Kvinnor och män sparar olika

Kvinnors och mäns sparar olika. De kompletterar varandra och kan lära av varandra: Lugna börsår vinner kvinnornas Sverigefonder. Raketår vinner männens branschfonder och teknikaktier. Självklart är detta bara en nidbild. Men ändå: Män sparar mer direkt i aktier, fattar ofta egna sparbeslut och väljer själv hellre fonder till sin tjänstepension. Kvinnor sparar å sin sida mer på sparkontot, vill hellre ha råd och undviker riskfyllda fonder.

Närmare 41% färre kvinnor väljer att spara direkt i aktier. För övriga sparformer är fördelningen mycket lika. Fler kvinnor, 17% fler, än män anser att sparkonto är den bästa sparformen för långsiktigt sparande, visar siffror från Sifo.

Kvinnor är inte lika påstridiga i sitt fondsparande. Bara 31% av kvinnorna vet vilka fonder de äger mot 42% av männen. Samma tendens märks inom tjänstepensionen där fler män än kvinnor själva fonder (66 mot 59 procent). Men fler kvinnor än män uppger att det har ett behov av privat pensionssparande för att allmän pension och tjänstepension inte kommer räcka.

Kvinnor fattar oftare sparbeslut efter rådgivning eller rekommendation från andra. Bara 26 av 100 kvinnor letar aktivt själva efter fonder mot 40 av 100 män. 66 män mot 49 kvinnor anser sig ha tillräckliga kunskaper i privatekonomi.

Den stora skillnaden är inställningen till risknivå som visar att kvinnor är betydligt mer försiktiga. Både logiskt och ologiskt. Kvinnor tjänar mindre än män, än så länge, och är mer försiktiga med att riskera pengar de verkligen behöver. Samtidigt är risktagande nödvändigt för att pengarna ska växa fram till pension. Hela 48% fler kvinnor anser att låg risk är viktigare än att ta risk för att få högre tillväxt. (49% mot 33%).

Här blir jag direkt lite upprört skeptisk. Vi sparar ofta våra pengar många fler år än vi först tänkt oss. Även våra räntepengar brukar ofta ligga på kontot i både 10 och 15 år. Dessa borde naturligtvis vara i aktiefonder istället. Även om värdet varierar mer där, så får vi ju också mer för väntan.

Mitt råd till kvinnor (generellt): öka på andelen i billiga aktiefonder. Dina sparpengar förtjänar mer tillväxt. Tänk på att du har lön som täcker de vardagliga utgifterna. Vill du spara i aktier så pröva några investmentbolag.

Män äger 1,50 gånger fler fonder och 4,5 gånger mer aktier än kvinnor, visar Avanzasiffror.

Tittar vi på hur kvinnor och män fondsparar är inte skillnaderna så stora. Kvinnor har 30% av sitt fondsparande i lågprisfonder mot 27% av männen. De mest ägda fonderna är till stor del de samma för män och kvinnor men en lite mer riskfylld fond som Swedbank Ny Teknik ligger på sjunde plats för män och kommer först på 14 plats för kvinnor.

Aktiviteten i fondhandeln är mycket lik. De senaste två åren håller sig kvinnors andel av antalet affärer på en nivå som motsvarar ägandet i fonder.

Tittar vi på aktier hittar vi många gemensamma bolag på topplistan. Fingerprint som är en högriskaktie ligger på fjärde plats för män och på sjunde plats för kvinnor. Män har fler storbanker på sin tio i topp och kvinnor mer dagligvaruhandel. Män gör nästan dubbelt så många aktieaffärer per person. Även Bitcoin ägs till 9/10 av män.

Mitt råd till män (generellt): spara mer i lågprisfonder så får du behålla mer själv. Undvik att lägga stora pengar i smala fonder. Om du ska spara i aktier så spara i fler aktier. Just nu har snittmannen för få aktier.

Hur sparar du?///claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer