22 000 köp i klimatfonder

Klimatfonder har lockat fler sparare senast åren. Särskilt unga och kvinnor trycker på köpknappen. I oktober var de fyra gånger fler sparare i klimatfonder än för två år sedan. Köpbeloppen är stora, men antalet sparare är fortfarande förhållandevis små.

Över 22 000 köp har vi sett i klimatsmarta fonder senaste två åren. I snitt sparar vi här nu 2 868 kr per månad.

Det är 7 gånger mer än snittköpen hos svenska folket. Det är inte vanliga månadssparare, utan de flyttar pengar från andra fonder till mer hållbara val.

Antalet sparare är idag mest intresserade av CB Save earth, Nordea Klimatfond och East cap environment Kina.

Intresset för de klimatvänliga fonderna hos CB och Nordea har fångat ett jämnt intresse senaste åren. Uppstickaren är istället den sistnämnda Kinafonden, som har blivit mer populär. Det beror på att Kinas gröna politik blivit tydligare och att Kinas ekonomi mår bättre. Det visar på vart klimat-debatten är på väg.

Störst intresse märks bland unga och kvinnor. De banker och fondbolag som vänder sig till kvinnor och unga borde definitivt pröva gröna fonder. Frågan är bara om dessa sparare är tillräckligt ihärdiga, för vi vet inte när eller hur snabbt bolagen i klimatfonderna kommer få verkligt fäste i ekonomin. Den här gången har bolagen långt större möjligheter att verkligen lyckas.

Hippa bolag som Tesla har givit frågan uppsving, men det är först när vi ser fler bolag, bredare branscher och fonder ta sig ann frågan som vi kan vänta oss mer brett och stabilt sparande för de klimatorienterade fonderna.

Erfarenheterna från första vågen klimatfonder 2007, i skuggan av Al Gores först klimatfilm, gav ett starkt uppsving för gröna fonder, vindkraft och miljöbolag. Men uppgången blev kortvarig eftersom vare sig tekniken, politiken eller efterfrågan var redo. Idag är debatten, produkter, tjänster, efterfrågan och till slut även politiker långt mer ”på bollen”.

I Sverige har vi sett att intresset drivits på av förvaltare; pensionsfonder, stiftelser och AP-fonder. Detta har banker och rådgivare tvingats anpassa sig till.

Internationellt är det tvärt om. Efterfrågan kommer inte från förvaltarna, utan snarare från banker och rådgivare, som ser en säljpotential. Detta har gjort intresset inte lika starkt.

Sparrobotar har tvärt om visat ett starkt ökat intresse för hållbara fonder, särskilt i USA. Även stora banker vill nu använda sina robotar för att ta upp de gröna frågorna. För stora banker har robotarna blivit ett sätt att kringgå de egna kontoren. När vanliga bankrådgivare har svårt att snabbt anamma klimatfonder, så blir robotarna bankvärldens nya säljmaskin. Robotarna går ju att styra om på en sekund och kräver ingen inskolning eller övertalning.

Att använda robotar för att sälja gröna och hållbara fonder visar sig passa konsumenterna också mycket väl; eftersom det är just unga och kvinnor som är mest intresserade av de gröna fonderna. Och det är samma grupper; unga och kvinnor, som visat mest intresse för att använda just robotar generellt. Så kan robotarna bli hela fondvärldens genväg till mer gröna alternativ och genväg till mer intresserade klimatsparare.

Hållbara fonder      12 svanmärkta fonder       Klimataktier

Sparar du klimatsmart? /claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer