Nya förslaget på ISK-skatt förändrar däremot inte mitt sparval. För dig som tvekar är bilden väldigt enkel. Allt som växer över 1,6% per år i snitt växer bäst på ISK-kontot. Andra sparformer ger så lite så det spelar nästan ingen roll…

Vi vet inte säkert att vi får lite sämre ISK näst år. Upproret ”Rör inte mitt ISK” är igång. För dig som vill planera så kan jag ändå ge en prognos:

Det är enkelt att ta reda på vad som passar på nya ISK-kontot. Det som växer mer (än 1,6% per år) trivs där riktigt bra. Väljer du att spara en Sverigefond på ISK kan du räkna med 1/5 mer i fickan jämfört med om du haft samma fond på vanligt gamalt fondkonto. Här fler fakta:

GILLAS PÅ ISK (ger över 1,6%)
*Aktiefonder ger i snitt 5-8% per år beroende på om du väljer breda globalfonder eller smalare Sverigefonder.
*Blandfonder ger i snitt 2-4% , lite beroende på innehåll. Se upp för riktigt dyra och slöa blandfonder.
*Företagsobligationsfonder ger i snitt 2-5%, med andra ord passar utmärkt på ISK.
*Aktier är mer ojämna, men snittaktien passar bra på ISK. Aktier med utdelning trivs extra bra. Eftersom utdelningen är skatterfri här.

Andra mer trubbiga sparformer som växer sämre (än 1,6%) kan vi lika bra ha på gammal fondkonto. Men handen på hjärtat; sparformer som inte växer mer än 1,6% per år är inte mycket att ha. Hoppas du bara har riktigt små pengar där. Och att de är så små att adressen knappt räknas. Men om vi ska räkna varje ettöring i skatt så finns här några svaga sparformer.

GILLAS INTE PÅ ISK (ger mindre än 1,6%)
Korta räntefonder väntar vi oss sämre tillväxt på. De lär inte nå över 1,6%, välj hellre företagsoblfonder.
Obligationsfonder
ser ut har fortsatt besvärligt i många år. Kan ge minus i flera år. 
Buffert-pengarna:
de som du snart ska använda. Ha dem på sparkonto.
Dåliga dyra blandfonder
 ger kanske inte något nämnvärt närmaste åren. Välj billiga istället.

Ska du snart spara i aktiefonder igen, så finns det ingen mening med att flytta fram och tillbaka, eftersom varje start på ISK kostar en årsskatt.

Mitt råd: med andra ord förändras mitt kontoval inte av en lite högre skatt på ISK-kontot. Den låga räntan gör däremot att många sparformer som tyngs av räntor kan vara värda att sälja av. Eftersom räntorna väntas vara låga många år framöver.

Din nya ISK-skatt               Jag väljer ISK-kontot 

Hur sparar du på ISK-kontot?/claes hemberg