Äntligen ett hållbart fondbetyg

Av Johanna Kull

05 feb 16

Share

jordglobsbetyg

”Fem stjärniga fonder” känner vi till. I slutet av april kan vi även börja prata om fonder med ”fem jordglober”. Det får de fonder som är mest hållbara.

Äntligen får vi EN seriös måttstock som mäter fonders hållbarhet. Fram till nu har alla banker hittat på sin egen måttstock. Det är Morningstar som ska komplettera sina vanliga betyg ”stjärnor” med betyg i antal ”jordglobar”´.

Sedan 30 år har vi sett ”etikfonder”. Men hur etiska de har varit kan vi verkligen ifrågsätta. Då var det ju bankerna själva som hittade på sina betyg. Inte konstigt att etikfonder aldrig slog igennom. Endast 5% sparade där. Nu däremot får vi äntligen oberoende betyg och bredare. Fokus är hållbarhet; både med hänsyn till människor och miljö.

Antalet jordglober ska ge fonden ett helhetsbetyg i hållbarhet. Och det är inte betyg som banken själv bestämmer, utan bakom analysen och kontrollen finns ett amerikanskt analysföretag. Det är riktigt bra, även om här finns smågrus att se upp för.

Fördelen:
* Ett oberoende betyg för hållbarhet
* Alla betyg går att jämföra

Nackdelen:
* Endast 70-talet svenska bolag granskas. Det gör att breda fonder eller småbolagsfonder inte kan få ett hållbarhetsbetyg.Hållbarheten lika väl testad
* Betyget fungerar bäst på erkända fondregioner.

Det är fondens innehav som granskas utifrån ett miljö och hållbarhetsperspektiv. Bakom betygen står Sustainalytics med 120 analytiker över världen och de granskar 70 indikatorer hos över 4 000 företag. 70-talet av dessa bolag är svenska.

Därmed lär vi inte få några trovärdiga hållbarhetsbetyg på alla typer av fonder. Bäst lär betyget fungera på Amerikansk och europeiska fonder, eftersom här finns de största och därmed mest granskade bolagen.

Tittar vi på Sverige så lär stora delar (80%) av aktierna granskas. Tittar vi på breda Tillväxtfonder lär många och ibland bara vissa bolag granskas. I mer nischade fonder som Östeuropa och Afrika så lär färre bolag granskas. Tittar vi på Frontierfonder lär nära ingen granskas.

Hur stor andel av en fonds bolag som blivit granskade kommer dock att gå att utläsa lovar Morningstar. Så är det en fond som fått 5 jordglober trots att bara 1/3 av innehaven blivit granskade, ja då kan du ta just det betyget med en nypa salt.

Betygen var tänkta att lanseras under sista kvartalet 2015 men är nu försenat till april. Såklart trist, det här är en fråga som bankerna har fått styra över själva alldeles för länge. Betyg och måttstockar satta av bankerna själva ger knappast en objektiv bild och gör det svårt för sparare att jämföra fonder med varandra.

Men de nya betygen är väl genomarbetade och inrymmer massa fakta. Förhoppningsvis visar de sig vara den externa måttstock som vi så länge har saknat.

Kommer du att använda dig av jordglobsbetygen? /Claes Hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer