”Oljepriset ska ned”

radetzskiOljepriset har rasat och ska ned ytterligare. Sälj det som har med olja att skaffa, tänker jag efter en lunch med vår svenske råvarunestor Marian Radetzki. Orsaken till prisfallet är dels skifferolja men också att skiffertekniken kan väcka liv i gamla ”tömda oljefält”. Och jag få tillfället att läsa lite i hans nästkommande höstbok ”The price on oil”.

Att oljepriset föll tvärt i somras har vi fortfarande svårt att smälta. Det är jobbigt när verkligheten förändras. De som äger oljepapper vill så gärna tro att priset ska upp till gamla toppnivåer. Men orsaken till det historiska raset är djupgående och långvarigt.

Oljepriset och rasetFör att få hela bilden måste vi blicka tillbaka tio år. Det var då som kinesisk tillväxt fick rader av priser på råvaror att gå i taket. Nya tekniker, nya oljefält och nya gruvor öppnades. Från ett underskott på råvaror fanns snart ett överskott.

Bara med hjälp av skifferoljan är amerikanska oljeproduktionen tillbaka till toppnivåerna från 70-talet. Antalet skiffer-riggar har visst halverats. Men produktionen ökar ändå. För ny teknik och nya erfarenheter ökar utflödet, berättar Radetzki.

Och då har amerikanarna inte öppnat kran nr 2 än. Det visar sig att gamla traditionella oljefält aldrig kunde tömmas helt. Men med skiffer-olje-tekniken så kan gamla oljefält tömmas på ytterligare 10-20% av ursprunget. Radetzki är entusiastisk. Lågt oljepris kommer gynna världens ekonomi.

Om nu den nya skifferoljan höjt USAs produktion med 70% senaste åren så kommer återbruket av gamla fält öka produktionen väsentligt mer. Vad detta gör med oljepriset framöver kan vi bara drömma om. Mardrömma, om du har oljeaktier eller är miljöpartist…

oil usa prodLägg till att nya tekniker kommer att sänka priset på oljeproduktionen ytterligare. Det gör att skifferoljeproducenter som stängt ned på grund av lågt oljepris snart kan komma i produktion igen. Långt före oljepriset stiger igen. Priset på skifferolja kommer att sjunka, påpekar Radetzki.

Dags att sälja oljepapper? Har råvarunestorn rätt så är oljepriset bara i början på en lång utförslöpa. Vi som har ju sett höga priser på över 100 dollar i flera år kan knappat tro våra ögon. Men då missar vi den gigantiska nyproduktion som står vid dörren. Talet om ”Peak oil” är dags att ändra till ”Peak oilprice”.

Vart ska vi då lägga sparpengarna? För det första sparar jag brett. Att pricka in en viss industri blir lätt lotteri. Om du nu måste investera i olja, så är det i pumpar, slangar och annan utrustning verksamheterna behöver. För oljeproduktionen kommer bara att öka, säger Radetzki.

Marian Radetzki har talat om oljeprisets fall i flera år. Någon Peak oil finns inte i sikte. Nu talar han istället om vår andra oljerevolution med billig olja som öppnar nya dörrar. Här lunchpratet med honom innan oljepriset kraschade ned i somras.

Hur investerar du när oljepriset sjunker?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer