Småbolag borde skämmas

Nya storbolag på börsen imponerar. Nya småbolag däremot borde oftast skämmas. Senaste året har storbolagen i 9 fall av 10 utvecklats bättre än börsen och tvärt om har 6 av 10 nya småbolag stigit sämre än börsen. Bland småbolagen är resultatet dessutom långt mer blandat, här finns både supervinnare och de största sänkena.

15 storbolag och 28 småbolag har nått börsen senaste året. Och nu väntas fler: men var försiktig med nya aktier.

De nya storbolagen har haft rimliga aktiepriser när de har gått till börsen. Eftersom de är mer okända och därmed mer riskfyllda, så är 16% bättre än börsen ungefär vad många köpare väntar sig,Bästa och sämsta nya börsbolagen

Men de nya småbolagen är börsen tonåringar. De tycks mest överskatta sig själva. Vilket blir dyrt för de nya ägarna.

Av alla nya bolag så har 6 av 10 slagit börsen. Men närmast alla är storbolag. Att köpa dem har närmast varit synonymt med framgång. Att välja nya småbolag har dessvärre inneburit raka motsatsen; oftast en förlust, mot snittet.

Senaste tidens häftiga börssvängningar har förmodligen försenat fler nynoteringar, för börsklimatet känns mer tveksamt. Men fakta säger tvärt om. Under den sura börsmånaden augusti har småbolagen givit hela 4% bättre än börsen. Även de stora nya bolagen har lyckats hela 3% bättre än börsen. Med även det för ögonen borde intresset för nya bolag öka framgent.

De många nya storbolagen har i snitt gått 16 procentenheter bättre än börsen sen de noterades. När börsen i snitt givit 5 procent har de nya storbolagen i snitt presterat hela 21 procent.

Bland de mindre bolagen är utvecklingen mer blandad. Här har majoriteten, 6 av 10 bolag gått sämre än börsen. De har i snitt backat 2 procent och gått 3 procentenheter sämre än börsen sen notering. Enstaka aktier har till och med halverat sitt börsvärde.

Hittills har börsnoteringarna bjudit på både raketer och fallfrukt. Ska du köpa din första aktie så säger jag därför, vänta med nynoteringar. Speciellt om det är ett mindre bolag.  Variationen bland dessa är mycket stor och det är i princip omöjligt att välja just det bolag som slår index flera gånger om. Du kan lika gärna hamna med Svarte Petter och se ditt innehav halveras. Dessutom är nya bolag ofta dåligt värderade, speciellt de mindre som inte analyseras lika väl.

Börja hellre med breda bolag, som investmentbolag och mer nybörjarvänliga aktier. Och dessförinnan är det en god start att ha en bred bas i billiga fonder. Sparar du redan i aktier och känner att du vill vara med på ett nytt bolag så säger jag, var försiktig. Köp för max 5 procent av ditt totala sparande.

Nybörjaraktier                 Enkla fondportföljerna

Köper du nya bolag?/Claes Hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer