Betyg hjälper hållbart sparande

Påverkas du av oberoende hållbara fondbetygFonder ska få oberoende hållbarhetsbetyg. Betyget är mycket mer trovärdigt än gamla begreppet ”etiska fonder” där bolagen själva ger sig betyg. Men intresset är avvaktande hos fondspararna. Endast 1 av 3 är positiv till fondbetyg i hållbarhet, visar färska Sifosiffror. Kanske talar vi om ett generationsgap. Unga gillar hållbarhetsbetyg långt mer än äldre sparare.

Sedan 30 år har svenskarna sparat i fonder märkta som etiska. 30 procent säger sig gilla den gamla idén men bara 5% har aktivt valt dem. Exakt samma siffror ser vi nu när det gäller nya betyg i hållbara fonder. 

Det tycker jag är att underskatta nyheten. För hållbarhetsbetygen är avsevfärt mycket bättre.

Det nya betyget är både oberoende och bredare:
-Begreppet Etisk fond har varit upp till varje bank att bestämma. Vilket undergrävt dess trovärdighet.
-Begreppet Etisk fond har aldrig nått en bredare grupp fondsparare.

+Betyget för hållbara fonder, genomförs av ett internationellt oberoende analyshus, Sustainalytics.
+Betyget hållbara fonder, kommer att gälla alla fonder, såväl Sverige, Global mm.

Sannolikt för att de gamla etiska etiketterna fallit på att de varit just subjektiva och svåra att jämföra. Etiska fonder har ibland haft Telia och ibland inte. Det nya betyget om hållbarhet kommer krassare betygsätta varje aktieinnehav. Och endast 1 av 10 fonder får toppbetyg.

En svaghet med det nya hållbarhetsbetyget är att räntefonder och blandfonder inte kommer att få några betyg i hållbarhet. Men det gör mig inte mer skeptisk. Nej, jag storgillar tanken med de nya hållbara fondbetygen.

Intresset för hållbara fonder ser också mycket olika ut i olika grupper. I frågan om etik har kvinnor visat störst intresse. När det gäller hållbarhet visar män framfötterna. Här är det 38% av männen som är intresserade jämfört med 30% av kvinnorna.

Frågan om hållbarhet är också en generationsfråga. Mellan unga och gamla är skillnaderna i intresse påfallande stort. Bland unga visar 36 % intresse för hållbarhetsbetygen medan endast 31 % av äldre sparare. Bland de direkt negativa är också äldre betydligt vanligare. 27 % av de äldre är skeptiska till hållbarhetsbetyget mot endast 17% av männen.

Väljer du hållbara fonder i första hand?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer