54 pensionshjältar kan stoppa Bodström

Ett protestbrev från 54 anställda på pensionsmyndigheten kan stoppa nästa landshövding i Stockholm. Densamme Thomas Bodström är nämligen en av huvudpersonerna i Allra-härvan. Att de med bäst insyn öppet protesterar är ett hårt slag mot regeringen som nu rimligen måste skjuta på utnämningen. Samtidigt förtjänar de 50 pensionshjältarna allt beröm för sitt unika kurage.

Häromdagen framgick att regeringen vill utse den tidigare justitieministern Thomas Bodström till landhövding i Stockholm. Vi var några med insyn i Allra-härvan som reagerade. Men jag har trots allt svårt att bedöma Bodströms eget ansvar i härvan.

När de 54 personer med bäst insyn i landet däremot höjer sin röst i protest, så finns det ingen anledning att tveka. Det är idag orimligt att utse en av huvudpersonerna i Allra-härvan till ett statligt förtroendeuppdrag. Först måste hela härvan utredas och brottsmisstankar klaras ut.

Ett protestbrev från 54 personer på en statlig myndighet är fullständigt unikt. Att statsanställda ser till samhällets bästa och är beredda att höja sin röst mot regeringen och en tidigare minister, förtjänar allt beröm. Det är tack vare personer med sådan stålsatt integritet som samhället fungerar och kan hålla tillbaka olika former av korruption och missbruk. De är mina pensionshjältar.

Brevet till regeringen är tuff i sin kritik. De uppmanar direkt regeringen att inte utse Bodström till förtroendeuppdraget. I protestbrevet betonar de statsanställda att ”Allra har berikat sig med metoder som myndigheten anser är olagliga”. I brevet beskrivs också hur Allra bedragit stora grupper av pensionssparare.

De anställda på pensionsmyndigheten dömer inte ut Bodström som person, men anser att det är uppseendeväckande att regeringen inte tar hänsyn till att det pågår en brottsutredning.

Lägg till att vi talar om en stor brottsutredning, i ett av årets stora publika frågor – våra pensioner, och att över 100 000 personer är drabbade. Här kämpar hela samhället för att bygga en hållbar framtid för miljontals människor. Att det då dyker upp tjuvar och bedragare, kan inte förvåna någon. Men inte ska någon av huvudpersonerna i härvan utses till förtroendeuppdrag i samhällets tjänst, om han inte först frias från alla misstankar.

Och vill de boende i huvudstaden att den högst uppsatta tjänstemannen inte är på jobbet närmaste månaderna, För att han är upptagen i domstolsförhandlingar. Nej, av också ren praktisk hänsyn till uppdraget, borde Bodström tacka nej eller få vänta ut brottsutredningen.

Det är ju samtidigt konstigt att regeringen tycks ha missat hela Allra-härvan? Oavsett förtjänar de 54 proteströsterna på pensionsmyndigheten allt beröm. De har stått upp för miljontals svenska sparare, inte bara i vardagen, utan också när vårt högst beslutande organ; regeringen, inte tycks inse det uppenbara övertrampet.

Kan Bodström ta förtroendeuppdraget innan utredningen är klar?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer