(Henrik Senestad) Rekordmycket pengar ligger på svenskarnas bankkonto. Från 400 miljarder 2000 är summan nu upp i 1 700 miljarder. Det motsvarar en ökningstakt på 8% per år. Privatsparande i aktier har under motsvarande period varit nära noll. Totalt handlar det om 40-80 miljarder per år svenskarna har gått miste om.

Svenskarna har rekordmycket pengar på sparkontot. Totalt ligger 1 700 miljarder och skvalpar till vanligtvis 0 procent i ränta. Mätt som andel av totalt sparande rör det sig om ungefär 4 av 10 sparkronor. Det är mycket pengar som flyter omkring till ingen nytta.

Sedan 2000 har mängden på sparkontot ökat med 3,9x, det motsvarar en årlig tillväxttakt på 8% per år. Mängden aktieinnehav har bara ökat 1,4x (ifall vi exkluderar pensioner), det motsvarar en ökningstakt på strax över 2% per år. Ifall vi justerar för att börsen också gått upp under perioden har det knappat ökat alls. Vi sparar helt enkelt inte i aktier längre, utan det är sparkontot som tar huvuddelen av sparpengarna.

När börsen skakar kan det vara skönt att ha pengar på kontot, som varken går upp eller ner. Över tid är det dock en katastrof att ha massa pengar på kontot. Detta då inflationen för varje år som går gör att du förlorar pengar. Eller tänk så här. Skulle du ha kvar pengarna på kontot ifall du fick -1% per år i räntan? För det är vanligtvis vad effekten blir över tid.

Tur i oturen är att vi har våra pensioner i mestadels aktiefonder. Åtminstone de delar vi styr över själva. Totalt rör det sig om 3 800 miljarder som är investerade i världens alla hörn. Från år 2000 till idag har tjänstepensionen och PPM ökat 5x. Detta utgör idag vårt i särklass största aktiesparande och tur är nog det, annars hade vi blivit omsprungna och haft väsentligt lägre pensioner än vad vi faktiskt har.

Ifall vi skulle välja att placera hälften av pengarna som gått in till bankinlåning till börsen istället hade vi fått 40 miljarder extra per år. Det är vad Sverige som land lägger på försvaret eller dubbelt upp vad vi lägger på polisen.

Mitt råd: Pengar du ska använda inom 1-2 år ska ligga på bankkontot eller i räntesparande. Pengar på längre sikt än det borde innehålla en mix av aktier. Då arbetar pengarna åt dig. Enklast är att satsa på globalfonder. Men även mix av Europa, USA eller Sverigefonder kan passa. Ifall du ska börja spara i aktiefonder, se till att sprida ut köpen över flera år.

Låter du pengarna mögla på kontot eller låter du de jobba åt dig? / henrik senestad