Snitträntan väcker prutare

bolanarna-nu-50Mitt Nobelpris går till Snitträntan; Varannan bolånare prutar idag på sitt bolån. Vi spara miljarder… Det är en ny toppnivå och en kraftig ökning från 4 av 10 i fjol. Den stora förändringen är att bolånarna nu använder verktyget snitträntan. Det märks tydligt i statistiken, visar färska Sifo-siffror med över 1 200 intervjuade. I snitt prutar vi nu 0,45 % och 8 500 kr per hushåll och år.

År 2016 har bolåneprutarna slagit igenom. Numera prutar hela 50 procent av bolånarna. När debatten om att pruta bolån startade hösten 2011 var samma nivå endast hälften 25 procent. Idag märks prutningarna över både åldrar, kön och inkomstklasser, från att tidigare mest varit ett mansgöra.

Snitträntan som infördes i maj 2015 och tvingar bankerna att öppet redovisa vad snittlånarna betalar, har givit lånarna ett starkt prutverktyg. Året före hade andelen bolånareprutare börjat att falla. Men sedan snitträntan infördes bottnade också antalet prutare. Och senaste 18 månaderna med snitträntan så har andelen prutare ökat från 38 till 50 procent.bolaneprutare-nov-16

Svenskarnas debatt om bolån tog fart för fem år sedan år 2011. Spararna uppfattade att bankerna ökade sina vinstmarginaler. Och mycket riktigt, finansinspektinens redovisning av bankernas vinstmarginaler våren 2011 visade att spararna hade rätt. Då var det endast 25 procent som prutade på sitt bolån. Men debatten tog fart.

Åren 2011 till 2013 klättrade antalet prutare snabbt upp till som mest 46 procent våren 2013. Orsaken var sannolikt att räntorna ändå sjönk kraftigt, vilket gjorde spararna räntenöjda ändå. Samtidigt hade även bankerna blivit vassare på att bemöta vågen av prutare. Och bolånarnas intresse för att pruta sjönk till lägsta nivån på flera år;  38 procent i mars 2015.snittrantor-oktober-2016

Införandet av snitträntan har visserligen väckt prutarna, men har praktiken inte givit bolånarna bättre räntor, jämfört med listpriserna. Under de senaste fem åren med sjunkande marknadsräntor har bolånebankerna ändå höjt sina marginaler från 0,23 till idag 1,67 %.

Svenskarnas räntekostnad per månad sjunker därför inte. Tittar vi på snitträntorna ser vi att de legat i princip konstant. 3-mån räntan har sjunkit marginellt från 1,59 i maj 2015 till 1,57 procent idag. Samtidigt har bankernas marginal ökat och är idag höga 1,57 procent, enligt Finansinspektionen.

Många svenskar har samtidigt helt missat vinsten i att pruta på bolånet. En av tre (37 procent) med bolån har aldrig ens försökt pruta. Här är kvinnor överrepresenterade. 41 procent av kvinnorna har aldrig försökt få ner sin största kostnad i livet, jämfört med 33 procent av männen. Dessutom har 5 procent provat att pruta men misslyckats. Tidigare var dessa 9 procent av bolånarna. Besökare dessa bara ytterligare någon bank så ökar sannolikheten att de lyckas. Därför kan andelen prutare ganska lätt öka ytterligare.

Männen är å sin sida överrepresenterade bland mästerprutarna. De som lyckas förhandla ner sin ränta med 0,5 % eller mer utgör hela 24 procent av de manliga bolånarna. Kvinnorna som lyckats lika väl utgör endast 14 procent av kvinnorna.

Enkla prutskolan        Bankerna ökar vinsten

Hur prutar du på boräntan?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer