval. Dubbelt fler har valt i år. Andra är nöjda i soffan. Men hoppa inte in och ur soffan. Det kan kosta dyrt.

Hela tre miljoner svenskar har över 160 mdr av sina PPM-pengar i den statliga PPM-soffan eller AP7-Såfa. Det är den fond du får om du inte alls väljer. Och fonden är riktigt vass. Bästa sparformen staten kommit på, resonerar jag. Nyligen kom däremot en rapport från Riksrevisionen andas kritik. Därför talar jag med den ansvariga Nanna Risberg Lindstedt. Vad säger Riksrevisionen om Supersoffan?

”Vi har inte fokuserat på fondens avkastning. Istället har vi granskat frågor som riskhantering mm. Där fanns saker att slipa på, vilket också har betydelse för spararna. ”

När jag frågar Risberg Lindstedt om som fondens resultat är hon ändå positiv.

”Förvaltning enligt index är en bra grund. Fondens högre risk utjämnas i ett långt sparande. Att under så lång tid har aktiv förvaltning har mer tveksam nytta för spararna.”

Bakgrunden Supersoffans starka resultat är att fonden följer ett billigt och brett globalt index. De är billiga för att de är så många som sparar stora belopp i dem. Och de är breda eftersom de just omspänner alla världens noterade bolag. Över 60 000 bolag finns det, vilket skapar både en prispress och bra brett utbud.

Men en sak glömmer vi ibland att påpeka; att soffan med så kallad hävstång är tänkt som en mycket lång sparform. Det är en av Riskrevisonens slutsatser.

”För sparare med kortare tidsperspektiv, som pensionärer kan AP7 Såfa med hävstång innebära stor svängningar i värdet på kontot. Samtidigt kan en flytt vara riskfylld då allt pensionskapital måste flyttas på en gång.”

Kort sagt: Gå inte in och ur soffan då och då. Som långsiktig aktiefond fungerar den bra. Men använder du den bara en kort period, så kan ett tillfälligt ras på börsen tära stort på kapitalet. Om du vill komma åt den billiga förvaltningen och tror på hävstångseffekten så välj istället att placera i AP7 Aktiefond. Då behöver du inte flytta allt kapital, som du är tvungen att göra om du väljer ”Soffan”. Över många år så kan den låga avgiften ge dig en superavkastning som få andra, tänker jag.

Hur använder du PPM-såfan/claes hemberg