Svenskar köper mer stabilt Kina

Kina blir alltmer förutsägbart. Kina-bubblan 2015 ska inte ske igen. Genom tuffare krav på banker och betalsystem, men också rakare styrning av stimulanser i näringslivet och förbud så ser det ut som att politikerna kan lyckas. Det säger Francois Perrin, Kinaförvaltare på East Capital Enviromental. Detta är något som många svenska sparare redan tycks ha upptäckt och ökat sitt sparande med hela 14% bara i år.

Kring 2008 älskade svenskarna Kinafonder. Hela 15 % av svenskarna sparade i Kina. Vi hade då 13 mdr i Kinafonder. Men sedan fick jätten i öster och flera andra tillväxtländer några stökiga år. Finanskrisens brist på pengar hindrade även dem. Våren 2016 var svenskarns Kinasparande närmast halverad till 7 mdr. Sedan dess har svenska folket återfått lite Kinaförtroende och nu är siffran återigen 11 mdr… Gör vi rätt är frågan, ska vi gå på samma pump igen?

Kinas ekonomi håller på att mogna och så även deras politiker. Därför kan vi vänta oss en mer jämn börs, mer jämna Kinafonder men också lägre tillväxt där framgent. Ja, det hänger ju ihop. Det mer förutsägbara rör sig lugnare.

För dig som minns att Kinas börs lite kraschade hösten 2015, så kan dessa lugnare framtidsutsikter vara ett plåster på såren. När en riktig börskrasch brukar beskrivas som -20% på 2 veckor, så var Kinas börsras mer utdraget men ändå kraftiga minus 34% över många månader. Bland annat berodde det på drastiskt ökade privathandel i aktier.

Sedan 2015 har tonläget från Beijing däremot blivit tydligare. Orden ”stabilare ekonomi” syftar mest på mer förutsägbar ekonomi. Och det är något alla; privatpersoner, sparare, företag och storinvesterare, verkligen uppskattar. Det gör varje steg framåt mer hållbart och bakslagen mindre vanliga.

Nu väntar Kinas stora partikongress. Senate året har varit ganska lugnt med politiska överraskningar. Nu väntas krafttag mot utsläpp och luftföroreningar. Återigen handlar det om att skapa ett mer harmoniskt land.

”Det tydligaste lugnande Kinatecknet i börsvärlden är idag Kinas valuta. Den har blivit stabil som ett salsgolv”, beskriver Perrin.

Även Kinabörsen (Hanseng index) har senaste två åren blivit betydligt mer likt världsindex. De stora kasten mellan 2008 och 2015 har senaste två åren blivit en filbunke. Lite som att stora raset 2015 var sista sucken. Sedan dess påminner Kinaindex väldigt mycket om världsindex.

Exakt vad som sker framgent är förstås osäkert. Men vi kanske nu behöver byta glasögon när vi tittar på Kina. Tänk mindre överraskningar och mer förutsägbart. Det borde svenska Kinasparare gilla.

Mitt råd: I mer traditionella portföljer brukar tillväxtländer få 10-20 procent. Det kan nog vara en bra måttstock även för vanliga sparare. Och så måste vi inse att detta är långt sparande. Närmaste månaderna kan nya regler, valutahopp och råvarupriser snabbt förändra bilden. Men på lite längre sikt vet vi att majoriteten av världens konsumerande medelklass kommer att bo tillväxtländer och mest i Asien. Det är bara en tidsfråga. Och då passar ett månadssparande mer än ett klumpköp.

Titta också gärna på frontier-fonderna. Och bredare på tillväxtländer. Och inse att det är inte en fond som gör jobbet. Utan tänk fondportfölj.

Hur sparar du i tillväxtländer?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer