Råvaror en berg och dalbana

Oljepriserna rör sig inte nämnvärt närmaste åren. Koppar kan däremot stiga. Litium kan krascha. Men de flesta rörelser är högst tillfälliga. För råvarornas priser är mest kortsiktiga. Det inser jag efter ett samtal med Anders Söderberg, råvaruexpert på SEB. ”Ingen metall eller råvara tar slut. Det är bara efterfrågan och produktionen som i bland går i otakt.”

Går det åt mer av en råvara som kopper eller olja stiger priset. Det kan de flesta begripa. Men snart brukar helt ny produktion ta fart i oljefält, mineralgruvor, kaffeplantage eller gasfyndigheter. Det gör att hastiga prisökningar på en råvara ofta följs av prisfall. Ibland tar det 1 månad och ibland 3 eller 5 år till dess att prisraset kommer ikapp.

Därför är ett kilo koppar i sig inte så mycket att spara i. Däremot kan ett oljebolag eller en gruva tjäna pengar, och dela ut pengar vilket ger långsiktighet. Så länge inte priset på råvaran helt skjuter aktievärdet i sank.

”Världens viktigaste råvara olja, blir inte heller särskilt spännande närmaste åren.  Amerikanska skiffer-olje-producenterna är enormt effektiva. De har ökat effektiviteten 2-3 gånger senaste åren.”, säger Anders Söderberg.

Det gör att även om antalet riggar inte är på toppnivåer produeras idag rekordmycket skifferolja. Och runt om i världen finns det många stora fyndigheter med skifferolja. Lägg till att saudiska kungafamiljen ska börsnotera sitt familjebolag Aramco nästa år. De gör allt för att hålla upp priset – ett slags prisgolv. Det bäddar för ett stabilt oljepris lång tid framöver.

Världens konsumtion av kol kommer däremot snart börja vika nedåt. Det är Kina som styr om sin industri. Iställlet kommer naturgas och solenergi ta över en stor del av energiproduktionen. Oljekonsumtionen kan ändå fortsätta som den största energikällan några årtionden till, eftersom tillväxtländer ofta använder oljan som en ”instegsprodukt” för att senare övergå till mer miljövänlig energi.

”Elbilar blir de som vänder upp och ned på en rad råvarupriser närmaste årtiondena”, säger Söderberg.

Redan 2019 ska 10 procent av alla bilar som säljs i Kina vara elbilar. Och totalförbud mot nyförsäljning av bensinbilar 2030, vilket även Indien har beslutat, men i Europa är vi mer tröga och säger ofta 2040… Eftersom olja används mest till transporter så är efterfrågan på olja minst sagt på nedräkning.

”Här hoppas många på att Litiumpriset ska upp. Litium används i många bilbatterier. Men snart lär vi få se andra tekniska lösningar. Mycket talar för grafen-batterier. Så Litiumpriset kan snart falla tillbaka,” säger Anders Söderberg.

Samtidigt lär kopparpriset stiga. Det går åt en hel del koppar i elbilar och elbussar. Men prisökningen är bara tillfällig, återigen. Snart lär nya koppargruvor öppna.

Men oljan lär konsumeras av andra. Unga tillväxtländer kommer fortsätta att använda olja. De ser oljan som en övergånslösning till dess att de har elnät och massproducerad solel. Många länder som står inför tillväxt närmaste 50 åren finns i Afrika, där solen lär bli en tacksam energikälla. Särskilt nu när priserna på solel har kommit ned en hel del.

Av samma anledning lär den miljöfarliga kolkonsumtionen fortsätta i många årtionden. ”Kina som stoppar koleldningen inom landet exporterar istället smutsigt kol till länder som Pakistan”, säger Söderberg.

Om du inte är expert på kortsiktiga 1-2 dagars spekulationer så kanske vi ska lyssna på familjen Lundin som ägt sina bolag i årtionden. Ian Lundin sa det så enkelt på Globen häromåret: råvaror kräver väldigt mycket tålamod.

Vad säger du om att spara i råvaror?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer