En teknikaktie har sjunkit 74%, en bransch är ned 50% och en folkaktie har fallit 33%. Vilken gör ägarna mest besvikna? Folkaktien. För här förväntar vi oss med rätta att de ska vara mer stabila. Det hela kokar ned till: har vi rätt förväntningar på de närmaste åre?