8 av 10 har slutat pensionsspara


Pensionsvalet 2016I elfte timman har pensionsspararna vaknat. Andelen som sparar i pensionsförsäkringar och IPS är äntligen ned kraftigt. 8 av 10 som sparade i fjol gör det inte längre. Och det är helt rätt. Istället har antalet sparare med ISK-konton fördubblats. Det visar Sifo-siffror från i december med 1 142 svarande. Helt rätt igen.

Alla privata pensionsförsäkringar stängs 1 januari 2016. Detta har sakta sjunkit in hos svenska folket som nu börjar hitta nya sparformer. Men långt ifrån alla grupper har upptäckt förändringen. Tyvärr planerar förvånansvärt många att pensionsspara på sparkonto.

Med bara några veckor kvar tills avdragsrätten för privat pensionssparande försvinner för gott har svenska sparare reagerat. Från 2,5 miljoner miljoners svenskar som sparade i pensionsförsäkringar och IPS hösten 2014 är siffran nu nere i 400 000 personer.

8 av 10 som sparade där i fjol har nu upphört. I fjol var de 34 % som sparade där mot endast 6% idag. Det är naturligt eftersom avdragsrätten försvinner. Att då låsa in sina pengar till 55 års ålder och dessutom få dubbel skatt verkar som ett dubbelt dåligt val.
Samtidigt stiger svenskarnas osäkerhet
kring hur de ska spara. Hela 60 procent vet inte hur hen ska pensionsspara nästa år. Det är nära en 50 procentig ökning de senaste månaderna. Störst osäkerhet känner låginkomsttagare, i den grupp vet tre av fyra (72 %) inte hur de ska spara nästa år. Den sparform som vunnit flest sparas hjärtan är istället ISK-kontot som senaste året vuxit från 8 till hela 17 procent av befolkningen. Eller från 600 000 till 1,2 miljoner. Även fondkonto och kapitalförsäkringar finns bland de vanliga valen, men dessa har tappat i förtroende senaste året.

ISK-kontot lockar framförallt högutbildade och höginkomsttagare. Det är också vanligare hos män än kvinnor. 19 % av männen uppger att de ska pensionsspara på ett ISK nästa år, jämfört med 14 % av kvinnorna.

Låginkomsttagare är de som lockas minst av ISK-kontot, endast 7 %. I denna grupp är vanligt fondkonto den populäraste sparformen för nästa år. Det är sämre val med tanke på den höga 30 procentiga vinstskatten. Här märks tydligt hur ISK som konstruktion är mer komplicerad för vanligt folk att acceptera. Här har myndigheterna ett ansvar att förklara en komplicerad sparform. Eftersom banker inte gynnas av den, så lär de inte förklara den på det sätt som krävs.

De positiva effekterna för sparare är däremot påtaglig: Att spara i samma Sverigefond på ett ISK-konto istället för gammalt fondkonto ger 15-20 % mer i handen efter 10 år.

Bland låginkomsttagare är också sparkonto ett vanligt alternativ. Det är allvarligt eftersom räntan på sparkonto är i princip noll. Våra pensionspengar ska ju växa länge och behöver en bättre tillväxt.

Mina tankar: Välj ISK-konto på en adress där du har ett brett utbud av lågprisfonder. Då får du kontroll över dina pengar utan några avgifter eller inlåsningar som naggar i kanten.

/claes hemberg

 

 

Relaterade inlägg

Kommentarer