En bred och stabil återkomst för världsekonomin är på gång rapporterar Brookings-FT. Framför allt är de tillväxtekonomier som nu ser ett uppsving, men även mer etablerade ekonomier ser klart starkare ut. Det ser mycket gynnsamt ut för svenska sparare som i snitt har cirka en femtedel av sitt sparande i utländska aktiefonder. En allt för liten del, om jag fick bestämma.
Det är ett tio år sedan som världens börser började vända ned i finanskrisens avgrund. Nu tycks sakta självförtroendet återvända. Det är olika faktorer som lett oss dit. Enkelt uttryckt har världen har aldrig haft lika stor köpstark medelklass, som i år väntas lyfta tillväxten 3.4%.

Amerikanska konsumenter är på rekordhöga nivåer efter löften om stimulanser. Även från Europa märks ljusare tongångar, trots trubbel med Brexit och Grekland, som gör att kontinenten växer sämst bland jättarna.

Tillväxtländerna har gynnats av billig olja och låga räntor, eftersom många länder måste importera det svarta guldet och har dyra statsskulder i dollar.

Jättarna Kina och Indien har återkommit efter några år i skugga. Nu är tillväxten tillbaka över deras historiska snitt. Indiens Modi behöver jaga mer politiskt stöd för fler reformer. Tvärt om väntas Kinas ledning mer fokusera på förvaltning och period med färre reformer.

Vad som kan slå tillbaka på optimismen är förstås den våg av populistiska politiker, främlingsrädda och protektionistiska handelshinder som nu debatteras i västvärlden. Detta har vi inte sett i sedan 20-30-talets krisår. Vi kan bara hoppas att det är tomt prat och att politikerna tvärt om satsar, utvecklar, vill utbilda och lyfta sina länder genom framåtanda och inte lås och bom.

Och tittar vi bara på USAs nye president så har skrikigt och levt rullan före han blev vald. När han senast mötte Kinas president blev det inte så mycket handelskrig att tala om, utan snarare använde han orden ”win win”…

Vart sparar du lite extra nu?//Claes Hemberg