Månadsspara 20 000 kr

pension pskylt65-åriga Beo går i pension om en månad. Grattis. Men nu undrar han om hur han ska placera sitt nya sparande. Det rör sig om 20 000 kr per månad. 

Först behöver vi utgå ifrån personen Beo. Hur han sparar idag och hur han ska använda pengar framöver. Jag ger tre bilder, så kan var och en välja själv.

Huvudsaken är; få bra, billig och förutsägbar tillväxt. Därmed: undvik dyra komplicerade sparprodukter som är svåra att förutse. Skaffa istället några få tydliga enkla och förutsägbara fonder som du enkelt kan förstå och leva med. De låga avgifterna gör att du får mest av dina sparpengar. Och ingen annan.

Pensionär 1. Har gott om annat sparande och behöver inte pengarna de närmaste fem åren. Men vid fyllda 70 så blir pensionen mindre och då behövs pengarna.
Mitt svar: du behöver ge dina pengar bra tillväxt i fem år, för att sedan börja plocka ut de pengar du behöver. Närmaste fem åren så hinner du spara 1 200 000 kr (20000 kr/månad i 5 år). Sedan ska du börja tömma samma pott på 10 000 kr per månad i över tio år.

Eftersom du sparar varje månad, behöver du inte ta hänsyn till det aktuella börsläget. Börsen lär alltid byta ansikte. Utan du kan spara med full fart från dag 1, varje månad:
1) Allt på ISK– för att få låg skatt.
2) 70% i  billig globalfond för att få stabilitet
3) 20% Sverigefond för att få mer tillväxt
4) 10% Tillväxtfonder för att få del av de nya ekonomierna.

Detta kontoval lär närmaste 5 åren få dina 1,2 miljoner växa med nära 200 000 kronor.

Se enkla fondportföljerna för att se förslag på exakta fondval.

När du ska börja använda pengarna behöver du ta ut dem månad för månad. Du kan använda kontot som en bankomat. Att ta ut pengar fler år i förväg är bara nödvändigt om du ska göra ett stort köp från kontot. Men vardagsutgifter kan du ta löpande.

Pensionär 2. Har lite annat sparande men behöver hälften av pengarna från start. Och närmast alla pengar lär behövas vid fyllda 70.

Mitt svar: Hälften av pengarna – din tillväxtpott som ska växa i 5 år – sparar du som Pensionär 1. De långa pengarna behöver ju full tillväxt, liksom ovan. Den delen du snart ska använda: din plånboks-pott måste växa mer stabilt.

Den korta potten: de pengar ska du använda närmaste 1-4 åren:
o) öppna ISK-konto. Där får pengarna lägst skatt
a) – Spiltan räntefond
b) – Atlant Stability
c) – KPA blandfond

Genom att här hela tiden plocka ur fond a) och fylla på bakifrån med de andra så har du en levande balans på kontot. Säg att du vid ett ögonblick har 20/20/20 på kontona. Och du behöver använda 20 tsek. Du tar dem ur konto a) och fördelar sedan om så du har jämt mellan alla tre: 12/12/12… Då har du säkra pengar och en ryggrad med lite tillväxt.

Se enkla fondportföljerna för att se förslag på exakta fondval.

Pensionär 3. Har inget annat eget sparande, utan bara statliga pensionen.

Mitt svar: Här blir pengarna direkt avgörande. Du behöver en plan.

Spara klokare
På Adlibirs…

 

Vilka pengar ska du använda närmaste 3-4 åren, spara dem här.
o) ISK-konto
a) – Spiltan räntefond
b) – Atlant Stability
c) – KPA blandfond

Använd sedan kontot så som Pensionär 2 använder sin korta pott. Sedan kanske du får pengar över. Om du inte ska använda dem närmaste åren:

0)  ISK-konto
a) 80% billig Globalfond
b) 20% Sverigefond

Se enkla fondportföljerna för att se förslag på exakta fondval.

 

Slutresultatet blir att pensionären får två växlar i sparandet. En lågväxlad låda med låg tillväxt, men stabil tillgång. En plånbok med tillväxt.

Den andra potten blir mer än högväxlad låda med bra tillväxt och mer ojämn stabilitet. Vilket Pensionären 1 tål för hen ska ju inte använda pengarna förrän lång tid framöver.

 

Vilka potter har du under pensionen?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer