PA resourcesNär huvudägaren inte längre vill vara med i ett bolag är det dags att dra öronen åt sig. Nu händer det i krisdrabbade oljebolaget PA Resources. Småägarna har lämnat bolaget det senaste två åren och handeln i aktien har rasat till nära noll. Men i många andra oljebolag ser jag oroväckande många köp.

Bolaget har en enorm börda framföra sig. De saknar 2,3 miljarder och har sjunkande oljepriser emot sig. Kursen har senaste 6 åren fallit från 10 000 kr till 1 krona. Och så fort handeln släpps på igen lär kurserna falla vidare. Det blir inte extrapris utan extra-kris-pris.

PA Resources Aktieägare

Källa 400 000 konton

Det höga aktiepriset 2008 byggde på drömmar om evigt stigande oljepriser. Men Kina har bromsat efterfrågan och amerikanska skifferoljebolag har börjat producera på överraskande höga nivåer. Detta har sent om sider pressat oljepriset från över 100 dollar till 50. En nivå som många menar ska ner ytterligare. Denna nya sanning har gått hårt åt världens oljebolag. De mindre bolagen som ofta behöver nya pengar för nya projekt får nu särskilt svårare tider. Intresset för riskfyllda projekt har nu närmast helt ebbat ut.

Senaste åren har också antalet aktieägare minskat i rask takt i de mindre oljebolagen. I januari i år steg kort intresset för dem igen. Det var en effekt av årsskiftet då mer ovana sparare såg över sina konton i början på året.

PA resources Privathandeln

Privatpersoners intresset för aktien har rasat kraftigt senaste åren.

Annars är trenden mycket svag för oljebolagen och i synnerhet PA Resources, som tappat 62% av ägarna senaste två åren. Både mer erfarna och mer nybörjarsparare har övergivit bolaget.

När huvudägaren Gunvor Group inte längre vill vara med i oljebolaget är det ett allvarligt grundskott. Det betyder inte direktdöd för bolaget, men att överleva blir nu mycket dyrare. Det kommer att kosta dyra pengar för den nuvarande aktieägarna att hitta nya huvudägare. Och frågan är om nya ägare har tillräckliga muskler för att överleva den långa kris som bolaget är inne i. Gårdagens besked kan mycket väl vara början till slutet för PA Resources.

Läget är samtidigt akut. Av de sammanlagda skulderna på 2,35 miljarder kronor skulle cirka 385 miljoner kronor skulle betalas tillbaka i dagarna. /claes hemberg