(Thomas Nordvall) Många aktieägare har bortglömda småpengar som kostar dem 40% tillväxt närmaste årtiondet. Jag tänker på aktieutdelningarna som snart kontot. Hur tar jag bäst hand om mina utdelningar när de kommer in på kontot, frågar spararen Johan. Köpa mer av samma aktier eller köpa nya? Eller kanske spendera pengarna… 

Kort svar; håll spenderar-fingrarna borta. Det är återinvesteringar som ger tillväxt. Hela 40% närmaste tio åren. Exakt hur kan vi diskutera.

Spararen Johan har upptäckt aktier, efter en tid med bara fonder. ”Alla pratar om att återinvestera utdelningar. Varför är det så bra?”. En bra fråga nu när utdelningarna börjar rulla in på kontot.

I snitt 3,5 % av värdet på aktieportföljen får vi i utdelning varje april. För vissa innebär det hundralappar, för andra tusentals eller tiotusentals kronor. Det är inte bara aktieägarna som får utdelning. Fondspararna går inte lottlösa, där återinvesteras utdelningen direkt i fonden.

Utdelningen är viktig att vi tar hand om. Vill vi få ordentligt tillväxt på pengarna ska vi alltid återinvestera utdelningen. På tio år sikt ger snittutdelningen över 40% mer avkastning. Fällan heter glömska. Då får vi inte en krona i tillväxt på vår utdelning. Sätt utdelningen direkt i arbete.

Om vi nu är i köptagen: Ska vi då köpa samma aktier eller bredda oss till nya, undrar Johan. Hellre bredda är det naturliga svaret. Eftersom snittsvensken lider av ett för smalt ägande i aktier.

Men det kostar att köpa aktier. Därför kan köpavgiften avskräcka. För spararen med 50 000 kr i aktier och säg en utdelning på 2 000 kr per år, så kanske utdelningen känns för liten att handla för. Med ett courtage på 69 kr per affär, försvinner hela 4 % (en halv årsavkastning). Men det ska
inte stoppa oss från att använda utdelningen. Istället kan vi under tiden använda utdelningen till fondköp. Där finns ju ingen köpavgift. Titta exempelvis på: Rätt fonder 2017   Utdelningsfonden   Globalfond

Sen finns idag courtage som är betydligt billigare. För den som betalar kanske 29 kr eller låga 1 kr blir köpavgiften inget problem.  

För spararen med 100 000 kr eller mer är utdelningen ofta mer än 4 000 kr per år. Då kan vi köpa aktier för pengarna. Gör vi ETT köp försvinner max 1-2 % i courtage. Jag tycker visst det är dyr avgift. Men du kan minska effekten genom att köpa mer av en av dina basaktier. Eller jämna ut i någon av aktierna vi har mindre av. Men köp inte slattar i flera aktier, för då blir det dyrt igen. Aktieinspiration: Nybörjaraktierna   utdelningsaktier

Så, vad vi gör med utdelningen beror på 1) Hur mycket pengar vi får i utdelning och 2) hur stor utdelningen är jämfört med kostnaden för aktieköpet. Helst ska ett köp för utdelningen som mest kosta 1-2 % av inköpet. Kostar det mycket mer är ett alternativ att köpa fonder för utdelningen. Efterhand som vi bygger upp mer pengar kommer vi snart kunna köpa mer aktier.

Hur gör du med dina utdelningar? /Thomas Nordvall