Solenergi tar plats

Marco Northland(FORUM) Solenergibolagen gynnas av fallande elpriser. För ingen bransch har som solbolagen pressat kostnaderna. Därmed är de också bäst rustade för ett fortsatt prisfall. ”Sol kan få ett genombrott de närmaste 5-10 åren. Det är när tekniken för att lagra energi är mer utvecklad, som även solenergi får sin full kraft”, säger Marco Northland, vd solenergibolaget Etrion, berättar han på Globen. 

Senaste tio åren är priset på solenergi ned 80%. I andra branscher skulle ett sådant prisfall döda industrin, men här märks det omvända. Med lågt pris så blir solenergin intressant och kan tävla med såväl kärnkraft som kol.

”Nu är första gången någonsin som sol- och vind-energi växer mer än konventionella gamla energikällor som kol och kärnkraft.”

Anledningen till prisfallet på solceller är stor produktion i Kina. Därmed har Kinas modernisering inte bara påverkat den globala miljön negativt, utan bidrar till nya energikällor på ett påtaglit sätt. Det stora klivet är ändå väntan på bättre sätt att lagra energi.

”Inom 5-10 år väntar jag mig det stora genombrottet för moderna batterier. Då kan vi inte bara lagra solenergi på ett mer effektivt sätt, utan elenergi kommer också bli enklare att använda i allt från bilar till hushåll.”

Fram till idag är det framför allt den moderna världen som anammat solenergin. Anledningen är att sol länge krävt bredare samordning mellan industrier, samhälle och politiker. Dessutom har miljödebatten pressat på och gynnat branschen. Nu däremot väntas Indien vara nästa stora land för solenergibolagen.

”De har ett enormt energibehov och politiker som inser värdet av frågan.”

Därmed kan Indien bli nästa stora ekonomi att bidra till pressade solcellspriser.

Vad som bromsar branschen är annars bristen på kompetens och kapital.

”Kunskaperna om solenergi är fortfarande bristfällig. Här behövs tekniker, förhandlare, finansfolk, logistiker och chefer i en helt ny bransch som alla måste hårt anpassas till lokala förhållanden. Lägg till att investerarna har en bit kvar för att fullt ut förstå branschen”.

Att sol och vind skulle konkurrera håller Etrions vd inte med om.

”Solceller fungerar bäst i platta landskap. Vind-snurror fungerar bäst i bergiga landskap, där luftmassor pressas upp skapar starka vindar.”

När det gäller att investera i solenergiaktier frågar jag: Ska aktieägarna vänta sig utdelningar eller tillväxt.

”Några år framöver är solenergibolagen i en häftig tillväxt. Då tror jag att aktieägarna heller vill se just tillväxt, före utdelningar. Men på sikt väntar jag mig att solenergibolagen kommer stå för stabila utdelningar och dessutom pressa energipriserna ytterliggare.”

/claes hemberg

 

Relaterade inlägg

Kommentarer