Slutet på gratislunchen

Riksbanken väntas idag signalera att räntehöjningen är på gång. Men först i sommar. Vi talar däremot om långsamma höjningar och plusränta först hösten 2019. Men poängen är att vinden håller på att vända. Vi måste vänja oss vid att pengar kostar återigen. Vilket kan stöka till det på börsen nästa år.

Världsekonomin växer starkt. Även svensk ekonomi går för högvarv. Och riksbanken har till slut nått sitt mål med låg ränta – prisökningarna (inflationen) ska vara 2%.

Det gör att riksbankschefen Ingves nu med större självförtroende kan tala om stigande räntor. Höjningarna lär däremot bli långsamma. Kanske upp 0,2% under 2018. Och nära 0-ränta hösten om två år, hösten 2019.

Därmed borde den stigande räntan bli något stor besvärligt problem för alla bolånare. För bolånarna har inget annat val än att betala sin ränta. Några fler lär pruta, men de flesta lär bita ihop. Några lär däremot sakna pengar för de dyrare räntorna och tvingas flytta till mindre bostad. Men det lär dröja 2-3 år…

Den stora mer allvarliga reaktionen på stigande räntor lär vi istället se bland alla storinvestare. Här talar vi om ett stort skifte. Efter 30 år med fallande räntor. För när räntan börjar kosta pengar istället så vill investerare flytta sina pengar. Fler borde sälja sina aktier, flytta från företagsobligationer till mer börsokänsliga adresser.

Det handlar inte om börsoro, utan bara en ren matematisk förändring. Stiger räntan så ska förvaltarna har mer räntor. Och den omflyttningen kan i sin tur påverka börsen. Det kan bli hoppig börs 2018.

Hur påverkas du av räntan?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer