(Henrik Senestad) Nya bolag på börsen lyckas allt sämre senaste tre åren. De utvecklas både sämre på börsen och andelen som misslyckas ökar år för år. I år har vart annat nytt bolag (48%) utvecklades sämre än börsen. Det är klart sämre än i fjol, då var tredje bolag (31%) inte klarade börssnittet. Det är ett svagt resultat för nya bolag, då de lovar rabatter och att vi haft en positiv börs under året.

Hela 69 helt nya bolag har sett börsen ljus i år. Det är på historiska toppnivåer och antalet nya bolag är upp 2 fler jämfört med i fjol.

Under 2017 har däremot de nya bolagen haft motvind. I snitt (median) har de givit 2% bättre än börsen.

Det kanske låter bra med +2%, men nya bolag är mer osäkra än de som vi följt i många år. Och jämfört med tidigare år är detta en svag avkastning. Både 2015 och 2016 gick nya bolag betydligt starkare. Då fick köparen 18% respektive 8% mer i plånboken utifrån snittet (median).

Men några få bolag sticker ut väldigt mycket, vilket gör att det ”vanliga snittet” är högre. Om du deltagit i alla noteringar skulle du ha fått en avkastning på 14% högre än börsen. Men det är lägre än senaste åren. Hade du haft medelavkastningen 2015 hade du fått 45% och 2016 fått 27% högre än Stockholmsbörsen.

Samma bild framkommer när vi tittar på andelen nya bolag som lyckas sämre än börsen. Andelen som tappar har blivit fler, från 31% till 48% på två år. Och, trenden är oroväckande. För att både snittavkastningen och andel går ner tyder på att kvalitén blir sämre och sämre.

Bolagen som lyckas bäst och sämst finns inte i någon särskild bransch utan är framför allt väldigt små småbolag, med risk för att uppfattas som börsnoterade lottsedlar.

Bäst är de nya småbolagen (First North). De har givit i snitt 21% bättre än börsen i år. De har visserligen en högre andel som underpresterat, men i gengäld har de 6 av 10 givit mer i plånboken.

Sämst har det varit att gå in i de nya mikrobolagen. Här har du få ut bara 8% bättre än börsen, men det tyngs ned extra av att endast 4 av 10 slagit börssnittet. Väger vi samman detta är de sämst på börsen 2017.

Etablerade storbolag är den ”säkraste” investeringen. Här har 6 av 10 givit mer än snittet, men snittavkastningen är svaga 4%. Det dras ned av ett enda bolag, byggbolaget SSM Holding som fallit 64% i år drar ner snittet rejält, med 5%-enheter.

Under året har flest bolag tillkommit inom IT och läkemedel. Det är kanske inte så konstigt då bägge sektorer behöver stora pengar från börsen för att utvecklas vidare. Det är dock också ett tecken på att antalet ”etablerade” bolag nu visar mindre intresse att gå till börsen.

Ytterligare 30-talet bolag har flyttat från andra listor till börsen, men de räknar vi inte med eftersom de inte är nya bolag.

Förenklat kan man säga att det är storbolag (Stockholmsbörsen), småbolag (First north) och mycket små mikrobolag (Aktietorget) som är på respektive lista.

 

Mitt råd: Köp inte nya bolag bara för att de är nya. Nykomlingarna är ofta okända. Var försiktig, strunta i chansningar och köp bara bolag som har en etablerad verksamhet, det brukar löna sig i längden.

Hur sparar du i nya bolag? / henrik senestad