Oljan aldrig dyr mer

Skifferoljan blir allt billigare. Solcellerna halveras i pris allt mer oftare. Saudarabiska familjen säljer ut sitt oljebolag. Elbilarna är på inmarsch. Rederierna går över till gas. Jag har svårt att hitta något som talar för att oljan ska bli dyrare.

Häromdagen fikade jag med Martin Jansson, råvarustrateg på Handelsbanken. Han är glasklar i talet om energipriser.

”Oljan kommer antagligen aldrig stiga i pris. Inte på allvar. Skifferoljan produceras allt mer. Det håller nere priserna. Att saudiska kungafamiljen säljer av kronjuvelen är väl en signal om något.”

Dessutom påverkas oljepriset starkt av ny teknik.

”Solcellerna halveras i pris i snabb takt. Stora rederier som hittills kört mest på fulolja byter allt oftare över till gasdrift.”

Sedan 80-talet har priset på solpaneler fallit 10% varje år. Det lär forsätta. Redan 2027 kan en femtedel av världens energibehov tillgodoses med sol. Bakgrunden är kinesisk storsatsning. Så den som gnäller på att kinserna smutsar ner världen får nog tänka om. Tack vare deras prispress kan vi alla få billig och ren energi.

Lägg till att den stora slukaren av bensin är på väg att fasas ut när elbilar tar över. Det är ett skifte som vi bara ser början på. Just nu säljs 3% av svenska bilarna med eldrift. I Norge är siffran över 15%.

Och du som tänker att oljan blir bristvara får nog tänka om. Den är för dyr att pumpa upp. I länder där den flöder självmant upp ur marken som i Saudarabien lär försäljningen fortsätta länge än. Men i länder med dyr-olja, som Norge, kan vi redan närmaste åren få se en press. Jag funderar även på bolag som lever i skuggan av oljebranschen; Trelleborg eller Alfa Laval. Undrar just hur de påverkas? Det får jag återkomma till.

Intresset märks inte minst på priserna på elbilsmetaller, som behövs i bilarnas batterier. Litiumpriset steg 74% 2016. Cobolt är upp 300% samma tid. Orsaken är framväxande industrin med elbilar. Men det är ingen trygg metall. Vi vet inte vilka metaller som blir viktiga för elindustrin framöver.

Elbilsmetallerna kommer det inte bli brist på. Bara tillfällilgt”, säger Jansson. De två metallerna cobolt och litium har olika situation.

Ingen brist på Cobolt att vänta. Den bryts bara direkt i en gruva i Kongo. Här utvinns en stor del av cobolten. Idag rafineras den i Kina. Men den finns också som bimetall. Den återfinns ofta vid utvinningen av nickel och koppar. Det gör att bristen inte är någon stor fara.

Efterfrågan på litium har inte ökat, trots stor efterfrågan på mobiltelefoner. Återvunnen litium räcker för att täcka efterfrågan. ”Efterfrågan är liten. Priset för all litium i en mobiltelefon är 2 kronor…”

”Lägg till att litium finns i många länder och den politiska risken är relativt låg. Idag är västvärlden klart bäst på återvinning. Det är ett viktigt sätt att hålla priserna nere. Asien lär sig i snabb takt.”

Med andra ord tycks de ibland alarmerande orden kring unika metaller verka mest överdrivet. Olja däremot undviker jag. Att spara i elbilen Tesla tycks också vara en dyr chansning. Att just de ska lyckas är inte på något sätt självklart. Att investera i solceller verkar också bli rejält prispressat.

Mitt råd: Energivärlden står inför enorma omställningar närmaste årtiondet. Det är tur det för klimatet, att kineserna pressar priserna på solceller så envetet. Men att investera rätt här verkar knepigt. Det finns en Kinafond med fokus på grön teknik. Men hellre sparar jag i en bra Sverigefond. Där finns ju både teknik och moderna idéer som lär behövas framgent, som inte är direkt i händerna på energiutvecklingen.

Hur sparar du med tanke på energirevolutionen?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer