Pensionsflytt max 2 månader

En flytt mellan pensionsbolag ska ta max två månader. Lagen kan träda i kraft redan i sommar. Det säger finansmarknadsminister Per Bolund, när jag pratar med honom. Kravet på låga avgifter ligger däremot hos finansinspektionen, som inte kommit lika långt i processen. Här väntar sig ministern nya regler 2019.

Svenskarnas dyraste avgifter i livet hittar vi i pensionerna. Det rör sig ofta om flera 100 000 kr per person. Därför är flyttar ifrån dyra avgifter viktigt sätt att rädda många svenskars redan bristfälliga pensioner.

Sedan 2007 har vi fri flytträtt. Äldre pengar är tyvärr fortfarande i bolagens tumskruvar. Men även de fria flyttarna har fungerat dåligt. Varje bolag har hittat på egna regler, blanketter, bromsar och avgifter. Dagens flyttar tar ofta både 6 och 9 månader. Avgifterna kan variera från noll till dyra 5% för att flytta. Denna dåliga service är inte acceptabel menar minstern.

”Två månader ska en flytt få ta. Inte längre. Lagen kan gälla redan från sommaren 2018. Avgifterna måste också sänkas kraftigt”, säger Per Bolund.

Och detta är bara ett första steg. Längre fram kan flyttiderna pressas ytterligare. Hindret är just nu att pensionsbolagen är så dåligt förberedda på flyttarna. Istället har flera bolag stora mängder flyttbeställningar på hög, vilket ministern är mycket kritisk till. 2-månadersregeln kan därför bli ett första uppvaknande för branschen, innan reglerna stramas åt ytterligare.

Flyttavgifterna får bli en senare fråga. Tyvärr tycks den vara svårare. Först 2019 kan vi vänta oss en uppstramning där. Det beror på att finansinspektionen ansvarar för frågan och de brottas med rådgivare som riskerar att locka till sig naiva sparare med ännu högre avgifter, än de hade tidigare. När jag talar med inspektionens gd Erik Thedéen är han tydlig.

”Rådgivarna är stötestenen. Vi kan inte ha flytträtt som gör att spararna hamna i klorna på dyra rådgivare. Då har inte flytträtten gjort nytta.”

Naturligtvis är säljare och så kallade rådgivare en central fråga Men då måste också myndigheterna jaga rådgivare med blåslampa. Här behövs snabbt tuffare regler för fakta och avgifter. Så att inte sparare lockas att betala ytterligare miljarder i pensionsavgifter helt i onödan.

En sak är tydlig. Ministern väntar sig att inspektionen sätter upp avgifts-tak som kan gälla januari 1919.

/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer