Bostadsrätternas föreningar kan sänka månadsavgifterna kraftigt om de bara vill. Det handlar om att pruta på de stora kostnaderna för föreningens alla löpande utgifter; försäkringar, kabel-tv, städning mm. Det berättar om David Östby som specialiserat sig på att hjälpa föreningar att förhandla och pruta. Hans resultat är imponerande -36% i avgifter.Över en middag sitter vi och pratar om räntor och bokostnader. De kan överraska många svenskar närmaste åren. Men de flesta av oss har helt glömt en sak; föreningarnas många stora utgifter. Trots att vanliga föreningar omsätter väldigt stora belopp, som når oss via månadsavgiften.

”En typisk BRF har mellan 10 och 20 löpande avtal med tjänsteleverantörer. Bostadsrättsföreningen kan kort sagt liknas vid ett medelstort företag.”

Men kunskaperna i styrelserna när det gäller ekonomi behöver inte alls vara tillräckliga. Tvärt om sköts de ofta med vänsterhanden. Det blir en dyr vänsterhand.

”Styrelserna i föreningarna har ofta suttit i många år. Deras arvoden är ofta låga och engagemanget kan vara sisådär. De saknar dessutom ofta tid och kunskaper för att förhandla ordentligt”, berättar David Östby, som startat eget enmansföretag Bostadsekonomerna med fokus på bostadsrätter.

Östby har hjälpt och rådgivit i snitt en förening i månden de senaste åren. Hans snittprutning är minus 36% på föreningarnas tjänsteavtal.

”Läsa årsredovisningen ordentligt”, brukar vi höra när vi talar om lägenhetsköp. Men föreningarnas kostnader är svåra att överblicka. Om föreningen nyligen jämfört och förhandlat är oftast inte alls nämnt i handlingarna.

”I årsredovisningen är det svårt att avgöra hur mycket pengar som rinner mellan fingrarna. Men jag vet vad bra städning, bredband, sopsortering mm ska kosta.”

Samtidigt är det fortfarande ovanligt att föreningar tar in hjälp för att städa i utgifterna.

”Jag förstår att föreningen är ovan vid att ta in en professionella förhandlare. Men det lönar sig direkt. Annars tar jag inte betalt.”

David Östby upptäckte behovet av sina tjänster i hans egen bostadsrättsförening.

”Min förening var välskött med en stabil ekonomi. Men eftersom jag är ekonom ville jag förstå räkenskaperna på djupet. Under två år gick jag igenom våra viktigaste avtal: teknisk och ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, hisservice, försäkringar… Några kronor här och där blev stora pengar i slutänden. När jag insåg de stora värdena som går att rädda hem, insåg jag att det var dags att jobba med frågan på heltid.”

Efter några kvartal så hade David Östby ett bra grepp om olika kostnader, fick bra kontakt på försäkringsbolag, förvaltare mfl och kunde börja förhandla.

”Sedan rekommenderar jag att föreningarna ser över sina kostnader vart femte år. Leverantörerna höjer gärna om du inte håller koll på dem.”

Mitt råd: hur många miljarder rör det sig inte om för svenska folket. Snittsvensken lägger ca 30 procent av sin lön på boende. Säg att hälften är löpande kostnader. Att sänka dessa med 1/3 skulle snart rädda 5% av hushållets alla utgifter eller hela 20 000 kronor per år. Pengar som bara är att hämta hem.

Och tänk föreningar kan därmed börja amortera sina ofta stora lån eller till och med sänka månadsavgiften. Bägge stegen kan bli väldigt viktiga de närmaste årtiondet när räntorna väntas stiga en hel del.

Erik prutade till 1,05%     Prutskola      Galna bankvinster

Har er förening koll på utgifterna?/claes hemberg