Etiska fonder väldigt olika

Etiska, hållbara, miljövänliga eller gröna fonder. Vilka är bäst och vad är skillnaden? undrar spararen Alexander. Här finns 5 idag olika slags fondtyper med totalt 60-talet fonder. Jag har en favorit.

Sedan 20 år har vi talat om etiska fonder. Eller att vi bryr oss om vart pengarna tar vägen. Men dessa fonder har egentligen aldrig slagit igenom. En orsak är en reda snåriga begrepp, där olika falanger vägrar jobba ihop. Visst säger 1 av 3 svenskar att de vill spara etiskt. Men det är bara 1 av 30 som gör det. Sedan upplever nog många andra fonder är ansvarsfulla nog.

Enklast kan jag tycka är att själva titta på fondens tio största innehav. Gillar jag det jag ser. Finns där tobaksbolag så har jag undvikit dem. Uppfattar du sedan alla oljebolag och kärnkraftsbolag som instinktivt onda så får du undvika etiska fonder. För dessa bolag anses etiska i denna värld. Då får du kika efter röna fonderna… Här de olika varianterna:

Hållbara innehav
Innehaven i en global fond. Duger inblicken? Eller så kan du välja de som lovar hållbar, etiskt, grön….

Etiska fonder brukar säga nej till bolag som kan kopplas till tobak, vapen och porr. Sådana fakta går lätt att kontrollera genom att titta på vilka bolag de sparar i. Det har alltså ingenting med korruption, mänskliga rättigheter eller ekologiska produkter att skaffa. Här finns Carnegie World etica och Öhman etisk USA : Etiska fonder: http://bit.ly/1pbMVwi Många etiska fonder uppfattar jag dessvärre en smula föråldrade och passiva. Det finns mer aktiva.

Just gröna fonder såg vi i Sverige för snart tio år sedan. De gällde grön energi som vågkraft, solenergi och ny teknik. Denna gång handlar det inte om ekologi eller svanmärkta fonder, utan fonder som letar efter bolag som arbetar på olika sätt med återvinningsbar energi. http://bit.ly/1vTQDk4 Begreppet miljövänliga fonder är egentligen inte ett ord som används i fondvärlden. Antagligen syftar de flesta här på de gröna fonderna ovan.

Internationellt finns ytterligare en ordet Sustainability-fonder. Bäst översätter vi ordet till hållbarhet men här används det oftare bredare http://bit.ly/1pbPnTy. Det kan handla om vattenrening, återvinning av energi, sopor, kemikalier mm. Några av dessa är bredare och liknar mer nästa kategori som talar om ansvarsfulla investeringar. Gruppen är spretig.

Den tuffaste kravlistan hittar vi hos hållbara fonder. De säger nej till allt vad tobak och vapen heter. De tar även hänsyn till miljö och samhälle. De kan skicka ut BP efter deras utsläpp i mexikanska gulfen eller att Telia efter bristande kontroll mot korruption österut. Ett mer aktivt ställningstagande. Här hittar jag exempelvis SPP http://bit.ly/1u3dYP5 vars alla fonder kräver detta. Häromåret skickade de bland annat ut Telia efter ändelserna i Uzbekistan. Fondbolaget DNB har också en uttyckligen en global hållbarhetsfond http://bit.ly/1lzjxFL Denna grupp uppfattar jag själv som tydligast. Och dessa rekommenderar jag i första hand.

En mer svårfångad fondgrupp är SRI-fonder. Syftningen social responsibility/socialt ansvarstagande låter väldigt bra, men när jag läser på så är tolkningen här ganska vid. Vissa är mer etiska och andra är bredare och resonerar mer likt hållbara fonder http://bit.ly/1zOXYC3.

Kort sagt finns inga vattentäta val. Utan vi får vi välja efter vår goda tanke och ambition. Även fonder med goda avsikter kommer att göra misstag. Och de agerar på lite olika sätt. Det finns etiska fonder som behåller sina Telia trots kritiken, för att kunna möta bolagets ledning och ifrågasätta, resonerar de. Dessa ställer ofta krav på att ett bolag ska vara dömt för korruption, för att de ska skicka ut dem. Andra fondchefer gjorde en egen bedömning och sålde Telia direkt. För att framgent kunna träffa dem och diskutera om återköpa aktierna, efter att bolaget åtgärdat deras lista på krav.

Vad väljer du?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer