Världens tillväxt till 2014När världsekonomin tvekar kan vi luta oss mot lång och säker tillväxt. När människor flyttar in till staden och går från bönder till stadsbor skapas ekonomi. Detta gjorde vi Sverige som mest kraftfullt för 100 år sedan. Senaste tjugo åren har vi sett det i Kina. Närmaste tio åren sker det med stor kraft i Afrika. Att detta märks på deras börser är däremot inte helt säkert. I Afrika talar vi om åtminstone 10 länder som växer 5% eller mer varje år fram närmaste tio åren. Även en/två asiatiska jättar på ”I” lär imponera.

Indien och Indonesien växer närmaste årtiondet med nivåer kring 7 respektive 5%. Det är en häftig fart. Där börserna med stor sannolikt kommer känna av farten. Vi talar ju om två länder starkt influerade av västerlandets syn på ekonomi och företag.

Mest överraskande och spännande närmaste tio åren är ändå Östafrika. Vi talar om en lång rad länder med tillväxt över 5-6 procent: Uganda (6%), Kenya (6%), Tanzania (6%), Egypten (6%), Madagascar (6%), Senegal (6%), Malawi (5.6%) och Zambia (5.5%). Mer om Afrika att investera i.

Men ingen av dessa tillväxtraketer måste märkas på börskurvorna. Tillväxten kan ske i mer lokala verksamheter. Hur mycket av dessa ekonomier som över huvudtaget blir börsnoterad närmaste åren är inte alls säkert. Du kan få se familjeföretag, kollektiv och byföretag sprudla, men börsbolag verka i motvind.

Debatten om korruption lär också bli en nyckel. Vi i väst har en så inbiten tradition att söka effektiv ekonomi. Men det är inte alls säkert att fokus kommer se ut på samma sätt i de nysprudlande ekonomierna. Begäret efter makt, kan snabbt bromsa även de mest lovande länderna.

Kontinenten är mer råvaruberoende än övriga. Det gör att dagens låga pris på råvaror kan försena utvecklingen något. Men huvudmotorn är urbanisering. Vi talar om många 100 miljoner personer som flyttar in till städerna och blir moderna stadsbor med kylskåp och mobil och kontorsjobb.

Under tiden står andra kontinenter i skuggan. Sydamerika växer 2-3%. Asien 4-5%. Nordamerikas och Europas 2-3% blir i form av sin storlek ändå mycket viktiga. Även Centralamerika blir ett dynamiskt nytt nav. Men här talar vi om betydligt mindre länder, så någon effekt bortom deras gränser kanske vi inte alls märker.

Vilka länder fondsparar du lite extra i nu?/claes hemberg