Frågor till årets viktiga dag

”Vad blir det för mat?” är den mest vanliga frågan från småägarna; inför, under och efter bolagens årsmöten som hålls nu i veckorna. Om småägarna menar allvar så har bolagssverige allvarliga problem. Istället borde fokus vara att utkräva detaljerade mål hos vd, ledningen och chefer. Det borde vara ett baskrav för att betala varje krona i lön. För att inte tala om bonusar och löneökningar.

Bolagets framtid står på spel. Bolagsstämman kallas mötet. Det är då frågorna ska avgöras, revisorn ska höras, styrelsen ska bekänna färg och vd ska rannsakas. Miljarders miljarder kan flyttas, byta fot, satsas eller delas ut. Här kan företaget välja att ändra inriktning, välja bort gamla produkter och sikta på nya steg. Under stämman ska vd förklara bolaget och sitt eget jobb senaste året.

För mig blir då frågan ”vad är det för mat?” ett hån mot hela idén med att driva, utveckla, kämpa för ett bolags framtid. Fokus ska vara att leverera till sina aktieägares högt ställda krav. Alla småägare som fokuserar på mat-frågan har gått så långt att bolagen diskuterar sinsemellan hur de kan hitta kladdig mat, så att småägarna inte kan smussla med sig mat i fickor och handväskor. Fel fokus?

Här några frågor jag önskade att alla aktieägare istället frågade. Detta är årets chans. Nu eller aldrig:

Om bolagets vägval: Vilket vägval har varit viktiga senaste året? Vad har inte fungerat? Vad har bolaget lärt sig av fjolåret?
Om vd-rollen:
Vad har vd fokuserat på senaste året? Vilka mål hade han för sitt arbete? Hur uppnådde han målen? Ska det vara värt årets bonus? Ska det vara värt en högra lön nästa år?
Om chefsansvaret: Hur har cheferna utvecklat verksamheten? Vilka fakta och mål belyser att de verkligen nått sina mål? Hur ska detta
Om vägen framåt: Vad ändrar vi från fjolårets verksamhet? Vilka mål har vi för de nya vägvalen? Hur mäter vi  dem och när?

Som du märker lägger jag ett stort fokus vid cheferna och mål. Ja, de basen i mina ögon. Alla vd:ar borde offentliggöra sina mål på bolagsstämman och utvärderas öppet varje år. Bara så ska vi acceptera att de kammar hem miljon löner och minst lika mycket i bonusar. För de är INTE värda vilka löner som helst. Det finns 10 000-tals bra chefer i Sverige. Att byta ibland är ingen nackdel. Och det borde bolagen få höra och göra.

Vad frågar du på bolagsstämman?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer