Normalräntan sänks. Riksbanken räknar framöver på en normal ränta 1% lägre än tidigare eller istället 2,5-4,0 procent. Det är en bra nyhet för bolånare. Och en tråkig nyhet för inbitna räntesparare.

Räntan ger minst några procent. Det är bilden hos många svenskar. Så fungerade det till stora delar av 1900-talet. Men sanningen om räntan har varit i utförslöpa i 30 år. Och den lär inte komma tillbaka till normalräntan 4% igen, om vi lyssnar på Riksbanken.

Riksbanken berättade idag att de sänker sina förväntningar på räntan. Istället för den tidigare ”jämviktsräntan” på 3,5-4,0 procent, så väntar de sig framöver en lägre normalränta på 2,5-4,0 procent.

Riksbankschefen Stefan Ingves beskriver hur räntorna i världen sjunkit under många år och inte väntas stiga lika mycket under överskådlig tid. Främsta anledningen är befolkningen i västvärlden som består av många fler äldre. Det gör i sin tur att ekonomierna inte växer lika kraftigt. Lägg till att hela världen blivit en och samma handelsplats och vår förmåga att idag ta hjälp av datorer och robotar på ett nytt sätt. Därför kommer varken tillväxten eller räntan komma tillbaka till gamla nivåer.

Mellan raderna säger också Ingves att räntorna inte kommer att stiga särskilt fort, även när de väntas börja höja räntorna nästa år. Visst kanske vi får en positiv ränta i början på 2020. Men sedan kan räntan mycket väl parkera sig strax norr om plustecknet.

I resonemanget finns också utrymmet för ett nytt huvudmått för Riksbanken. Istället för fokuset 2,0 procent i inflation kan de mycket väl komma att sänka det eller åtminstone omtolka det. För med lägre jämviktsränta borde även inflationen sänkas en aning.

Mitt råd: Vi måste nu lära oss att leva med lägre ”jämviktsränta”; som ger lägre boränta, lägre sparränta, men även en sannolikt en lägre förväntad tillväxt på börsen. Det betyder att jag minskar mitt sparande och väljer mer börs. Räntor har jag ju aldrig varit sämre, och kommer förbli tråkiga många år framöver.

Hur balanserar du ditt sparande?/claes hemberg