Börs-vd är frikänd

VD i Hexagon frias från insiderbrott i Norge. Redan i förväg har kursen och antalet ägare stigit. Men han blir nog inte kvar i succébolaget Hexagon länge till. Vd Ola Rollén har sedan länge visat intresse för andra uppdrag. Ledningsgruppen i bolaget behöver däremot välja fot; ska de jobba för Hexagon eller för Rolléns privata bolag.

Antalet ägare i Hexagon ökade kraftigt när misstankarna och häktningen offentliggjordes i oktober 2016. Kursen dök 20 procent och antalet ägare dubblades på en vecka.

Sedan dess är kursen upp 40%. Och antalet ägare har minskat något.

Men vi ska inte vänta oss att Ola Rollén blir kvar i bolaget så länge till. Han har varit där sedan år 2000 och har senaste åren lagt allt mer tid på egna investeringar, vilket också är orsaken till senaste årets turbulens.

Att hitta en ersättare till Rollén är däremot inte svårt. Eftersom Rollén varit med länge i bolaget finns säkert en eller flera naturliga arvtagare inom bolaget.

Däremot behöver ledningsgruppen i Hexagon gör en städning i sina privata investeringar. Idag är nämligen flera i ledningsgruppen delägare i Rolléns privata investmentbolag. Det blir lätt en snårig historia, som inte gjuter förtroende utan snarare allvarliga misstankar. För ägarna borde fråga sig om ledningsgruppen främst för Rolléns privata bolag eller jobbar de främst för börsnoterade Hexagon. Här väntar ägarna fortfarande ett klart och tydligt svar.

Vad väntar du dig av Hexagon?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer