Amerikanska centralbankschefen Janet Yellen är optimistisk, när hon talar om stabil tillväxt och höjer räntan till 1,0-1,25%. Detta kan piska på svenska och europeiska räntan att äntligen börja stiga räntan nästa år.

Amerikanska ekonomin är på väg tillbaka på ett tåligt sätt och Fed ska minska stödköpen, säger en mycket nöjd Yellen.

Därmed är det helt klart att USA går mot en mer normal ränta. Frågan är om detta inspirerar eller stressar ränteväktarna i Europa och Sverige.

I Europa har ju centralbankerna inte visat mycket intresse i frågan. Eftersom vi sannolikt har allt för låga räntor i Europa, så hoppas jag att Yellen fortsätter att höja mycket och tydligt.

Och ser så ser jag fram mot en debatt om att följa inflationen, som varit centralbankernas religion senaste årtiondena för att styra räntan förhållande till konjunkturen. Kanske är den koppling satt ur spel efter finansbubblan 2008. Det skulle gör att centralbankerna måste hitta nya mätstickor om de inte ska stå med nollränta redan före nästa lågkonjnktur.

Är du redo för högre ränta?/claes hemberg