Världen har haft ett mycket starkt börsår 2017. Plus 20% är superstarkt. Anledningen är den breda återhämtningen i världsekonomin. Senaste tio åren, efter finanskrisen, har varit turbulenta. Nu äntligen tycks alla stjärnor står rätt. Att länder som Venezuela, Saudiarabien och Ryssland står för årets sänken, säger oss att världen mår väldigt bra.Bred ekonomisk tillväxt märks över alla kontinenter. Västvärlden och tillväxtländer växer ikapp. Högre pris på råvaror har även gynnat bekymmersländer som Brasilien och Sydafrika.

USA-börserna lyfter i skuggan av Trumps vallöften om skattesänkningar, avregleringar och satsningar på infrastruktur. I takt med att Trump misslyckats så har  den breda världskonjunkturen tagit över rollen som draglok.

Sverige lever mycket på exporten till tillväxtländer. Därför liknar Sverigebörsen mer en börs i ett tillväxtland än gamla sega Europa.

Europas tillväxt är tillbaka och även här märks en bred börsuppgång. Framför allt är det östeuropa som hämtat sig efter några jobbiga år i skuggan av Rysslands tillbaka gång.

Fastlands-Kinabörsen är upp, men där svenskarna har mest pengar, på Hongkongbörsen har det varit riktig börsyra. +32%.

Rysslandsbörsen trampar kring nollan. Landet bromsas av djupa problem när det gäller korruption, demokrati och demografi. Att Putin lär väljas om nästa år inger knappast något nytt hopp.

Sydafrika har trots politiska problem och nyval lyckats dra fördel av dyrare råvaror. Demokratiseringen går förhoppningvis åt rätt håll.

Brasilien har efter flera år med stora politikerhärvor se pengar strömma tillbaka till landet igen. Även Brasilien gynnas av starkare pris på råvaror.

Oron för 2018 är förstås bostadsbubblan i Sverige och Norge. Dessa nämns till och med i internationell press. Hur ska svenskarna tåla högre räntor frågar sig allt fler. Och efter 9 år med börsuppgång sedan 2008 allt dyrare aktier, så talar allt fler om behovet av en tillnyktrande börsnedgång. En vanlig sund och lugn lågkonjunktur i slutet på 2018 är vad många ekonomer önskar sig. Men i vår ihopkopplad globala ekonomi så är det tyvärr ofta chocker, snarare än lugna förändringar som styr börsen närmaste kvartalen.

Blickar vi några år framåt så är ändå bilden mycket positiv. Mycket av världsekonomin går åt rätt håll i de stora länderna Kina, Indien och kontienten Afrika. Färre är fattig. Folkhälsan går åt rätt håll. Fler länder är demokratier. Kina är världens största investerare i ren energi. 100% elbilar redan 2030. Indien är på väg att ta upp samma stafettpinne. Här är däremot Europa och Usa på efterkälken.

Att Venezuela, Saudiarabien och Ryssland tillhör årets börsbotten. Det säger något om att världens ekonomi mår bra och går åt rätt håll.

Vad väntar du dig av 2018?/claes hemberg