Snitträntan elitens prutverktyg

(Bolån) Endast 1 av 7 svenskar vet hur de ska använda den nya snitträntan. Trots att den viktiga konsumentupplysningen fyller nu två år. Och det gäller stora pengar: ett normalhushåll kan spara 10 000 kr per år genom att pruta på boräntan. Ska den verkligen göra nytta så måste myndigheterna ställa krav på bolånebankerna samt överväga en bredare folkbildning.

Politiker och myndigheter varnar ofta för galopperande bolåneskulder. Åtgärderna har också varit många; bolånetak, skuldtak, amorteringskrav och snitträntan. Men det första riktiga redskapet för att pruta på bolån – jämförelsepriset snitträntan – förblir mest okänt bland svenskarna. Det är bara en liten elit som känner till begreppet.

Detta är förstås en allvarlig brist i systemet. Finansinspektionen som införde kravet på att alla bolånebanker måste redovisa snitträntan, behöver nu gå vidare och ställa mer detaljerade krav. Ska verktyget nå ut till fler svenskar så måste bankerna redovisa uppgifterna mer öppet och särskilt i samband med tecknande av nya och gamla lån.

Svenskarnas kunskaper om snitträntan ser mycket olika ut i olika grupper. Män uppger att de känner till snitträntan i dubbelt så hög grad som kvinnor. 1 av 5 män vet hur de ska använda snitträntan mot färre än 1 av 10  kvinnor

Snitträntan är framför allt känd bland de med högst inkomst. Bland höginkomsttagare uppger att 1 av 4 att de är väl bekanta med begreppet. Tvärt om är det endast 1 av 10 som känner till begreppet bland de med medel- eller låg inkomst.

Samma stora skillnader i kunskaper märks beroende på utbildning. De med högre utbildning är betydligt mer bekanta med begreppet snittränta än de med lägre utbildning. Detta pekar på att Finansinspektionen behöver överväga att gå ut med en bredare folkbildning. Det är uppenbart att banksverige inte vill eller lyckas med sitt uppdrag.

Snitträntan – som skulle bli det stora verktyget för att hjälpa svenskarna att pruta har uppenbarligen endast hjälpt de som redan hade ett ofta bra grepp om sin ekonomi och sin boränta. Ska hela svenska folket få bättre grepp om sina bolån, så behöver myndigheterna agera.

Att hela 5 av 10 känner till begreppet, men inte vet hur de ska använda det, är förstås en allvarlig brist. Att dessutom hela 4 av 10 inte alls känner till begreppet fördjupar problemet ytterligare.

Ska konsumentupplysningen kring vårt livs största affär, verklig bli folklig, måste myndigheterna nu agera kraftfullt och på flera sätt. Annars kommer det stora jämförelsepriset – snitträntan – stanna som ett elitens prutverktyg.

Pruta utifrån prutränta
Förhandla som 0,98%-prutaren
Pruta hem 22 000 kr

Använder du snitträntan?/Claes Hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer