Bubbelvarning i småbolag

Handeln i småbolag har ökat dramatiskt samtidigt står volymerna av handeln i princip stilla. Samma pengar snurrar runt, snarare än att nya pengar tillkommer. Det talar för att handeln i småbolag trampar vatten på ett oroande sätt. Det kan bli svårt att sälja om en börsoro kommer över oss. Minska innehaven om du känner dig träffad.

Tre år av stark börs och nära 200 börsnoteringar har lockat allt fler privatpersoner till aktiehandeln. Såväl stora som småbolag har lockat. Småbolagen har däremot stigit klart mest, både vad gäller handeln och aktiekurser. Småbolagen är i snitt upp 83 % senaste tre åren. Mot de 30 största börsbolagen bara stigit 16 %.

Men de starka kurserna i småbolag förklaras ännu mer av det stora intresset från privatpersoner. Privathandeln i februari är upp 38 % jämfört med för tre år sedan. Intresset för stora bolag är däremot förhållandevis svalt. Antalet aktieaffärer stiger istället framför allt i småbolagshandeln. Antalet affärer på småbolagens lista First North har ökat med hela 290 % sedan 2014.

Så sent som 2014 minskade handeln i småbolagen. Under 2015 steg däremot intresset i takt med att småbolagens kurser steg långt bättre än i storbolagen. Hösten 2015 och hela 2016 har sedan handeln i småbolag fullkomligen exploderat. Mellan 2015-2016 steg antalet affärer med 133 %. 2016 fram till idag har handeln tagit ännu ett steg och ökat med extra 181 %. Totalt har antalet aktieaffärer nära fyrdubblats i småbolagen senaste tre åren.

Den starka utvecklingen i handeln av småbolag är pådrivet av att antalet börsnoteringar av småbolag nåt nya rekordnivåer. Under samma treårsperiod har hela 37 småbolag nynoterats per år. Det är 63 % av alla nya bolag (59 per år).

I januari var privathandeln i småbolag som högst nära 24 000 affärer per dag. Lägsta nivån vi uppmätt var 3 000 affärer per dag sommaren 2008. Senast i februari var affärerna uppe i 19 000 vilket är det den högsta februarisiffran någonsin.

Hur väljer du småbolag?//Claes Hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer