Fondportföljerna slår världsbörsen

Enkla fondportföljernaDe enkla fondportföljerna har rullat på bra i år, mellan 6 och 10%. Europa och Sverige har lyft mest. Idén är att ge dig som tvekar ett enkelt billigt och brett fondval. De fungerar också som en bra bas många år framöver. Tänk dig bekväma fondsoffor.

Resultatet blir stabilt nära i takt med hela världsekonomin. Det känns precis som de soff-portföljer, de var tänkt att bli. Här tre soffor: Enkla fondportföljen, Enkla breda fondportföljen och Offensiva fondportföljen.

Enkla fondp m 15

Här tre alternativ. Med 2, 3 eller 4 fonder. Allt beroende på hur komplext du kan tänka dig ditt fondkonto.

Enkla fondportföljen + 6% (80% globalfond och 20% Sverige) drog ifrån världsindex under februari-mars tack vare Sverige-delen. Senaste veckan har samma Sverige sänkt nivån och nu är den tillbaka på stabila 6%. Globalfonden har hållits uppe av en stark Europabörs medan USA fortsätter att halka efter. Räntehöjningen i USA ser dock ut att komma först i höst. Om ens det. Ett besked om senarelagd räntehöjning skulle kunna vara bränsle till den amerikanska börsen. Enkla fondportföljen ska efterlikna världsindex men får över tid extra energi från Sverigebörsen. Som historiskt är en mycket stark börs. Avgiften är riktigt låga 0,28%.

Enkla breda m 15Enkla breda fondportföljen + 11% (60% globalfond, 20% blandfond, 20% tillväxtfond) är stabilare och därför tappat mindre senaste veckan. Portföljen är nu upp ca 11%. Tillväxtmarknaderna har haft två bra månader. Lyftet kommer främst från Kina-börsen som stigit 32% i år. Tillväxtfonder som följer index placerar drygt 1/5 i Kina. Där kan det komma börsfall. Men av den totala portföljen står Kina för bara 3%. Och blandfonden agerar stötdämpare för att mildra ojämnheterna i börsen. Avgiften är 0,34%.

Enkla off m 15Enkla offensiva fondportföljen +7%
(DNB Global 75%, Länsförsäkringar tillväxt 10%, DNB Sverige 10% & Evli Frontier 5%) är mer offensiv, men har fortfarande den breda basen i globalfonder, vi har även Sverige- och tillväxtfonder. Till detta lägger vi 5% frontierfond – de 30 mellanstora tillväxtländerna. Länder som Indonesien, Vietnam, Kenya, Peru… Nu har vi fyra olika innehav. Mer får det inte bli om vi samtidigt ska hävda att den är just enkel. Hittills i år har den stigit 8%. Senaste veckornas nedgång förklaras av både svenska- och Europabörsen. Avgiften 0,38%.

De två första fondportföljerna kan du spara i många år. Den sista har en liten skärva med utbytbar fond, frontierfonden, som är aktivt förvaltad.

I teorin ska Enkla Fondportfölj vara bäst i normalbörs. Medan Enkla breda Fondportföljen ska stiga i goda tider med stora investeringar i tillväxtländer. Den Offensiva är överväxeln mer större fokus på tillväxtländer. Den svänger mer och kan ge mer långsiktigt.

Hur ser din fondportfölj ut?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer