Nobelpriset i ekonomi går till en riktig folkhjälpare i den ekonomiska världen. Richard Thaler. Vi tar hjälp av hans idéer varje dag i PPM-systemet, på börsen, vid löneökningar och i plånboken. 

Richard Thaler är beteendeekonom och säger att vi människor inte alls är så rationella som ekonomin omkring oss ger sken av. Därför skär det sig ibland. Vi går därför lätt fel i pensionsval, på börsen men även i plånboken.

Thalers svar är ”förhandsval”, löneökningen, månadssparande och ”knuffning”. De är olika verktyg för bättre ekonomiska val. Du har använt flera av dem, är jag säker på.

Förhandsval syftar på den hjälp vi får när vi står inför stora val som är svåra att överblickbara. Tänk PPM-soffan. Där får miljontals svenskar hjälp till ett mycket starkt val, trots att de inte valt.

Detta behov har vi särskild inför långa val. Vi har så svårt att idag göra val som påverkar oss lång tid framöver. Vi flyr då lätt in och gör bekväma val, men som är usla på sikt. Det vanligaste misstaget här är en blandfond, för det låter ju bra. Men den kan vara dyr och ge väldigt lite även om du sparar i både 20 och 30 år. Här behöver vi förhandsval.

Löneökningen är central i Thalers ekonomiska värld. Den extra nya lönen gäller ju pengar som vi aldrig haft i handen tidigare. Då gör vi mer rationella val. Därför är månadssparande direkt på lönen en guldkista för alla sparare. Vi märker knappt att vi samlar på hög. Alla borde månadsspara säger pristagaren.

Knuffning är ett sätt att hjälpa sparare att bli mer rationella. Med ögat kan vi tycka att en viss fond är bäst. Men vi väljer tyvärr mer med hjärtat än med klok eftertanke. Därför behöver banker och myndigheter hjälpa oss att välja rätt. De knuffar oss till bättre val. Exempelvis ska vi i ett långsiktigt sparande inte ha så mycket räntor. Därför erbjuder banken oss helst olika former av aktiefonder. Då har de knuffat oss rätt, menar Thaler.

Även på börsen kan vi känna av Thalers tankar. Han talar bland annat om att vi säljer aktier när vi är som mest pressade. När vi egentligen borde köpa. För när alla andra också är pressade så är antagligen aktiepriset väldigt billigt. Åtminstone för den som har pengar och tid…

Vilka tips ger du den som vill agera mer rationellt i sitt sparande?/claes hemberg