Wäreby: ”Ha tålamod”

Vilket råd har du till 70 000 aktieägare i Fingerprint, frågar jag Jan Wäreby när jag träffar honom. Ha tålamod, säger han. Ordet kan verka löftesrikt. Jag tar däremot orden mer som en varning. Det är bara några dagar efter att jag pratade med förra vd:n Lantto på samma kafé…

Sedan ett år tillbaka är Jan Wäreby ordförande för Fingerprint. Under 90-talet jobbade han inom Ericsson mobiltelefoner. Vad innebär tålamod för dig?

”Jag vet hur telefonbranschen genomgår snabba teknikskiften. Och försäljningen sker i många led. Det gör att den kan vara svår att överblicka”.

Wäreby vet med andra ord hur jättar kan bli smulor och snart försvinna. Jag tänker osökt på amerikanska mobilleverantören Motorola. De var giganten när Wäreby var chef för Ericssons i USA. Snart kom andra vågen, då Ericsson och Nokia sopade banan. Sedan kom Iphone och skrapade fullständigt rent. Idag växer kinesiska bolag fram…

Jan Wäreby beskriver att Fingerprint har svårare att förutse framtiden, än vad Ericsson hade. Ericsson som trots allt misslyckades hålla liv i sin mobiltelefoner. ”På Fingerprint har vi många fler nivåer med leververantörer mellan oss och slutkunden. Vi talar idag om 5-7 nivåer.”

Och den problematiska lageruppbyggnad som Fingerprint diskuterat senaste månderna kan dyka upp på flera nivåer.

”Det är svårt att överblicka lager på olika nivåer. Det är både fjärran och går fort. Därför har vi idag väldigt svårt att sia om framtiden. Det var mycket enklare för ett år sedan. För då fick vi sålt allt vi kunde producera.”

Jan Wärebys råd till alla Fingerprintägare är kort och gott ”Tålamod”.

När erfaren mobiltelefon-industrialist med full insyn i Fingerprint är osäker borde fler ta åt sig av det, tänker jag.

Hur aktiekursen ter sig om ett år eller om tre år är högst osäkert. Branschen är minst sagt svårförutsägbar och när inte ens ordförande för det mest profilerade bolaget inte längre vill ge några prognoser, tar jag det som en skarp varning.

Jörgen Lantto: Tech kräver lång sikt

Hur sparar du i techbolag?/Claes Hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer