Grattis Finland på 100-årsdagen. Finlandsfonderna är upp 112% senaste fem åren. Det är mer än dubbelt bättre än våra Sverigefonder som är upp 39%. Det som gynnar börsen i Helsingfors är energi, pappersmassa, skog som har vuxit riktigt bra och lite extra hjälp har de fått av en starkare Euron och att grannen Ryssland mår bättre.

Finska börsen har många likheter med vår egen. Här finns mycket verkstadsindustri och banker. I Helsingfors har de dessutom energibolagen Neste och Fortum. Lägg även till en rad skog och papper som UPM-Kymmene, Metsä och Stora Enso.

Detta har givit dubbelt bättre avkastning i vanliga Finlandsfonder senaste fem åren, än i vanliga Sverigefonder.

För senaste fem åren har vi här hemma i Sverige samtidigt haft tunga år för jättar som H&M, Telia och Ericsson. Räknar vi även i de svenska små ystra bolagen är börsen upp några 7o%. Men finnarna vinner även här med hästlängder.

Tre Finlandsfonder hittar jag: Bäst senaste fem åren är Handelsbanken Finlandsfond (+119%), tätt följd av Evli Finland (113%%) och Odin Finland (+104%). Men se upp, för fonderna är inte billiga. Du måste hålla dem i örat varje år, om du ska spara där.

En som köpt en rad finska aktier är redaktören på Placera, Karl Lans. Varför just finska bolag, frågar jag honom?
”Finska börsen har varit överdrivet nedtryckt senaste åren. Ryssland väntar jag mig är på väg tillbaka. Det gynnar Finland. Lägg till en rad energi och gruvbolag. Dessutom har Finland euro. På så vis minskar jag exponeringen mot svenska kronor.”

Lite medvind har finska börsen också haft av Euron senaste fem åren. Den är under dessa år upp 10%.

Grannen Rysslands ekonomi är förstås viktig för Finland. Ungefär som Norge och Tyskland är viktiga för Sverige. Ryska ekonomin har haft hade de kämpigt i skuggan av Ukraina-invasionen och senaste två åren har ryska börsen återhämtats något. Detta har också gynnat finska bolag. Det märks tydligt i de finska fonderna. Sedan ryska börsen bottnade under 2o15 så har även finska bolag varit klart starkare.

Mitt råd: Finland har många likheter med Sverige. Samtidigt finns stora skillnader. Om jag skulle spara i Finland skulle jag börja med någon av Finlandsfonder som finns idag. Och sedan lägga till småpengar i några välkända finska bolag.

Hur sparar du i Norden?/claes hemberg