Låt största potten växa mer

Av Johanna Kull

06 nov 15

Share

Låt jobb-pensionen växaVår största pengapott i livet har de flesta struntat i. Vi har glömt trög sirap och täckande damm över pengarna. Så tappar många 100 000-lappar i onödan. Här hur du enkelt kan få ut mer.

Hela 7/10 sparare har INTE brytt sig om att välja adress för sin jobbpension (tjänstepension). De hamnar i en soffa (icke-valsalternativ) som inte alls är så vassa som i PPM-soffan. Nej, i vanliga jobb-pensions-soffan får du mest kuddar och inte tillväxt.

fördelning och avkastningDet gäller miljontals svenskars jobbpensioner.  De kan heta ITP, SAF-LO, KAP-KL eller PA03. Även vissa privata företags egna pensionssoffor har liknande trubbiga val… Idén med hela systemet med jobb-pension är att du ska kunna känna dig trygg. Men de fyller din pensionskasse med mer kuddar än tillväxt, är vad jag ser när jag tittar närmare. Och du märker nog inte effekten, för du har inte räknat på hur en liten procent bromsar eller gynnar dina pengar.

Titta bara på de senaste fem åren. Då har de vanliga jobbsofforna (traditionell försäkring) givit 5 % i snitt. Det är tyvärr bara hälften av vad fondförsäkringar gett. De har i snitt givit 10% och innehåller oftast mest aktiefonder.

Fora
Billigt+börs=ger mer

I vissa fall passar en försiktig soffa. Om du är +60 år. Men i 9 fall av 10 ska vi ju spara många år framöver. Och då är det inte rätt med bekväma kuddar (räntor) utan dina pengar behöver framför allt en rörelse framåt – en tågbiljett (aktiefonder). Och det gör ingenting om din tågbiljett ger lite ojämn framfart, för du ska ändå inte komma fram förrän du fyller 65 år.

Mitt råd: strunta i sofforna och välj billigaste tänkbara och breda fonderna. Väljer du en billig globalfond behöver du inte se över den närmaste tio åren…

Du får sannolikt betydligt mer i fickan när du sparar länge, eftersom du har mer tillväxt. Du kan samtidigt betala mindre i avgift. En bra bas är en billig global och en Sverige. Här länkar till granskningen och bästa förslag i vardera soffa.

Effekten blir ett sparande som ger mer, eftersom de innehåller mer aktiefonder. Men det gör ingenting, eftersom du inte ska använda pengarna närmaste åren. När du däremot har 5 år kvar till pension, så kan du säkra hem 1/4 i räntefonder, men det är en senare fråga. Det ska inte bromsa dina pengar från att växa under 30-40 år i arbetsvärlden.

Hur väljer du du istället?
* Välj en fondförsäkring. Här väljer du billiga och breda globalfonder i första hand. Flytta 3/4 av beloppet direkt till aktiefonderna. Vänta med 1/4 ett halvår. Eftersom börsen är ojämn. Köp sedan för 1/4 av de sista pengarna under fyra kvartal. Så startar du mer försiktigt med ditt nya sparande.
* Vill du trots min varning ha en soffa till jobb-pensionen, välj den billigaste och bästa. Just nu är det Alecta Optimal pension. De har störst andel aktier och har gett mest hittills.
* UNDVIK bolag med som saknar flytträtt eller tar dyra flyttavgifter. Använd dig av konsumenternas.se för att jämföra bolag.

Är du kvar i jobb-soffan. Vad tänker du nu? /claes hemberg

extra

Varför går sofforna sämre, kan vi rimligtvis undra? För att facken valt försiktighetsprincipen. Genom att välja innehåll som är stabilt så kan de inte få kritik. För få inser att de borde kritisera sina fack för att ha för mycket stabilt. Och för lite tillväxt. Om jag var investeringschef på någon facken skulle jag tänka annorlunda.

Jag skulle ha en bassoffa med bara breda billiga aktiefonder. Fram till sista fem åren innan pension. Jag skulle lägga mer tid på att förklara värdet av tillväxt.

aktietungtradProblemet med snittsoffan är att den idag innehåller 50 % aktier. Resten bromsar på olika sätt: 40 % räntor och 10 % fastigheter. Men variationen är stor. Både mellan bolagen och beroende på din ålder. Hela poängen med en trad är att den har en viss inbyggd garanti. Därför viktas dina pengar över mer och mer i räntor ju äldre du blir. Och omfördelningen börjar tidigt, ofta redan vid 40 års ålder. (OBS, du har redan innan haft minst 30 % räntor).

Innehållet per bolag:
Alecta –
Du kan välja emellan tre placeringsinriktningar. Om du inte väljer placeras dina pengar i 60% aktier, 30% räntor och 10 fastigheter fram tills 63 år. Snittavkastning senaste 5 åren 8,2%.

AMF – Din ålder och spartid styr. Mellan 50 till 60 % aktier under spartiden. Ca 30 % räntor och 10-15% fastigheter. Snittavkastning senaste 5 åren 4,9 %.

Folksam – Din ålder styr. Mellan 40-65% aktier under spartiden. Vid 60 års ålder är ca 40 % placerat i aktier 45 % i räntor och 15 % i fastigheter och alternativa tillgångar. Snittavkastning senaste 5 åren 6,0 %.

Skandia – Pengarna placeras lika oberoende ålder eller spartid. Normalt är ungefär 30 % av pensionskapitalet placerat i aktier, 35 % i räntor 10 % i fastigheter och 25 % i alternativa tillgångar. Snittavkastning senaste 5 åren 2,9 %.

KPA – Placerar ca 40 % i aktier, 55 % i räntor och fastigheter 5 %. Snittavkastning senaste 5 åren 8,5 %.

 

Byta är krångligt:

Det är dessvärre tydligt att livförsäkringsbolagen inte har något intresse av att underlätta för spararna att byta bolag. För att jämföra traditionella försäkringar med varandra i princip omöjligt. Bolagen är i regel extremt sparsamma med information om hur förvaltningen går. Och redovisar de nyckeltal de vill. Det är mycket märkligt. Det är våra pengar det handlar om och då måste vi få underlag att fatta välgrundade beslut på. Allt annat är skandal.

Av de försäkringarna där jag får fram historisk avkastning är Alectas trad bäst och bland de billigaste. Den har i snitt gett en årlig avkastning på 8,2 % per år de senaste fem åren. Nästan tre gånger så mycket som Skandias trad är klart sämst som i snitt gett 2,9 %.

Det stora räntebenet gör att traditionella försäkringar har en ordentlig utmaning framöver. Eftersom räntor lär gå uselt och även minus närmaste åren. Alternativa placeringar som fastigheter kan vara ett sätt att ändå hitta tillväxt. I snitt innehåller en trad ca 10 % fastigheter och det har hittills varit en bra investering. Men marknaden är uppenbart glödhet och det talas alltmer om en bostadsbubbla. Summa summarum är det svårt att se hur de traditionella försäkringarna kommer att kunna ge spararna något mer än max 3-4 % de kommande åren.

 

Välj enligt ditt avtal

ITP – Du måste ha minst hälften av pensionspengarna i en traditionell försäkring. Soffliggaralternativet är Alecta och det är också den som gett bäst avkastning. Flytträtt till valbara bolag, men 50% måste även fortsättningsvis ligga i en traditionell försäkring.

SAF-LO – Du får välja fritt mellan fondförsäkring och traditionell försäkring. Gör du inget val hamnar du i AMF trad. 100% flytträtt till valbara bolag.

KAP-KL – Du får välja fritt mellan fondförsäkring och traditionell försäkring. Gör du inget val hamnar du i KPA trad. 100% flytträtt till valbara bolag.

PA03 – Du måste ha hälften av pensionspengarna i en traditionell försäkring. Förvalsalternativet är Kåpan trad. Du har inte flytträtt på befintligt kapital, endast på nya premier.    

Relaterade inlägg

Kommentarer