Tillväxten mattas

Världens tillväxt har kulminerat för den här gången och väntas växa mindre de kommande åren, berättar årsrapporten från internationella valutabanken IMF. Detta behöver inte pressa börsen nu direkt, men det gör den mer känslig för överraskningar. Något att ha i åtanke när vi väljer sparande.

Världens ekonomi har vuxit varje år sedan 50-talet. Kring 1965 satte vi världsrekordet nära 7%. Sedan dess har västvärlden bromsat och senaste tio åren har tillväxtländerna tagit en allt större roll som draglok. Nu tycks däremot högkonjunkturen vara slut för den här gången.

Västvärlden tillväxt bromsar in närmaste åren. Arbetslösheten är visserligen rekordlåg, men konsumenterna köper ändå inte mycket mer. Eftersom lönerna inte hängt med upp senaste årtiondet. Av samma skäl kanske vi inte upplevt senaste åren som högkonjunktur, även om den låga arbetslösheten säger det rakt ut.

Nästa år väntas vinden hur som helst vända och bara ge västvärlden en tillväxt på 2,2% och därefter 1,7%, säger IMF. Bristen på investeringar och reformer är orsaken.

Tillväxtländerna växer på starka 4% även närmste åren, men inte mer och därför väntar sig IMF ingen riktig flygförmåga för världens samlade ekonomi därifrån närmaste åren. Kinas arbetskraft minskar nu i storlek och andra länder är fortsatt för små ekonomier för att axla manteln.

En fortsatt hyfsad tillväxt närmaste åren är däremot inget skydd för börsfall. Överraskningar som fastighetskriser eller bankkriser har så sent som 2008 pressat börsen rejält. När konjunkturen passerat zenit lär känsligheten för just överraskningar öka ytterligare.

Mitt råd: Därför behöver vi sparare planera så att vi tål en börsfall på säg 20-30 procent i år. Jag säger inte att börsen ska falla, men vi ska vara beredda på att den kan falla och att det kan ta 2-3 år innan ett fall är återhämtat.

Vi som månadssparar i fonder för att ha till pensionen kan leta efter billigare och bredare aktiefonder. Vi kan också undvika smala häftiga val, eftersom vi vet att dessa är mer känsliga vid en börsoro.

För några innebär insikten om svagare tillväxt lite mer pengar i kassan. Så att vi tål överraskningar. En annan säjer gamla vinnaraktier och väljer lite försiktigare papper istället. Att undvika raketfonder och raketaktier borde också ingå i grundskolan för lite mer oroliga börstider.

Hur väljer du aktier och fonder 2018/claes hemberg

 

Relaterade inlägg

Kommentarer