Frågor för 2016

Av Johanna Kull

02 jan 16

Share

Nytt år nya tider. Vad kommer att bli de heta potatisarna nästa år frågade en kollega mig. Här är mina tankar. 

Etisk kompassHållbart sparande – Spararna efterfrågar alltmer grönt sparande men det saknas fortfarande en oberoende måttstock för fonder. Analysföretaget Sustainalytics kommer år 2016 betygsätta fonder utifrån dess miljömässiga och sociala kontroll. Om svenska banker sprider betygen återstår att se. Men frågan kommer att växa.

Flytträtten för pensionsförsäkringar måste komma upp på bordet. Det är inte rimligt att våra pensionspengar är fast hos banker och försäkringsbolag utan att vi har möjlighet att välja bort om vi är missnöjda. Det är inte fungerande konsumenträtt. Politikerna har ett ansvar och måste sluta ducka frågan.

Välj nytt pensionssparande – I och med avskaffandet av avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar och IPS måste svenskarna nu hitta nya sätt att pensionsspara på. Fler och fler hittar till  ISK-konton som tillsammans med gratis kapitalförsäkringar är den bästa sparformen. Att fylla dessa med breda lågprisfonder passar 9 av 10 sparare. Lågprisfonders andel av vårt totala fondsparande är idag 12 % vilket är en fördubbling på 5 år. Siffran liksom antalet lågprisfonder fortsätter att växa.

Bobubblans ansikte SverigeBobubblan – Priserna på bostäder har ökat 199 % mer än lönerna de senaste 20 åren. Det är förstås inte hållbart. När räntorna börjar stiga kommer spararna få en fördubblad boendekostnad, färre har råd att betala och folk flyttar ner sig och därmed kan bopriserna börja pysa ur.

Införandet av amorteringskrav– Amorteringskravet är nu på gång på allvar. Den politiska enigheten finns och lagrådet har sagt ok. Debatten om ränteavdrag och skuldtak lär komma upp på bordet igen.

Är det någon fråga du saknar? /claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer