”800 000 kr försvann”

Spararen Anders berättar om sitt konto på Max Mathiessen som efter sju år rasat från 2,5 miljoner till 1,7 miljoner kronor. Förvaltaren hävdar att han gjort sitt bästa. ”Ja, förvaltaren har byggt en villa på Lidingö” konstaterar Anders kallt. Nu frågar Anders: vad ska jag göra? Jag har två förslag.

Anders har jobbat som toppchef i svenskt näringsliv i årtionden. En arbetsgivare sparade åt honom hos Max Mathiessen.

”Under sju år sparade arbetsgivaren 2,5 miljoner åt mig där.”

Anders var tacksam att arbetsgivaren skötte pensionssparandet. När han nyligen bestämde möte med förvaltaren så hade pengarna inte alls vuxit, utan tvärt om minskat i värde.

”På mitt konto finns det idag bara 1,7 miljoner kronor. Vad jag kan se så är det inte främst dåliga investeringsval som tagit mina pengar, utan framför allt är det höga avgifterna som ätit av mina pengar.”

Idag bannar Anders sig själv, att han inte granskat villkoren mer noga. Han borde även ha pressat arbetsgivaren. Uppenbarligen har arbetsgivaren inte alls förstått dynamiken i avtalet. Förvaltaren har tjänat stora pengar på Anders konto som backat i värde.

”Jag litade på att arbetsgivaren hade koll. Inte kunde jag drömma om att arbetsgivaren såg till att förvaltaren på Max Mathissen var den stora vinnaren. Att han byggt ett hus på Lidingö gjorde mig först glad, men när jag såg mitt konto och hans bristfälliga förklaringar blev jag förbannad.”

Mitt svar: Anders du är tyvärr inte ensam. Flera hundra tusen svenskar har blivit sålda som pensionssparare till olika så kallade rådgivare. Så dämpar arbetsgivaren sitt samvete, men de har sällan en klar bild av hur pengarna tas omhand, töms med avgifter och kostar spararen många år i utebliven pension.

Mitt råd: 1) Misstänker du att förvaltaren har misskött sitt uppdrag ska du kontakta en advokat som i detalj tittar på händelseförloppet. Bristfällig rådgivning är ett brott som kan ge skadestånd till spararen.

Mitt råd: 2) Oavsett ansvar och avgifter så finns det betydligt billigare förvaltning att byta till, så att du slipper detta släpankare av onödiga förluster framöver. En billig förvaltning kostar inklusive fonder kring 0,5% per år:

Fondavgifter kan ligga kring 0,0-0,2%. Förvaltningen kan ligga på 0,2-0,5%. Det finns förstås dyrare men jag har svårt att se att skulle vara värda en krona. Det är inte svårt att hitta en billig fond som ger bra tillväxt på många år. Aldrig har jag träffat en pensionsförvaltare som varit värd över 1%. Att hyckla om att det går att prestera ett värde motsvarande 2-3% per år är för mig fortfarande bara tomma ord.

Vilka avgifter tycker du är acceptabla på ditt sparande?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer