Jämställda bolag dubbelt så bra

Av Johanna Kull

01 sep 16

Share

jämställda bolag(Johanna Kull) Jämställda bolag har de senaste tre åren givit dubbelt så mycket tillbaka till aktieägarna som snittet på Stockholmsbörsen. Det visar en jämförelse av svenska börsbolag. Och som småsparare går det att ha ett brett aktiesparande med bara jämställda bolag.

Att spara i jämställda bolag handlar om ekonomi, det är inte bara en rättvisefråga. Som sparare vill jag äga de bästa bolagen. Där är det självklart kompetens som styr, inte vilket kön personen har.

allBrights vita börslistaOch som aktieägare finns det stora vinster i att spara i bolag med en jämn könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp. Det visar en jämförelse mellan de 32 bolagen som kvalar in på Allbrights vita börslista och övriga bolag på Stockholmsbörsen (OMXSPI). Resultaten är slående.

De jämställda bolagen har de senaste tre åren haft en kursutveckling på 65 procent. Det är mer än dubbelt så bra som Stockholmsbörsens (OMXSPI) utveckling på 32 procent.

Bryter vi ner kursutvecklingen på kortare perioder är skillnaden ännu större. På ett år har de jämställda bolagen med sina 19 procent haft elva gånger bättre kursutveckling än snittet. På 3 månader har de givit tre gånger så mycket som börsen i snitt.

Skillnaden i avkastning visar med råge att jämställdhet är en viktig faktor för både samhällsbygget och avkastningen till aktieägarna. Bättre mångfald kan ge nya idéer och konkurrensfördelar.

Vad statistiken pekar på är att alltså att fler aktieägare skulle gynnas av att ha jämställdhet som ett av kriterierna när de väljer aktier att spara i. Och det går idag att skapa en bred aktieportfölj med bara jämställda bolag.

Här kan du se kursutvecklingen för bolagen på AllBrights vita lista.

Vad är viktigt för dig när du ska välja ett bolag att investera i?

/Johanna Kull

 

Mer läsning:

Resultaten går hand i hand med flera forskningsrapporter som visat att bolag med jämställd ledning är mer framgångsrika och lönsamma än bolag med homogen könsfördelning.

Bland annat visar en stor studie över 22 000 bolag i 91 länder att det finns ett tydligt samband mellan andelen kvinnor i ledande positioner bolags lönsamhet. Bolag med minst 30 procent kvinnor i ledande befattningar är 15 procent mer lönsamma än bolag utan kvinnor i ledningen.

En annan studie från McKinsey visar att varje extra procent kvinnor i ledningen inneburit mer än en tredjedels procent högre vinst för bolag i Storbritannien.

Relaterade inlägg

Kommentarer