Oljepriset kan stiga igen

Oroligheter i Saudiarabien har senaste dagarna fått oljepriset att stiga. Det är en typisk bild av oljepriset. Det styrs mer av producenternas förmåga än av efterfrågan, som är mycket mer jämn. Samtidigt tar det lång tid att få fram nya källor något som kan påverka oljepriset närmaste åren.

Oljepriset är en spegelbild av världsekonomin brukar vi tänka. Men det är inte längre riktigt sant. Oljan produceras på så olika sätt och nya energikällor växer fram löpande, att oljepriset mer är en bild av producenternas kynne och förstånd. Det är min slutsats efter en kaffe med Eric Forss, som jobbat i oljebranschen sedan 20-år, idag ordförande på Matra Petroleum i Texas.

När vi såg oljepriset dyka skarpt från 100 till 25 dollar under 2015, var det inte alls konjunkturen som vek, utan en ny slags olja som såg världens ljus – amerikansk skifferolja. Det var mer av en chock. Annars brukar oljepriset mer följa utbudet i längre cykler på ofta 5-10 år.

Omvänt kan fortsatt politiska oroligheter i Saudiarabien få priset att stiga framgent. Vi talar ändå om världens största oljeproducent vars inrikesproblem kan få globala konsekvenser över både energi och världspolitiken.

På längre sikt är det däremot andra energikällor som vägleder oljepriset. För på längre sikt stiger efterfrågan på energi. Därför blir det framför allt återvinningsbar energi som kan konkurrera med oljan. Men inte riktigt än.

Elbilar som Tesla är en populär aktör som många hoppas kunna rädda klimatet och hota oljepriset. Det är relevant eftersom merparten av all olja går just till transport; bilar, lastbilar och båtar. Men tillströmningen av elbilar är väldigt liten. Närmaste årtiondet väntas 2 miljarder bilar byggas. Endast 5% av dem blir elbilar enligt prognoserna.

Framväxten av elbilar och lastbilar stoppas av dyra batterier säger kritikerna. Både mängden batterier och prislappen lever inte upp till behovet. Så även om det genomförs stora satsningar inom sol- och vind-el kommer vi ändå inte få bort fossil-bilarna från våra gator de närmaste årtiondena.

Visserligen har Norge nu 25% elbilar. Men det bygger på subventioner i ett av världens rikaste länder. Och det säger också någonting centralt. Ska världen dramatiskt växa i och samtidigt ändra energikonsumtion så behövs politiker som agerar långt mer handfast. I Kina har vi sett stora subventioner för allt från elbilar till elbussar.

Mitt sparråd: Olja är ett svår materia att spara i. Att spekulera går väldigt lätt. Men att spara och tåla hoppen, skutten och kasten är nog ingenting för en vanlig sparare. Istället nöjer jag med att se den som en ekonomisk termometer på teknik, politik, utbud och efterfrågan…

Sparar du i olja?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer