Henrik: Mitt PPM-val 2018

(Henrik Senestad) +14% har mitt PPM-val gett i år. Från att ha legat 100% i AP7 växlade jag ner 50% i början av året. Det har hittills visat sig vara ett misstag, men något år till får fonderna på sig att prestera. #sägdittppm

Länge låg jag 100% i icke-valet AP7-såfan. Det berodde dock inte på okunskap eller på ointresse, utan var ett mycket aktivt val. Med en låg avgift och belåning ger fonden i särklass bäst avkastning bland många andra val.

Visheten till trots bytte jag i början på året till följande fördelning:

* AP7-såfan +17%: Här har jag fortsatt hälften placerat. Att jag gick ner från 100% ska ses som en experiment ifall det är värt att växla ner när börsen är högt värderad. För (1) jag tycker värderingen på USA-techbolagen är väldigt hög och (2) AP7 är en globalfond med turbo, vilket betyder att om börsen går ner drabbas fonden hårdare än andra fonder.

* Aktiv småbolagsfond +8%: Här är en fjärdedel placerat. Historiskt har förvaltarna varit väldigt duktiga och jag tror att ifall man ska ha exponering mot småbolag bör det vara genom en aktiv förvaltad fond. Risken är annars att man köper sig in i förhoppningsbolag som går i konkurs när konjunkturen vänder.

* Billig Sverigefond +12%: Här är sista fjärdedelen placerat. Sverigefonder äger mer av traditionell industri och bank än globalfonder och jag hoppas det ska ge lite stadga ifall börsen vänder neråt. I normala fall skulle jag argumentera precis tvärt om, så se det hela som ett tyskt verb där ibland undantaget bekräftar regeln.

Totalt har jag i år fått +14% med mitt PPM-val.

Mitt råd: När man bestämmer sig av olika anledning att byta fonder gäller det att röra sig långsamt om inget är uppenbart fel dvs. I mitt fall tog jag hälften av mina AP7-pengar och investerade i andra fonder. Det kan vara lämpligt när man är strax över 30 som jag är. När man är uppåt 50, kanske du endast ska röra 10% åt gången. Oavsett tror jag det är en god idé att ligga kvar med minst hälften i AP7, det har visat sig vara rätt på lite längre sikt. Kanske köper jag själv tillbaka den om något år.

Hur har du placerat dina PPM-pengar? /henrik senestad

Relaterade inlägg

Kommentarer